วันเดินทาง
ราคาทัวร์
2-7/9-14/16-21/23-28 พฤษภาคม 2563 27,999
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 (วันเฉลิมฯ พระราชินิ) 28,999

ทัวร์ฮอกไกโดพฤษภาคม 2563/2020 ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด (วันวิสาขบูชา) โซอุนเคียว -น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ 5D3N บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - บ่อน้ำสีฟ้า - โซอุนเคียว -น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร
ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโดกุมภาพันธ์ 2557

ทัวร์ฮอกไกโด 2562/2019
ทัวร์ฮอกไกโด Blue Pond
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
3-7/6-10/13-17/20-24/24-28/27-31 พฤษภาคม 2563 26,999
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 (วันเฉลิมฯ พระราชินิ) 26,999

ทัวร์ฮอกไกโดพฤษภาคม 2563/2020 ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด 5D3N ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - บ่อน้ำสีฟ้า - โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์

ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์ฮอกไกโด 
ทัวร์ฮอกไกโด โอตาระ
ทัวร์ฮอกไกโด 
หอนาฬิกาซัปโปโร
หอนาฬิกา
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
10/11/13/14/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29 กุมภาพันธ์ 2563 27,999
3/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/20/21/22/23/24/29 มีนาคม 2563 27,999

ทัวร์ฮอกไกโดกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563/2020 ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ลานกิจกรรมหิม หมู่บ้านราเมน 5D3N บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ทานุกิโคจิ - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า - อิออน มอลล์

ทัวร์ฮอกไกโดธันวาคม 2014/2557
ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ ธันวาคม 2014
ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
01 – 05 เมษายน 2563 31,999

ทัวร์ฮอกไกโดเมษายน 2563/2020 ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด สงกรานต์เดย์ สกีรีสอร์ท 5D3N บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

สกีรีสอร์ท - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิอุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ฮอกไกโด 2562/2019
ทัวร์ฮอกไกโด Blue Pond

 

ทัวร์ฮอกไกโด คลองโอตารุ

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
12-16/14-18/19-23/21-25 กุมภาพันธ์ 2563 25,999
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 25,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 25,999
4-8/6-10/11-15/13-17/18-22/20-24 มีนาคม 2563 25,999

ทัวร์ฮอกไกโด 2020/2563 ทัวร์ฮอกไกโดกุมภาพันธ์- มีนาคม 2563 จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ลานกิจกรรมหิม NOKSCOOT 5D3N

ลานกิจกรรมหิมะ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ- โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ

ทัวร์ฮอกไกโด สกีหิมะ บิน TG
ทัวร์ฮอกไกโด สกีหิมะ
ทัวร์ฮอกไกโด โอตาระ
ทัวร์ฮอกไกโด 
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร ธันวาคม 2014
ทัวร์ฮอกไกโด
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
2-7/7-12/9-14/14-19/16-21/21-26/23-28 มีนาคม 2563 30,999

ทัวร์ฮอกไกโด 2020/2563 ทัวร์ฮอกไกโด มีนาคม 2563/2020 พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ – ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก NOK SCOOT 6D4N

อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด-หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - อิออน มอลล์

ทัวร์ฮอกไกโด วันแม่ 62

ทัวร์ฮอกไกโด 2562/2019

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
10-15/15-20/17-22/22-27/24-29 กุมภาพันธ์ 2563 29,999
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 29,999
2-7/7-12/9-14/14-19/16-21/21-26/23-28 มีนาคม 2563 29,999

ทัวร์ฮอกไกโด 2020/2563 ทัวร์ฮอกไกโดกุมภาพันธ์- มีนาคม 2563 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – บ่อน้ำสีฟ้า NOK SCOOT 6D4N

หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - บ่อน้ำสีฟ้า - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว- โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ

ทัวร์ฮอกไกโด การบินไทย
ทัวร์ฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า 

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาตะ

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
12-16/14-18/19-23/21-25 กุมภาพันธ์ 2563 27,999
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 27,999
28 ก.พ. – 03 มี .ค. 2563 27,999
4-8/6-10/11-15/13-17/18-22/20-24 มีนาคม 2563 27,999

