วันเดินทาง
ราคาทัวร์
1-3, 8-10, 9-11, 15-17, 22-24 พฤศจิกายน 2019 10,999.-
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2019 10,999.-

ทัวร์พม่าพฤศจิกายน 2019/2562 ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เที่ยวพม่า 3 วัน

ทัวร์พม่าพฤศจิกายน 2019/2562 ทัวร์พม่า 3 วัน ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน

ทัวร์พม่า ตุลาคม ไหว้พระ

ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562/2019

ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน 3 วัน
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
8-9, 15-16, 22-23,29-30 พฤษจิกายน 2019 7,999.-
2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2019 8,555.-

ทัวร์พม่าพฤศจิกายน 2562/2019 ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน ทัวร์พม่า บางกอกแอร์เวย์ (PG)

ทัวร์พม่าพฤศจิกายน 2562/2019 แพคเกจทัวร์พม่า 2 วัน โปรแกรมทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง ไหว้เจดีย์กาบาเอ พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี มหาวิชยเจดีย์ มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ วัดบารมี ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

ทัวร์พม่า พฤศจิกายน 2019
ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน เดือนพฤศจิกายน 2019 ทัวร์พม่า ไหว้พระ ขอพรเทพทันใจ
ทัวร์พม่า ตุลาคม ไหว้พระ
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562 เที่ยวพม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562/2019
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562 ไหว้พระ ขอพรเทพทันใจ
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
6-7, 13-14, 20-21, 28-29 พฤศจิกายน 2019 6,999.-
2-3,9-10,16-17,23-24,30 พ.ย. - 1 ธ.ค 2019 7,555.-

ทัวร์พม่า พฤศจิกายน 2019/2562 ทัวร์พม่า 2 วัน เที่ยวพม่าไหว้พระ 9 วัน บินนกแอร์

ทัวร์พม่าพฤศจิกายน 2019/2562 ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด แพ็คเกจทัวร์พม่า 2 วัน โปรแกรมทัวร์พม่า ไหว้พระ เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี เจดีย์กาบาเอ วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์พม่า พฤศจิกายน 2019 เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง 2 วัน
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด
ทัวรพม่า ไหว้พระ 9 วัด เที่ยวพม่าเดือนพฤศจิกายน 2019
ทัวร์พม่า พฤศจิกายน 2019/2562
ทัวร์พม่า พฤศจิกายน 2019 ทัวร์พม่า 2 วัน ไหว้พระ 9 วัด

ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562/2019

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
5,6,7,13,14,19,20,21,26,27,28 พฤศจิกายน 2019 3,333.-
2,3,9,10,16,17,23,24,30 พฤศจิกายน 2019 3,888.-

ทัวร์พม่าพฤศจิกายน 2562/2019 ทัวร์พม่า 1 วัน เริ่มต้น 3,333 เที่ยวพม่าไหว้พระ ขอพร ทัวร์พม่าบินเช้ากลับดึก

ทัวร์พม่าพฤศจิกายน 2019/2562 ทัวร์พม่า 1 วัน เที่ยวพม่าไหว้พระขอพร เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี วัดพระหินอ่อน เป็ดปักกิ้ง สลัดกุ้งมังกร

ทัวร์พม่า เทพทันใจ 2562/2019
ทัวร์พม่าตุลาคม 2562 เที่ยวพม่าไหว้พระ ทัวร์พม่า 1 วัน
ทัวร์พม่า 2562/2019
ทัวร์พม่า ไหวพระ วันปิยะ ตุลาคม 2562
ทัวร์พม่า 2562/2019
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ
ทัวร์พม่า เทพทันใจ
ทัวร์พม่า พฤศจิกายน ขอพรเทพทันใจ ทัวร์พม่า 1 วัน
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
4-6, 12-14, 25-27, 26-28 ตุลาคม 2019 12,888.-
1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 14-16 พฤศจิกายน 2019 12,888.-
15-17, 22-24, 23-24, 28-30 พฤศจิกายน 2019 12,888.-
29 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2019 12,888.-

ทัวร์พม่า ตุลาคม – ทัวร์พม่า พฤศจิกายน 2019/2562 เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

ทัวร์พม่า ตุลาคม - ทัวร์พม่า พฤศจิกายน 2562/2019 ทัวร์พม่า พระธาตุุอินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า 3 วัน เที่ยวพม่า วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

