ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัส NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
฿ุ63,900 บาท/ท่าน
นิวซีแลนด์
(AKL-AKL-TG)
6D 4N
18-23 ต.ค. / 8-13 พ.ย. / 29 พ.ย.-4 ธ.ค. 2559
ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะเหนือ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) บ้านฮอบบิท โรโตรัว TE PUIA การแสดงพื้นเมือง
ดูรายละเอียด
รหัส NORTH ISLAND, NEW ZEALAND 7D 4N (SQ)
฿ุ63,900 บาท/ท่าน
นิวซีแลนด์
SQ
7D 4N
20-26 พ.ย. 2559
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนตุลาคม 2559 เกาะเหนือ 7วัน 4 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
ดูรายละเอียด