รหัส Indy Tour 03 (2D1N) ทัวร์แก่งกระจาน หัวหิน 2 วัน 1 คืน VAN
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

ทัวร์แก่งกระจาน ทัวร์หัวหิน เที่ยวแก่งกระจาน ล่องแม่น้ำเพชรบุรี ชมทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง เที่ยวหัวหิน เพลินวาน 2 วัน

ทัวร์แก่งกระจาน ทัวร์หัวหิน ชมทะเลหมอกเขาพระเนินทุ่ง แพคเกจทัวร์แก่งกระจาน 2 ล่องแม่น้ำเพชรบุรี ทัวร์เพชรบุรี นั่งเรือยนต์ชมเขื่อนแก่งกระจาน เที่ยวหัวหิน เพลินวาน ศูนย์รวมความสุข สถานที่หยุดเวลาในอดีต ตลาดนัดจักจั่น ( Cicada Market) ที่เที่ยวสุดฮิป พักสุดหรูรีสอร์ทสีดาว ริมแม่น้ำเพชรบุรี รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

แ 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ล่องแม่น้ำเพชรบุรี- นั่งเรือชมเขื่อนแก่งกระจาน

07.00น. ณ จุดนัดพบลานจอดรถ ห้างเทสโก้โลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช มีเจ้าหน้าที่ของบริษัททัวร์อินดี้ คอยให้การต้องรับและให้บริการท่านเรื่องสัมภาระ คณะพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.หวัดเพชรบุรี เมืองขนมหวาน พร้อมบริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1)

11.00น. ถึงที่พักนำท่าน  รับกุญแจห้องพัก จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนและทำธุระส่วนตัว ชื่นชมความงามของรีสอร์ทและพันธุ์ไม้ดอกนานาชนิดหรือเดินเล่นในรีสอร์ทแบบสบายๆ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านสู่กิจกรรมผจญภัยล่องแก่งแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง ด้วยระยะทางยาวถึง 8 กม.ความยากของการล่องแก่งอยู่ในระดับ 1-2 เท่านั้นเป็นการล่องแก่งแบบชิลๆ ไม่มีความยาก ระหว่างการล่องท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศน้ำใสไหลเย็น ชื่นใจ ใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงกว่าในการล่อง ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับสายน้ำเย็นๆ และธรรมชาติของสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ระหว่างการล่องแม่น้ำสนุกสนานกับการกระโดดน้ำและกิจกรรมแอดเวนเจอร์ตามเส้นทางการล่องน้ำ เช่น กระโดดสลิง กระโดดหอ กระโดดเชือก จิ้งจอกเวหา

หมายเหตุ: กิจกรรม ทุกอย่างมีอุปกรณ์เซฟตี้และเจ้าหน้าที่แนะนำควบคุมเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน”

16.00น. นำท่านนั่งเรือยนต์ชมเขื่อนแก่งกระจาน ที่มีเกาะแก่งในทั้งเขื่อนให้เที่ยวชม 30-40 เกาะ ทำให้ทิวทัศน์ในเขื่อนแก่งกระจานยามเย็นสวยงามมาก ๆ และชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สันเขาตะนาวศรี

เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) หลังอาหาร อิสระแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ชมทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง – หัวหิน – เพลินวาน – Cicada Market

05.00น. เดินทางด้วยรถยนต์ 4WD นำท่านชมทะเลหมอกที่เขาพะเนินทุ่งจุดที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่นี่คุณสามารถชมทะเลหมอกได้ตลอดปี และสามารถมองเห็นเทือกเขาตะนาวศรีจากไทยไปยังพรมแดนพม่าพร้อมบริการอาหารเช้า ณ จุดชมวิวยอดเขาพะเนินทุ่ง จิบกาแฟร้อนๆ ชมพระอาทิตย์ยามเช้า .ว๊าวๆ .. (มื้อที่ 4) จากนั้นนำท่านกลับสู่รีสอร์ทที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเก็บสัมภาระ บายบ๊ายรีสอร์ทแสนสบาย เดินทางสู่ อ.หัวหิน

เทียง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านไปเดินเที่ยวชมที่ และสัมผัสกับบรรยากาศของวันวาน ณ “เพลินวาน” ศูนย์รวม ความสุข สถานที่…หยุดเวลาในอดีตไว้” เพื่อเล่าขานเรื่องราวมากมายของวิถี หัวหินก่อนกาล…สู่..ปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เดิน ชมหมู่บ้านย้อนยุคมีชีวิต ชิมรสอาหาร- ขนมอร่อย เลือกซื้อเสื้อผ้า ดูหนังกลางแปลง สัมผัสบรรยากาศแห่งอดีต ..กันตามอัธยาศัยเที่ยวเพลินวาน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ที่เที่ยวแห่งใหม่สุดฮิป “ตลาดนัดจักจั่น” Cicada Market ตลาดนัดเปิดเสื่อ-เปิดใจ-เปิดไอเดีย ฟังชื่อเหมือนตลาดชาวบ้านๆ แต่จริงๆแล้ว คอนเซปต์ของตลาดนี้ออกจะเก๋ไก๋ไฮโซมากๆ ตั้งอยู่ในบริเวณ “สวนศรี” ซึ่งปรับปรุงบ้านพักตากอากาศอายุเก่าแก่กว่า 60 ปี ของ “หลวงยุกตเสวีวิวัฒน์” บิดาของ “ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช” และ “คุณนิด-สุพัฒนา อาทรไผท” มาเป็นสวนอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้เขียวขจี เพื่อให้ชาวหัวหินได้ผ่อนคลายอย่างสบายอารมณ์ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซนหลักๆ ได้แก่ Art A La Mode เปิดให้ช็อปสินค้าแฮนด์เมดไอเดียเด็ดๆ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน ผลงานศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ และสินค้ามือสอง ในสไตล์เปิดเสื่อ ใกล้ๆกันเป็นโซน Art of Eating รวมเมนูเด่นๆของโรงแรม ชั้นนำในหัวหิน และอาหารอร่อยจากร้านดังประจำถิ่น ที่หาทานที่อื่นไม่ได้ คออาร์ตและคนรักดนตรี น่าจะชื่นชอบกิจกรรมในโซน Art of Act ทำเวทีเฉพาะสำหรับจัดแสดง คอนเสิร์ต และการแสดงรูปแบบต่างๆมากมาย โดยเปิดให้ชมฟรีตลอดรายการ (อิสระอาหารเย็นที่นี่ไม่รวมในโปรแกรม)
เย็น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ท่านซื้อของฝาก ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการชำระเงิน : มัดจำ 50 %เมื่อตกลงใช้บริการส่วนทีเหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน

อัตรานี้รวม
– ค่าที่พัก 1 (พักห้องละ 2-3 ท่าน) + อาหาร 5 มื้อ ตามโปรแกรม
– ค่ากิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำเพชรบุรี + ค่ากิจกรรมขึ้นชมทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง
– ค่าเข้าอุทยานและสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
– ค่าน้ำดื่ม + เครื่องดื่ม+ อาหารว่าง+ ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง
– ค่ารถเดินทางไป/กลับ และท่องเที่ยวตามโปรแกรม
– ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
– เจ้าหน้าที่นำเที่ยวดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าบริการอื่นๆที่ไม่อยู่ในโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
– ไม่รวม Vat 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จแบบถูกต้อง