ทัวร์พม่า ตุลาคม ไหว้พระ
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562/2019
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562/2019
ทัวร์พม่าตุลาคม 2562/2019 เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน 3 วัน
ทัวร์พม่าตุลาคม 2562/2019
ทัวร์พม่า 2562/2019 ไหว้พระนอนตาหวาน
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
4-6, 5-7, 18-20 ตุลาคม 2019 10,999.-
13-15 ตุลาคม 2019 11,999.-

ทัวร์พม่าตุลาคม 2562 ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน เที่ยวพม่า 3 วัน พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม

ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562 ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน เที่ยวพม่า หงสาวดี เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน

ทัวร์พม่า ตุลาคม ไหว้พระ
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562/2019
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562/2019
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562 ไหว้พระ ขอพรเทพทันใจ
ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน 3 วัน
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
4-5 ตุลาคม 2019 7,555.-
5-6, 18-19, 25-16, 26-27 ตุลาคม 2019 7,999.-

ทัวร์พม่าตุลาคม 2562 เที่ยวพม่า ไหว้พระ 2 วัน 1 คืน ทัวร์พม่า บางกอกแอร์เวย์ (PG)

ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562/2019 ทัวร์พม่า 2 วัน เที่ยวพม่า ไหว้พระ ทัวร์พม่า บินบางกอกแอร์เวย์ PG เจดีย์กาบาเอ พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี มหาวิชยเจดีย์ มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ วัดบารมี ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562/2019
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2019/2562
ทัวร์พม่า ตุลาคม ไหว้พระ
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562 เที่ยวพม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562/2019
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562 ไหว้พระ ขอพรเทพทันใจ
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
3-4, 9-10, 17-18 ตุลาคม 2019 6,555.-
5-6, 19-20 ตุลาคม 2019 6,999.-
12-13 ตุลาคม 2019 8,888.-

ทัวร์พม่าตุลาคม 2562/2019 ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด เที่ยวพม่า 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่าตุลาคม 2562/2019 ทัวร์พม่าไหว้พระ 9 วัด ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน แพ็คเกจทัวร์พม่า 2 วัน โปรแกรมทัวร์พม่า ไหว้พระ เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี เจดีย์กาบาเอ วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562/2019
ทัวร์พม่า 2 วัน ตุลาคม 2562 เที่ยวพม่าไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 2562/2019
ทัวร์พม่าเดือนตุลาคม 62 เที่ยวพม่า 2 วัน ไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562/2019
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2562 ไหว้พระ ขอพรเทพทันใจ
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
1,2,3,8,9,10,16,17,24 ตุลาคม 2019 3,333.-
5,6,26,27 ตุลาคม 2019 3,888.-
13 ตุลาคม 2019 4,299.-
23 ตุลาคม 2019 4,888.-

ทัวร์พม่าตุลาคม 2562/2019 ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวพม่า วันปิยะ โปรแกรมทัวร์พม่า 1 วัน

ทัวร์พม่าตุลาคม 2562/2019 ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด ทัวร์พม่า 1 วัน เที่ยวพม่าราคาถูก เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี วัดพระหินอ่อน เป็ดปักกิ้ง สลัดกุ้งมังกร

ทัวร์พม่า เทพทันใจ 2562/2019
ทัวร์พม่าตุลาคม 2562 เที่ยวพม่าไหว้พระ ทัวร์พม่า 1 วัน
ทัวร์พม่า 2562/2019
ทัวร์พม่า ไหวพระ วันปิยะ ตุลาคม 2562
ทัวร์พม่า 2562/2019
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
5-15 พฤศจิกายน 2019 96,900.-
3-13 ธันวาคม 2019 109,900.-
7-17 ธันวาคม 2019 112,900.-
24 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2019 100,900.-

ทัวร์อเมริกา พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562/2019 ทัวร์อเมริกาปีใหม่ 2020 เที่ยวซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแอนเจลิส 11 วัน

ทัวร์อเมริกา พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562/2019 ทัวร์อเมริกา ดิสนีย์ปีใหม่ 2020 ทัวร์อเมริกา ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแอนเจลิส เที่ยวอเมริกา แกรนแคนยอน 11 วัน

