วันเดินทาง
ราคาทัวร์
2-7/9-14/16-21/23-28 พฤษภาคม 2563 27,999
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 (วันเฉลิมฯ พระราชินิ) 28,999

ทัวร์ฮอกไกโดพฤษภาคม 2563/2020 ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด (วันวิสาขบูชา) โซอุนเคียว -น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ 5D3N บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - บ่อน้ำสีฟ้า - โซอุนเคียว -น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร
ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโดกุมภาพันธ์ 2557

ทัวร์ฮอกไกโด 2562/2019
ทัวร์ฮอกไกโด Blue Pond
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
3-7/6-10/13-17/20-24/24-28/27-31 พฤษภาคม 2563 26,999
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 (วันเฉลิมฯ พระราชินิ) 26,999

ทัวร์ฮอกไกโดพฤษภาคม 2563/2020 ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด 5D3N ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - บ่อน้ำสีฟ้า - โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์

ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์ฮอกไกโด 
ทัวร์ฮอกไกโด โอตาระ
ทัวร์ฮอกไกโด 
หอนาฬิกาซัปโปโร
หอนาฬิกา
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
10/11/13/14/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29 กุมภาพันธ์ 2563 27,999
3/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/20/21/22/23/24/29 มีนาคม 2563 27,999

ทัวร์ฮอกไกโดกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563/2020 ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ลานกิจกรรมหิม หมู่บ้านราเมน 5D3N บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ทานุกิโคจิ - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า - อิออน มอลล์

ทัวร์ฮอกไกโดธันวาคม 2014/2557
ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ ธันวาคม 2014
ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
01 – 05 เมษายน 2563 31,999

ทัวร์ฮอกไกโดเมษายน 2563/2020 ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด สงกรานต์เดย์ สกีรีสอร์ท 5D3N บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

สกีรีสอร์ท - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิอุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ฮอกไกโด 2562/2019
ทัวร์ฮอกไกโด Blue Pond

 

ทัวร์ฮอกไกโด คลองโอตารุ