วันเดินทาง
ราคาทัวร์
11-15/25-29 มี.ค. 63 16,900
02-06 เม.ย. 63 19,900

ทัวร์เกาหลี มีนาคม เมษายน 2560/2563 เชียงใหม่บินตรง เกาหลีใต้ เทศกาลสงกรานต์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ)

ราคาเริ่มต้น: 15,900.-ซงโด เซ็นทรัลพาร์ค | G-TOWER | วัดวาวูจองซา | ไชน่าทาวน์ | ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | พระราชวังเคียงบก | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | โซลทาวเวอร์ | ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง ถนนฮงแด

เที่ยวเกาหลีสงกรานต์ 2559/2016
ทัวร์เกาหลีเดือนเมษายน
ท่องเที่ยวเกาหลี 2560/2017
ทัวร์เกาหลี
ท่องเที่ยวเกาหลี 2560/2017
ทัวร์เกาหลี
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 19,900

ทัวร์เกาหลี มีนาคม 2560/2563 เชียงใหม่บินตรง เกาหลีใต้ สวัสดีเจ้าเกาหลี หนีไปเล่น SKI กั๋นเต๊อะ 5 วัน 4 คืน บินทีเวย์ แอร์ไลน์ (TW)

ราคาเริ่มต้น: 19,900.-เล่นสกี | ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | พระราชวังชางด็อกกุง | พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง | ถนนฮงอิค | 943 KING’S CROSS CAFE’ | ถ่ายรูปจุใจ TRICK EYES + ICE + LOVE MUSEUM

ทัวร์เกาหลีเที่ยวเกาหลีราคาถูก

 

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 23,900

ทัวร์เกาหลีเมษายน 2563 เชียงใหม่บินตรง เกาหลีใต้ ชมดอกซากุระม่วนใจ๋ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเจจูแอร์ (7C)

ราคาเริ่มต้น: 23,900.-ชมดอกซากุระ | เกาะนามิ | หมู่บ้านเทพนิยาย | ไชน่าทาวน์ | อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮันซา | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | พระราชวังเคียงบก | หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง | โซลทาวเวอร์ | ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง ถนนฮงแด

เที่ยวเกาหลีล๊อตเต้เวิลด์
ทัวร์เกาหลี
เกาหลีชมซากุระวันสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเดือนเมษายน
เที่ยวเกาหลีเดือนเมษายน
ท่องเที่ยวเกาหลี
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
09 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 29,900
10-14/11-15 เม.ย. 63 35,900

ทัวร์เกาหลีเมษายน 2563 เทศกาลสงกรานต์ ทัวร์เกาหลีชมซากุระ 2020 เกาหลี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ)

ราคาเริ่มต้น: 29,900.-บริการแบบ FULL SERVICE !!! เสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินทั้งไป-กลับ | พักหรูโรงแรม 5 ดาว | ชมดอกซากุระ | ปั่นจักรยาน RAIL BIKE | พระราชวังเคียงบก | ANYANG ART PARK | ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี | สวนสาธารณะยออีโด | โซลทาวเวอร์ | หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง | ช้อปปิ้ง COEX MALL ตลาดเมียงดง ถนนฮงแด

เกาหลีเดือนมกราคม 2559/2016
ทัวร์เกาหลี
เที่ยวเกาหลีเดือนเมษายน 2558
ทัวร์เกาหลี
เกาหลีพฤษภาคม 2560/2017
ทัวร์เกาหลี
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
09 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 23,900
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 28,900

ทัวร์เกาหลีชมซากุระ ทัวร์เกาหลีเมษายน 2563 เทศกาลสงกรานต์ 2020 เทศกาลหิมะหรรษา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ)

ราคาเริ่มต้น: 23,900.-เทศกาล APRIL SNOW FESTIVAL | ชมดอกซากุระ | ล่องเรือชมแม่น้ำฮัน | พระราชวังเคียงบก | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | สวนสาธารณะยออีโด | โซลทาวเวอร์ | ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง ถนนฮงแด

ทัวร์เกาหลีเดือนเมษายน
ทัวร์เกาหลีเดือนเมษายนเที่ยวเกาหลีชมซากุระ
เที่ยวเกาหลีสงกรานต์ 2559/2016
ทัวร์เกาหลีเดือนเมษายน ชมซากุระ
เกาหลีราคาถูก 2560/2017
ทัวร์เกาหลีเที่ยวเกาหลีเมษายน
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
27 มี.ค - 01 เม.ย. 63 21,900
06-11/13-18/20-27 พ.ค. 63 21,900

ทัวร์เกาหลีมีนาคม-พฤษภาคม 2563/2020 ทัวร์เกาหลี 6 วัน 3 คืน สายการบินไทย (TG)

ราคาเริ่มต้น: 21,900.-เทศกาลแสดงไฟ OOOZOOO STARLIGHT GARDEN | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | หมู่บ้านศิลปะ | ป้อมฮวาซอง | พระราชวังฮวาซองแฮกุง | ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ | IKSEON DONG HANOK VILLAGE | โซลทาวเวอร์ | TRICK EYES MUSEUM+ ICE MUSEUM | ช้อปปิ้งถนนฮงแด | ตลาดเมียงดง

เกาหลีชมซากุระวันสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเดือนเมษายน เที่ยวเกาหลีชมซากุระบาน
ทัวร์เกาหลีเดือนเมษายน
ทัวร์เกาหลีเดือนเมษายนเที่ยวเกาหลีชมซากุระ