รหัส เกาะช้าง ดำน้ำ เกาะช้าง จ.ตราด 3 วัน 2 คืน VAN
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

ทัวร์เกาะช้าง โปรแกรมทัวร์เกาะช้าง ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน นั่งเรือชมเกาะ เที่ยวน้ำตกคลองพลู

ทัวร์เกาะช้าง โปรแกรมทัวร์เกาะช้าง ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน เที่ยวเกาะช้าง นั่งเรือชมเกาะ เที่ยวน้ำตกคลองพลู โปรแกรมทัวร์เกาะช้าง รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง เที่ยวเกาะช้าง ทัวร์ในประเทศ ไปกับทัวร์อินดี้

วันแรกของการเดินทาง เกาะช้าง

เช้า    ออกเดินทางสู่ จ.ตราด แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างการเดินทาง (มื้อที่ 1)
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) ถึงท่าเรือเฟอร์รี่ลงเรือข้ามฟากไปเกาะช้างลักษณะของเกาะช้างจะเป็นภูเขาสูง มีผาสลับซับซ้อนอยู่ทั่วเกาะ นอกจากจะมีชายหาดและอ่าวต่างๆ ที่สวยงามอยู่เกือบรอบเกาะ และยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขา ทำให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างน้ำตกที่สวยงามอยู่หลายแห่ง
บ่าย     Check in เข้าที่พัก พาท่านเที่ยวน้ำตกคลองพลูซึ่งเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมากแห่งหนึ่ง ตกจากหน้าผาสูงลงสู่แอ่งเบื้องล่าง สามารถลงเล่นน้ำได้หลังจากนั้นให้ท่านเดินเล่น กินลม ชมวิว ณ หาดทรายขาว ซึ่งมีชายหาดที่มีความยาวกว่า 6 กิโลเมตร และมีทรายที่ขาวสะอาด จึงเป็นที่มาของชื่อ “หาดทรายขาว” สามารถลงเล่นน้ำได้ หาดทรายขาวเป็นหาดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะมีความสวยงาม
เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) จากนั้นอิสระกินดื่มหลังอาหารตามใจชอบ ไม่ควรหนักจนดำน้ำวันรุ่งขึ้นไม่ไหว

วันที่สองของการเดินทาง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 4) เตรียมตัวเพื่อเดินทางไปขึ้นเรือเพื่อดำน้ำที่บางเบ้า ถึงจุดดำน้ำเกาะยักษ์ใหญ่ ช่วงสายๆ ลงดำน้ำอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ(มื้อที่ 5)
บ่าย      พาท่านดำน้ำเกาะรังใหญ่ ลงดำน้ำดูปะการัง และปลาทะเลแบบใกล้ชิด(ใช้เวลาประมาณ 1 ชม) เกาะนี้มีปะการังเยอะ เป็นพิเศษระบบนิเวศน์ทางทะเลยังสมบูรณ์อยู่มาก
ดำน้ำเกาะโล้น สัมผัสโลกที่แตกต่างของเหล่าสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอ่าวไทยอย่างจุใจ ท่านสามารถเล่นน้ำ หรือ เดินเล่นตามชายหาดก็ได้ (ประมาณ 1 ชม)ดำน้ำเกาะหวาย ดำดูปะการัง หรือเดินบนชายหาดสวยๆก็ตามใจคุณ(ประมาณ 1 ชม).เดินทางกลับถึงท่าเรือบ้านบางเบ้าทุกท่านกลับที่พัก
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 7) จากนั้นเก็บข้าวเก็บของอำลารีสอร์ทที่พักอันแสนสบาย เดินทางออกจากรีสอร์ทไป สักการะเจ้าพ่อเกาะช้าง ขอพรจากท่านให้เดินทางปลอดภัย แวะจุดชมวิวของเกาะช้าง หากมีเวลาพออาจแวะดื่มกาแฟ ขนมอร่อยๆ เพื่อชาร์ตพลังงานก่อนเดินทางกลับ
เที่ยง    ถึงท่าเรือเฟอร์รี่ ข้ามฝั่งมายัง จ. ตราด
บ่าย     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)
เย็น     เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม
ค่าที่พัก 2 คืน
ค่าอาหาร 8 มื้อตามโปรแกรม
ค่าขนมทานเล่น น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น บนรถตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวตามโปรแกรม/ค่าดำน้ำ 4 เกาะ ตามโปรแกรม
ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ค่าไกด์นำเที่ยวและผู้ช่วยดูแลตลอดการเดินทาง
ค่ารถตู้พร้อมค่าน้ำมันไปกลับรับส่ง ณ จุดนัดหมาย และ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมการเดินทาง
ค่าเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้างขาไปและกลับ

อัตราค่าบริการไม่รวม

ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ อื่นๆ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หักภาษี ณ ที่จ่ายค่าบริการ 3 %

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *