รหัส อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 2 วัน 1 คืน VAN
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

ทัวร์อัมพวา เที่ยวอัมพวา ไหว้พระ 9 วัด เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อย 2 วัน 1 คืน

ทัวร์อัมพวา เที่ยวอัมพวา อัมพวา ไหว้พระ 9 วัน เที่ยวตลาดน้ำ ล่องเรื่อชมหิ่งห้อย แพคเกจทัวร์อัมพวา ราคาถูก 2019/2562 กับทัวร์อินดี้ รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

วันแรก    ตลาดน้ำดำเนินสะดวก – ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด – ตลาดน้ำอัมพวา – ชมหิ่งห้อย
07.00น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย……… โดยมีทีมงานทัวร์อินดี้ต้อนรับอย่างอบอุ่น ออกเดินทางสู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) บนรถตู้คณะพร้อมออกเดินทาง สู่อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม

08.00 น.    จุดแรกของการอิ่มบุญ แวะไหว้พระกันที่ วัดบางกะพ้อม เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวปี พ.ศ. 2312
09.00 น.    ออกเดินทางสู่ตลาดลอยน้ำแห่งแรกของสยามประเทศ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ด้วยบรรยากาศของตลาดลอยน้ำ คราคล่ำไปด้วยแม่ค้าพ่อขายในชุดชาวสวน สวมงอบ จึงทำให้ปัจจุบันนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่เป็นที่นิยมของชาวไทยมากนัก เนื่องจากสินค้าที่นี่ราคาค่อนข้างแพง แต่ก็อยากให้ท่านได้ไปเห็นด้วยตาสักครั้งในชีวิต
10.00 น.     มุ่งหน้าสู่ วัดจุฬามณี เดิมเรียกว่า วัดแม่ย่าทิพย์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้าปราสาทอง ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อเนื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ (ศพของท่านไม่เน่าเปื่อย)
11.00 น.     ออกเดินทางสู่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือ เรียกอีกชื่อว่า วัดบ้านแหลมให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม หลวงพ่อบ้านแหลม ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 2) หลังอาหารมุ่งหน้าสู่ อาสนวิหารพระแม่บังเกิด ว่ากันว่าที่นี่เป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
14.00 น.  ออกเดินทางสู่ วัดบางไผ่เตี้ย ให้ท่านได้สวดคาถาลอดใต้พระอุโบสถ3 รอบ เพื่อสะเดาะเคราะห์กัน
14.40 น.  มุ่งหน้าสู่ วัดบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้ง)เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยานาอีกเช่นกัน ชม โบสถ์ปรกโพธิ์ 1 ใน UNSEEN THAILAND ที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ ทั้งโพธิ์ ไทร ไกร และ กร่าง วัดนี้มีโบสถ์อยู่ในต้นไม้น่าประหลาดยิ่งนักกับผู้พบเห็น องค์ประธานที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ในต้นไม้นี้คือ หลวงพ่อพุทธนิลมณี หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า หลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสวยงามมากๆๆ โดยที่นี่จะจัดธูปเทียนไว้ด้านนอก ส่วนภายในโบสถ์เฉพาะกราบไหว้ขอพรเท่านั้น เนื่องจากภายในโบสถ์คับแคบ ถ้าต้องมีการใช้ธูปเทียน ควันต่าง ๆ จะทำให้ร้อนหรือสำลักควันได้
15.20 น.  มุ่งหน้าสู่ วัดบางแคน้อย ชมโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลัง สวยงามมากๆ วัดนี้เป็นวัดหนึ่งทีอยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาวัดทางเรือก็ได้ หรือจะให้รถมาก็ได้เช่นกัน HIGHT LIGHT ของวัดนี้คือ พระอุโบสถที่ให้ความรู้สึกร่มเย็นตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบย่างเข้าไป โดยมีองค์พระประธาน ประดิษฐานอยู่บนฐานไม้แกะสลักอย่างสวยงาม ด้านบนถูกตกแต่งด้วยต้นไม้ใหญ่ปกคลุมพระประธาน ซึ่งมีบริวารรายล้อมอยู่ทั้ง 3 ด้าน ส่วนด้านหลังแกะสลักจากต้นสัก เป็นบางส่วนของพุทธประวัติพระพุทธเจ้า ผนังทั้งสองด้าน แกะสลักด้วยความประณีต ดูงดงามล้ำค่ายิ่งนัก
16.00 น.   มุ่งหน้าสู่ วัดบางแคใหญ่ ภายในมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถหลังใหญ่อายุกว่า 150 ปี ด้านหน้ามีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสองศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัยปั้นด้วยศิลาแลง มีธรรมเจดีย์ 7 องค์ เป็นต้น ต่อมาชม วัดท้องคุ้ง
16.30 น.   ปิดท้ายด้วยวัดที่ 9 วัดอัมพวันเจติยาราม เดิมเรียกกันว่า วัดอัมพวา ติดกับอุทยาน ร.2
17.00 น.   ได้เวลาพาชิม, ช้อป, แชะ นำท่านตะลุยตลาดน้ำยามเย็นบรรยากาศน่ารักๆตลาดน้ำอัมพวาให้เวลาท่านในการซื้อของที่ระลึกและของกินมากมาย พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ตลาดน้ำอัมพวามีผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติมาท่องเที่ยวตลอดเวลา โดยเฉพาะถ้าเป็นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ผู้คนจะมากมายเป็นพิเศษ ที่นี้จึงมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นร้านรวงขายสินค้า ที่พักแบบโฮมสเตย์ ฯลฯ
18.30น.   พบกันที่จุดนัดหมายเพื่อ ล่องเรือชมหิ่งห้อย ส่งแสงประกายงามตามค่ำคืนโดยกิจกรรมนี้จะนำทุกท่านนั่งเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งคลอง นั่งเล่นเพลินๆลมเย็นพัดผ่าน ได้กลิ่นน้ำในคลองซึ่งเป็นธรรมชาติ ชื่นชมกับวิถีชิวิตชาวบ้านริมฝั่งคลอง ชมหิ้งห้อยส่องแสงประกายปริบๆ ช้าบ้าง เร็วบ้าง เป็นจังหวะ เพื่อหาคู่แบบตัวเป็นๆ
20.00น.ออกเดินทางกลับที่พัก “””สวนนพรัตน์รีสอร์ท” หรือเทียบเท่า พักผ่อนนอนหลับในบรรยากาศที่พักสไตล์โปร่งโล่งหลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวัน

วันที่สอง    อัมพวา – ทำบุญตักบาตรยามเช้า – อุทยาน ร. ๒ – กรุงเทพมหานคร
เช้า    คณะพร้อมกันเพื่อทำบุญตักบาตรเช้า อิ่มบุญ อิ่มใจในวันหยุดของทุกท่าน จากนั้นรับประทานอาหาร

เช้า   ณ รีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 3) พักผ่อนสบายๆ ในวันหยุดหลังมื้ออาหารเช้า ไม่ว่าจะเดินเล่นรับลม ชม
บรรยากาศยามเช้า จากนั้นได้เวลาเก็บสัมภาระอำลารีสอร์ทที่พักไปเก็บตกตลาดอัมพวายามเช้าว่า มี อะไร น่าชมน่าสนใจบ้างนอกจากยามค่ำคืน ต่อด้วยการชมอุทยาน ร. ๒ อุทยานนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรม ราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้ เป็นมรดกแก่ชาติและได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดป้ายอุทยานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2522 และเปิดให้ประชาชนเข้าชมภายในอุทยานได้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2530
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิ   ภาพพร้อมกับความประทับใจ

หมายเหตุ: โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
– ค่าที่พัก 1 คืน
– ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่าน้ำดื่ม น้ำอัดลม ลูกอม ขนมทานเล่น ผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง
– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม/ค่ากิจกรรมนั่งเรือชมหิ่งห้อย(เรือเหมา)
– ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง+ ค่าน้ำมัน ไป/ กลับ รับส่งที่จุดนัดหมายและท่องเที่ยวตามโปรแกรม
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
– ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าบริการอื่นๆที่ไม่อยู่ในโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *