ทัวร์ฮ่องกง

รหัส 1HKG-FD005
฿11,888 บาท/ท่าน
โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
3 วัน 2 คืน
1-3/15-17/21-23ธันวาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกงธันวามคม 2018 เที่ยวฮ่องกงวันพ่อ 2561 ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ช้อปปิ้งเซินเจิ้น 3 วัน บิน FD
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-FD005
฿10,900 บาท/ท่าน
โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
3 วัน 2 คืน
2-4/9-11/10-12 พฤศจิกายน 2561
ทัวร์ฮ่องกง 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกงเดือนพฤศจิกายน 2561/2018 ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ถนนนาธาน ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-FD005
฿14,900 บาท/ท่าน
โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
3 วัน 2 คืน
5-7/13-15/21-23/26-28/27-29 ตุลาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกงเดือนตุลาคม 2561/2018 ทัวร์ฮ่องกงวันปิยะ ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง 2018/2561 ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-CX001
฿20,888 บาท/ท่าน
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
3 วัน 2 คืน
9-11 ธันวาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกงธันวาคม 2561/2018 ทัวร์ฮ่องกงเทศกาลปีใหม่ 2562/2019 ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตา พร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-CX001
฿16,888 บาท/ท่าน
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
3 วัน 2 คืน
2-4 พฤศจิกายน 2561
ทัวร์ฮ่องกงพฤศจิกายน 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกง 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตา พร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-CX001
฿16,900 บาท/ท่าน
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
3 วัน 2 คืน
4-6 ตุลาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกงตุลาคม 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกงวันปิยะ 2018/2561 เที่ยวฮ่องกง ขอพร ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-EK002
฿32,900 บาท/ท่าน
สายการบินเอมิเรตส์ (EK)[Business class]
3 วัน 2 คืน
8-10 ธันวาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกงเดือนธันวาคม 2561/2018 ทัวร์ฮ่องกงวันพ่อ 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ พระใหญ่ลันเตา ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)[Business class]
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-EK002
฿26,900 บาท/ท่าน
สายการบินเอมิเรตส์ (EK)[Business class]
3 วัน 2 คืน
9-11 พฤศจิกายน 2561
ทัวร์ฮ่องกง 2561/2018 ทัวร์ฮ่องกงเดือนพฤศจิกายน 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ยอดเขาวิคตอเรียพีค 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)[Business class]
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-EK002
฿32,900 บาท/ท่าน
สายการบินเอมิเรตส์ (EK)[Business class]
3 วัน 2 คืน
13-15 ตุลาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกงวันปิยะ 2561/2018 ทัวร์ฮ่องกงเดือนตุลาคม 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ เจ้าแม่กวนอิม พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)[Business class]
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-CX003
฿19,888 บาท/ท่าน
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX)
4 วัน 3 คืน
2-5/21-24 ธันวาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกงวันพ่อ 2018/2561ทัวร์ฮ่องกงเดือนธันวาคม 2561/2018 ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-CX003
฿17,888 บาท/ท่าน
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX)
4 วัน 3 คืน
9-12/23-26 พฤศจิกายน 2561
ทัวร์ฮ่องกงเดือนพฤศจิกายน 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-CX003
฿16,888 บาท/ท่าน
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX)
4 วัน 3 คืน
4-7 ตุลาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกงวันปิยะ 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกงเดือนตุลาคม 2561/208 ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-EK001
฿14,900 บาท/ท่าน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
3 วัน 2 คืน
4-6/5-7/7-9/11-13/18-20/19-21/-20-22/21/23/25-27/26-28/27-29 ตุลาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกง 2561/2018 ทัวร์ฮ่องกงวันปิยะ ทัวร์ฮ่องกงเดือนตุลาคม 2561/2018 พาช้อป ลดทั้งเกาะ ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-TG002
฿26,900 บาท/ท่าน
โดยสายการบินไทย (TG)
4 วัน 3 คืน
5-8 ธันวาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกงวันพ่อ ทัวร์ฮ่องกงเทศกาลปีใหม่ 2562/2019 ทัวร์ฮ่องกงเดือนธันวาคม 2561/2018 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-HX005
฿19,900 บาท/ท่าน
ฮ่องกง
สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
3 วัน 2 คืน
19-21 ตุลาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกงเดือนตุลาคม 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-CX002
฿21,900 บาท/ท่าน
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
4 วัน 3 คืน
4-7/5-8 ตุลาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกงวันปิยะ ทัวร์ฮ่องกงตุลาคม 2561/2018 ทัวร์ฮ่องกง 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-HX002
฿23,900 บาท/ท่าน
ฮ่องกง
สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
4 วัน 3 คืน
18-21/25-28 ตุลาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกงเดือนตุลาคม 2561/2018 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน อิสระช้อปปิ้ง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-HX003
฿ 20,900 บาท/ท่าน
ฮ่องกง
สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
3 วัน 2 คืน
21-23 ตุลาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกง2018/2561 ทัวร์ฮ่องกงตุลาคม2561/2018 ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-HX004
฿14,900 บาท/ท่าน
ฮ่องกง
สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
4 วัน 2 คืน
22-25 ตุลาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกง 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกงตุลาคม 2561/2018 เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น LEI YUE MUN 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
ดูรายละเอียด
รหัส 1HKG-TG001
฿21,900 บาท/ท่าน
ฮ่องกง
สายการบินไทย (TG)
3 วัน 2 คืน
14-16 ตุลาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกง 2018/2561 ทัวร์ฮ่องกงเดือนตุลาคม 2561 พาเที่ยวฮ่องกง ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน ทัวร์ฮ่องกงสายการบินไทย
ดูรายละเอียด
รหัส ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน
฿21,900 บาท/ท่าน
FD
29 ธ.ค.60 - 01 ม.ค. 61 , 30 ธ.ค.60 - 02 ม.ค. 61,
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) บินเช้า-กลับดึก (เข้าฮ่องกง – ออกมาเก๊า)
ดูรายละเอียด
รหัส
฿21,900 บาท/ท่าน
31 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)
ดูรายละเอียด
รหัส MACAO HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM
฿24,900 บาท/ท่าน
FD
3วัน2คืน
30 ธ.ค. 17 - 01 ม.ค. 18 ปีใหม่
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า COUNTDOWN 2018 เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล – เวเนเชี่ยน- ฮ่องกง
ดูรายละเอียด
รหัส MACAO HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM
฿12,900 บาท/ท่าน
แอร์เอเซีย (FD)
3 วัน 2 คืน
22-24,27-29, 28-30 ตุลาคม 2560
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง SHOPPING PEAKTRAM 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
ดูรายละเอียด
รหัส ฮ่องกงเซิ้นเจิ้น
฿10,900 บาท/ท่าน
EK
3วัน2คืน
20-22, 22-24 ตุลาคม 2560
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ดูรายละเอียด