ทัวร์ฮอกไกโด กุมภาพันธ์- มีนาคม 2563 ทัวร์ฮอกไกโด 2020/2563 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาชิ NOKSCOOT 5D3N

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ-ลานกิจกรรมหิมะ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาตะ

ทัวร์ฮอกไกโด คลองโอตารุ

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 กุมภาพันธ์ 2563 32,999
23/24/25/26/27/28/29 กุมภาพันธ์ 2563 32,999
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 มีนาคม 2563 32,999
18/19/20/21/22/23/24/26/28 มีนาคม 2563 32,999

ทัวร์ฮอกไกโด กุมภาพันธ์- มีนาคม 2563 ทัวร์ฮอกไกโด 2020/2563 นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) 6D4N

เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - เนินฮาจิมันซากะ-ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

 

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด สกีหิมะ 2019

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29 กุมภาพันธ์ 2563 29,999
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 มีนาคม 2563 29,999
19/20/21/22/23/24/26/27/29 มีนาคม 2563 29,999

ทัวร์ฮอกไกโด กุมภาพันธ์- มีนาคม 2563 ทัวร์ฮอกไกโด5วัน 3คืน หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า - อิออน มอลล์ -ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ทานุกิโคจิ

 

ทัวร์ฮอกไกโด 6 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
12-17/19-24 กุมภาพันธ์ 2563 28,888.-
26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 28,888.-
11-16 มีนาคม 2563 29,888.-

ทัวร์ฮอกไกโดกุมภาพันธ์- มีนาคม 2563/2020 หุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ บินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)6D4N

เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ สัมผัส Powder Snow ณ ลานสกีคิโรโระ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ และ โกดังอิฐแดงริมน้ำ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เดินรับลม ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร ธันวาคม 2014
ทัวร์ฮอกไกโด 
ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ ธันวาคม 2014
ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
ออกเดินทางทุกวัน มกราคม - มีนาคม 2020/2563 ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ทัวร์ฮอกไกโดมกราคม-มีนาคม 2563/2020 หมู่บ้านมัคคะริ ลานสกีคิโรโระ บินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ สัมผัส Powder Snow ณ ลานสกีคิโรโระ เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ เพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่านเต็มอิ่ม ณ ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ

ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562
ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด คลองโอตารุ

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
ออกเดินทางทุกวัน มกราคม - มีนาคม 2020/2563 ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ทัวร์ฮอกไกโดมกราคม-มีนาคม 2563/2020 เรือตัดน้ำแข็ง พาเหรดนกเพนกวิน 6D4N (XJ)

สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ สัมผัสหิมะขาวโพลน กับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มิตซุยเอ้าเลท ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน

ทัวร์ฮอกไกโด Ice Breaker 2015
ทัวร์ฮอกไกโด Ice Breaker 
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 2015/2558
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
ออกเดินทางทุกวัน มกราคม - เมษายน 2020/2563 ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ทัวร์ฮอกไกโดมกราคม-มีนาคม 2563/2020 อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ บินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)6D4N

นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ และ โกดังอิฐแดงริมน้ำ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เดินรับลม ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ Unseen Hokkaido พระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาตะ

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
ออกเดินทางทุกวัน มกราคม - เมษายน 2020/2563 ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ทัวร์ฮอกไกโด มกราคม – เมษายน 2563 หมู่บ้านมัคคะริ เมืองโอตารุ บินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)5D3N

เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ สัมผัสหิมะขาวโพลน ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะเพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่านเต็มอิ่ม ณ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าเลท ฮอกไกโด ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจหนึ่งวันเต็ม

ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562

ทัวร์ฮอกไกโด 6 วัน

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.-
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 25,888.-
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.-
1-5/2-6/3-7/4-8/5-9/6-10/7-11/8-12/9-13/10-14/11-15/12-16 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.-
13-17/14-18/16-20/19-23/20-24/21-25/22-26/23-27/23-27 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.-

ทัวร์ฮอกไกโด เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร บินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)5D3N

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระหนึ่งวันเต็ม Unseen Hokkaido พระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ พร้อมชมหมีภูเขาไฟโชวะสัมผัสหิมะสีขาวนุ่ม ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร บรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิและมิตซุยเอ้าเลท เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ทัวร์ฮอกไกโด สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์ฮอกไกโด Snow Festival
ทัวร์ฮอกไกโด Snow Festival เที่ยวฮอกไกโด เทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
23-28 มกราคม 2563 39,888.-
30 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563 43,888.-
08-13/13-18/20-25 กุมภาพันธ์ 2563 39,888.-
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 39,888.-

ทัวร์ฮอกไกโด 2563/2020 ทัวร์ฮอกไกโด มกราคม-มีนาคม 2563 โทโฮคุ – ฮอกไกโด TG 6D4N

เปิดประสบการณ์ใหม่ รอบเดียว เที่ยว 2 ภูมิภาค โทโฮคุ – ฮอกไกโด เยี่ยมชมรูปปั้นท่านไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ ณ ซากปราสาทเซนได ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
เยือนอาโอโมริ นมัสการพระใหญ่ ณ วัดเซอิริวจิ พิเศษ !! สนุกสนานกับการทำข้าวนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ ชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ ที่จำลองเทศกาลโคมไฟอันเลื่องชื่อ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ อิ่มใจกับความน่ารักของ หมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา ผ่านชมตึกเก่ารัฐบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด Highlight!! นั่งรถไฟชินคันเซ็น รถไฟความเร็วสูง

ทัวร์ฮอกไกโด สกีหิมะ 2019

ทัวร์ฮอกไกโด 6 วัน

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
28 มกราคม-02 กุมภาพันธ์/ 29 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563 35,888.-
30 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563 35,888.-
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม / 26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 35,888.-
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม / 28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2563 38,888.-
29 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 2563 35,888.-

ทัวร์ฮอกไกโด กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2020/2563 เมืองฮาโกดาเตะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ TG 6D4N

เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ ตระการตากับการประดับไฟกว่าพันดวง ณ Illumination Sapporo ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ อิสระเล่นสกี เมืองซัปโปโร ท่ามกลางหิมะขาวโพลน สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ และ แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

ทัวร์ฮอกไกโด สกีหิมะ 2019

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
1-6/14-19/18-23/21-26 ก.พ. 63 36,900
28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 36,900

ทัวร์ฮอกไกโด กุมภาพันธ์ 2563/2020 ลานสกี เรือตัดน้ำแข็งฉึกฉึก 6 วัน 4 คืน บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

ทัวร์ฮอกไกโด กุมภาพันธ์ 2563/2020 ลานสกี เรือตัดน้ำแข็งฉึกฉึก 6 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น: 42,900 36,900.- ล่องเรือตัดน้ำแข็งสุดคูล | ลานสกี | สุนัขลากเลื่อน | ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน | ทานุกิโคจิ | สวนหมีภูเขาไฟโชวะ | เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ | ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ฮอกไกโด สวนสัตว์อาซาฮียาม่า14
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า ฮอกไกโด
เล่นสกีหิมะ ฮอกไกโด ญี่ปุ่น

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 32,900
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 32,900
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 32,900

ทัวร์ฮอกไกโด กุมภาพันธ์ 2563 ทัวร์ฮอกไกโด5วัน 3คืน กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

ทัวร์ฮอกไกโด กุมภาพันธ์ 2563 ทัวร์ฮอกไกโด5วัน 3คืน กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโรราคาเริ่มต้น: 32,900.-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า | กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร | คลองโอตารุ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี | ศาลเจ้าฮอกไกโด | ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด | บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562
ทัวร์ฮอกไกโด 

 

ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ
ทัวร์ฮอกไกโด คลองโอตารุ

 

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020
ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020 ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร 
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
14 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 46,900.-
31 ม.ค. 63 - 05 ก.พ. 63 46,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด มกราคม 2563 ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ทัวร์ฮอกไกโด สโนว์ ฟิชชิ่ง 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์ฮอกไกโด สโนว์ ฟิชชิ่ง 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)ราคาเริ่มต้น: 46,900.-หุบเขานรกจิโกกุดานิ | นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ | กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง | ภูเขาไฟโชวะชินซัน | ทะเลสาบโทยะ | กิจกรรม ณ ลานสกี | แช่ออนเซ็น 2 คืนเต็ม

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562

ทัวร์ฮอกไกโด บินตรง TG
ทัวร์ฮอกไกโด  TG