ทัวร์อเมริกา ปีใหม่ 2020
ทัวร์อเมริกา ปีใหม่ 2020 ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแอนเจลิส 11 วัน
ทัวร์อเมริกา พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019
สะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge)
ทัวร์อเมริกา 2562/2019
ทัวร์อเมริกา 2562/2019 แกรนด์แคนยอน Grand Canyon
ทัวร์อเมริกา ลาสเวกัส 11 วัน
ทัวร์อเมริกา ลาสเวกัส Las vegas 11 วัน
ทัวร์อเมริกา ลอสแอนเจลิส 11 วัน
Hollywood walk of fame
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
2-4, 16-18, 23-25, 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2019 8,999.-
10-12 สิงหาคม 2019 9,999.-
6-8, 13-15 กันยายน 2019 8,999.-

ทัวร์มาเลเชีย สิงหาคม – กันยายน 2562/2019 โปรโมชั่นทัวร์มาเลเชีย 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 8,999

ทัวร์มาเลเชีย สิงหาคม - กันยายน 2562/2019 โปรโมชั่นทัวร์มาเลเชีย 3 วัน เริ่ม 8,999.- ทัวร์มาเลเชีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน ไฮแลนด์ ยอดเขาเก็นติ้ง มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ถ้ำบาตู (Batu Cave) ตึกแฝดปิโตรนัส อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ Mitsui Outlet

ทัวร์มาเลเชีย 3 วัน 2 คืน
โปรโมชั่น ทัวร์มาเลเชีย 2019 ทัวร์มาเลเชีย กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน
ทัวร์มาเลเชี สิงหาคม - กันยายน 2562/2019
ทัวร์มาเลเชีย มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู
ทัวร์มาเลเชีย 2562/2019
ทัวร์มาเลยเชีย คาเมรอน ไฮแลนด์
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
3-5, 11-13, 16-18, 17-19, 23-25, 24-16 สิงหาคม 2019 11,900.-
10-12 สิงหาคม 2019 13,900.-
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2019 11,900.-
6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 กันยายน 2019 12,900.-

ทัวร์พม่า สิงหาคม – ทัวร์พม่า กันยายน 2562/2019 ทัวร์พม่า 3 วัน เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า สิงหาคม - ทัวร์พม่า กันยายน 2562 ทัวร์พม่า วันแม่ 62 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน PG ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เทพทันใจ ทัวร์พม่า ไหว้พระ ทัวร์พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า สิงหาคม - กันยายน 2562/2019
ทัวร์พม่า สิงหาคม – กันยายน 2562/2019 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน 3 วัน
ทัวร์พม่า สิงหาคม - กันยายน 2562
ทัวร์พม่า สิงหาคม – กันยายน 2562/2019
ทัวร์พม่า วันแม่ 2562/2019
ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน 3 วัน
ทัวร์พม่า สิงหาคม 2562/2019
ทัวร์พม่า สิงหาคม 2562/2019 ไหว้พระนอนตาหวาน
ทัวร์พม่า กันยายน 2562/2019
ทัวร์พม่า กันยายน 2562/2019 ขอพรเทพทันใจ
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 20-22 กันยายน 2019 10,999.-
21-23, 27-29, 28-30 กันยายน 2019 10,999.-

ทัวร์พม่ากันยายน 2562/2019 ทัวร์พม่า 3 วัน เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน เทพทันใจ

ทัวร์พม่า กันยายน 2562/2019 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ ขอพรเทพทันใจ ทัวร์พม่า สิเรียม 3 วัน 2 คืน แพคเกจทัวร์พม่า กันยายน 2019

 • หงสาวดี วัดไจ้คะวาย  เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน  พระนอนชเวตาเลียว  เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • พระนอนตาหวาน  เจดีย์ชเวดากอง  เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)
 • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต  วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก
ทัวร์พม่า กันยายน 2562/2019
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน 3 วัน

ทัวร์พม่า 2562/2019

 

ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน 2562

ทัวร์พม่า เทพทันใจ 2562/2019

ทัวร์พม่า 2562/2019

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
2-3, 3-4, 16-17, 17-18, 23-14, 24-25, 30-31 สิงหาคม 2019 7,999.-
11-12 สิงหาคม 2019 8,999.-
31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2019 7,999.-
6-7, 7-8, 13-14, 14-15, 20-21, 21-22, 27-28, 28-29 กันยายน 2019 7,999.-

ทัวร์พม่าสิงหาคม – ทัวร์พม่ากันยายน 2019 ทัวร์พม่าไหว้พระ เที่ยวพม่า บุญใหญ่ 2 วัน 1 คืน บินบางกอกแอร์ (PG)

ทัวร์พม่า สิงหาคม - กันยายน 2019 ทัวร์พม่าวันแม่ 62 ทัวร์พม่า 2 วัน ไหว้พระ บินบางกอกแอร์เวย์ 7,999.- ทัวร์ พม่า 2 วัน 1 คืน เสาร์ อาทิตย์ ทัวร์พม่า ไหว้พระ ทัวร์พม่า ราคาถูก 2019/2562 เจดีย์กาบาเอ พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี มหาวิชยเจดีย์ มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)- เทพกระซิบ วัดบารมี ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน บิน PG
ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน บิน PG ทัวร์พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า สิงหาคม 2562/2019
ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน บิน PG ขอพรเทพทันใจ
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
5-6,11-12,12-13,18-19,19-20,25-26 กันยายน 2019 6,555.-
7-8, 14-15, 21-22, 28-29 กันยายน 2019 6,999.-

ทัวร์พม่า กันยายน 2562/2019 ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน เที่ยวพม่าไหว้พระ 9 วัด เริ่มต้น 6,555.-

ทัวร์พม่ากันยายน 2562/2019 ทัวร์พม่า 2 วัน เที่ยวพม่า ไหว้พระ 9 วัด เที่ยวพม่า 2 วัน โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง มหาบุญบารมี 9 วัด เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี เจดีย์กาบาเอ วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

 • เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 • พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี
 • เจดีย์กาบาเอ วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
ทัวร์พม่ากันยายน 2562/2019
ทัวร์พม่า กันยายน 2562/2019 ทัวร์พม่า 2 วัน เที่ยวไหว้พระ 9 วัด
เจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน
ทัวร์พม่า

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
4,18,25,26 กันยายน 2019 3,333.-
5,19 กันยายน 2019 3,888.-
7,8,14,15,21,22,28,29 กันยายน 2019 4,299.-

ทัวร์พม่า กันยายน 2562/2019 ทัวร์พม่า 1 วัน เที่ยวพม่าไหว้พระ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เทพทันใจ

ทัวร์พม่ากันยายน 2562/2019 ทัวร์ไหว้พระพม่า 1 วัน เที่ยวพม่า 1 วัน เริ่ม 3,333 ทัวร์พม่า กันยายน ไหว้พระขอพร ทัวร์พม่าเทพทันใจ เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ /เทพกระซิบ) พระงาทัตยี วัดพระหินอ่อน

 • เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 • พระงาทัตยี วัดพระหินอ่อน
ทัวร์พม่า กันยายน 2562/2019
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 1 วัน เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ เที่ยวพม่า ขอพรเทพทันใจ
เทพทันใจ
เจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน

 

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
5-14 สิงหาคม 2019 83,900.-
6-15, 20-29 กันยายน 2019 79,900.-

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ กันยายน – สิงหาคม 2019 เที่ยวสวิส น้ำตกไรน์ เมืองโลซานน์ การบินไทย

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ การบินไทย ทัวร์สวิส สิงหาคม - กันยายน 2562 เแพ็คเกจทัวร์สวิส เที่ยวกรุงเจนีวา เมืองโลซานน์ พิชิต 2 ขุนเขา นั่งรถไฟกลาเซียร์ ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) เมนูพิเศษ ชีสสวิสฟองดูร์

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน บิน TG

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 2562

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน บิน TG

น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
12-20 ส.ค. / 5-13, 19-27 ก.ย. 2019 72,900.-
28 ส.ค. - 5 ก.ย. 2019 73,900.-

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ สิงหาคม – กันยายน 2019/2562 ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ บิน TG SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ สิงหาคม - สิงหาคม 2019 ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน การบินไทย TG พิชิต 4 ขุนเขา โปรแกรมทัวร์สวิส 9 วัน 6 คืน เข้าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน พิชิต 4 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา , ฮาร์เดอร์ คูลม์ และยอดเขาริกิ

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 2019/2562

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 2562

ทัวรสวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน บินTG

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
ยอดเขาจุงเฟรา jungfraujoch
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน บิน TG
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน ชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle)
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
7-14 ตุลาคม 2019 65,900.-

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7-14 ตุลาคม 2562 เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ HEAVEN ON EARTH 8 วัน 5 คืน การบินไทย

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7-14 ตุลาคม 2562 ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน การบินไทย TG เที่ยวสวิส HEAVEN ON EARTH แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ พิชิต 3 ยอดเขา ลิ้มลอง ชีสสวิสฟองดูร์ ที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ตุลาคม 2562/2019
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน การบินไทย

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2562/2019

ทัวร์สวิส ตุลาคม 2562/2019

ทัวร์สวิส 7 วัน 2562
ทัวร์สวิส 7 วัน 2562 Chapel Bridge
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
23-29 ส.ค. / 23 - 29 ก.ย. 2019 62,900.-
19-25 ส.ค. / 6-12, 13-19 กันยายน 2019 63,900.-
4-10 ตุลาคม 2019 63,900.-

ทัวร์สวิสสิงหาคม – ทัวร์สวิตกันยายน 2562/2019 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ การบินไทย พิชิต 3 ขุนเขา เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิสเซอร์ลแลนด์ สิงหาคม - ทัวร์สวิส กันยายน 2562/2019 ทัวร์สวิส พิชิต 3 ขุนเขา บินการบินไทย โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นเขาซุนเนกกา ขึ้นเขากลาเซียร์ 3000 และยอดเขาจุงเฟรา ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva) ตามรอยเสด็จประพาส ของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน สิงหาคม – กันยายน 2562 บินการบินไทย
แกรนด์สวิสเซอร์ลแลนด์ 2019
แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 2019 ทัวร์สวิต สิงหาคม – กันยายน 2562 บิน TG
แพ็คเกจทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2019
แพ็คเกจทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2019 บินการบินไทย (TG)
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
7-14 สิงหาคม 2019 64,900.-
2-9, 27 ก.ย. - 4 ต.ค. 2019 64,900.-

ทัวร์สวิส สิงหาคม – ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ กันยายน 2562 เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน บิน TG ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ จุงฟราวด์ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ สิงหาคม - เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ กันยายน 2562 ทัวร์สวิต วันแม่ 62 แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน การบินไทย เที่ยวสวิต ซูริค เบิร์น เซอร์แมท กลาเซียร์ 3000 ยอดเขาจุงฟราวด์ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาริกิ

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 2562
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 2562 เที่ยวสวิต การบินไทย

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2562/2019

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ บินการบินไทย

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 2562

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
19-25, 23-29 สิงหาคม 2019 53,900.-
6-12, 13-19, 23-29 กันยายน 2019 53,900.-

ทัวร์สวิส สิงหาคม 2562 – ทัวร์สวิส กันยายน 2562 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน บินการบินไทย TG

ทัวร์สวิส สิงหาคม 2562/2019 ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิต 7 วัน การบินไทย TG เที่ยวสวิส สิงหาคม โปรแกรมทัวร์สวิส เที่ยว ซูริค น้ำตกไรน์ ป้อมปราการมูนอท ยอดเขาริกิ นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ลูเซิร์น

ทัวร์สวิส สิงหาคม 2562
ทัวร์สวิส สิงหาคม 2562 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ การบินไทย TG
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 2562
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 2562 เที่ยวสวิต การบินไทย

ทัวร์สวิส 2562

ทัวร์สวิส 7 วัน 2562
ทัวร์สวิส 7 วัน 2562 Chapel Bridge
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
2-9 พฤศจิกายน 2019 59,900.-
5-12 ธันวาคม 2019 59,900.-

ทัวร์อิตาลีใต้ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 แกรนด์อิตาลี 8 วัน การบินไทย เที่ยวอิตาลี ปอมเปอี เนเปิ้ล เกาะคาปรี กรุงโรม

ทัวร์อิตาลีใต้ พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 แกรนด์อิตาลี 8 วัน เที่ยวเมืองใต้ลาวาปอมเปอี (Pompeii) ชมเส้นทางธรรมชาติริมผาสูง อมาลฟี่โคสท์ (Amalfi Coast) พักเมืองท่าเรือสำคัญแห่งแคว้นกัมปาเนียที่เมืองเนเปิ้ล (Naple) นั่งเรือไฮโดรฟอยล์ (Hydrofoil) สู่เกาะคาปรี 1 ในเกาะที่สวยที่สุดของอิตาลี เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) เข้าชมความยิ่งใหญ่ในอดีตสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ พักซอร์เรนโต้ 1 คืน และโรม 2คืน

 • เที่ยวเมืองใต้ลาวาปอมเปอี (Pompeii)
 • ชมเส้นทางธรรมชาติริมผาสูง อมาลฟี่โคสท์ (Amalfi Coast)
 • พักเมืองท่าเรือสำคัญแห่งแคว้นกัมปาเนียที่เมืองเนเปิ้ล (Naple)
 • นั่งเรือไฮโดรฟอยล์ (Hydrofoil) สู่เกาะคาปรี 1 ในเกาะที่สวยที่สุดของอิตาลี
 • เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)
 • เข้าชมความยิ่งใหญ่ในอดีตสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • พักซอร์เรนโต้ 1 คืน และโรม 2คืน

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
8-15 ตุลาคม 2019 55,900.-
20-27 ตุลาคม 2019 54,900.-
28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2019 53,900.-

ทัวร์อิตาลี ตุลาคม 2562/2019 ทัวร์อิตาลี วันปิยะ แกรนด์อิตาลี 8 วัน การบินไทย เที่ยวอิตาลี ชิงเกวเตรเร่และโดโลไมท์

ทัวร์อิตาลี ตุลาคม 2562/2019 ทัวร์อิตาลี วันปิยะ 62 แกรนด์อิตาลี 8 วัน 5 คืน การบินไทย TG เที่ยวอิตาลี มหาวิหารอันยิ่งใหญ่แห่งอิตาลี มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม , มหาวิหารมิลาน , โบสถ์เซนท์มาโคแห่งเวนิสและมหาวิหารฟลอเรนซ์ ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า เดินทางสู่ดินแดนทั้งห้า (Five Land) แห่ง ชิงเกวเตรเร (Cinque Terre) ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขา แอลป์ ดิ ซุสซี่ (Alpe di Siusi) ในเขตอุทยานโดโลไมท์ (Dolomites) ชมโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งกรุงโรม

 • ชมความอลังการของ 4 มหาวิหารอันยิ่งใหญ่แห่งอิตาลี มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม , มหาวิหารมิลาน , โบสถ์เซนท์มาโคแห่งเวนิสและมหาวิหารฟลอเรนซ์
 • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า
 • เดินทางสู่ดินแดนทั้งห้า (Five Land) แห่ง ชิงเกวเตรเร (Cinque Terre)
 • ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขา แอลป์ ดิ ซุสซี่ (Alpe di Siusi) ในเขตอุทยานโดโลไมท์ (Dolomites)
 • ชมโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งกรุงโรม

 

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
11-18, 18-25 พฤศจิกายน 2019 49,900.-
25 พ.ย - 2 ธ.ค. 2019 49,900.-

ทัวร์อิตาลี พฤศจิกายน 2562 แกรนด์อิตาลี 8 วัน 5 คืน การบินไทย

ทัวร์อิตาลี พฤศจิกายน 2562/2019 แกรนด์อิตาลี 8 วัน การบินไทย เที่ยวอิตาลี มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่น ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้าที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีชมภูมิทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ เที่ยวเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมหอเอนปิซ่า ณ เมืองปิซ่า ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน

 • นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่น
 • ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้าที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีชมภูมิทัศน์ของเทือกเขาแอลป์
 • เที่ยวเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์
 • เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก
 • ชมหอเอนปิซ่า ณ เมืองปิซ่า
 • ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน

ทัวร์อิตาลี มิลาน

ทัวร์อิตาลี เวนิส พฤศจิกายน

ทัวร์อิตาลี คลอโลเซียม

ทัวร์อิตาลี ปีซ่า

อิตาลี ทะเลสาบการ์ด้า

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
8-17 พฤศจิกายน 2019 63,900.-
28 ธันวาคม - 6 มกราคม 2020 76,900.-
29 ธันวาคม - 7 มกราคม 2020 75,900.-
30 ธันวาคม - 8 มกราคม 2020 75,900.-

ทัวร์เยอรมนีพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 ทัวร์เยอรมนี ปีใหม่ 2020 เที่ยวเยอรมนี การบินไทย ทัวร์เยอรมนีตอนใต้ 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เยอรมนี พฤศจิกายน - ทัวร์เยอรมนี ธันวาคม 2562/2019 ทัวร์เยอรมนี ปีใหม่ 2020 แกรนด์เยอรมนี 10 วัน Grand Southern Germany บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี เข้าชมความงามของปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) และ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ (Black Forest) เข้าชม พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ พระราชวังที่ได้รับการขนานนามเป็น “แวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน”

 • บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี
 • พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี
 • เข้าชมความงามของปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau)
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
 • เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ (Black Forest)
 • เข้าชม พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ พระราชวังที่ได้รับการขนานนามเป็น “แวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน”

ทัวร์เยอรมนี 10 วัน บิน TG

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
2-10 ธันวาคม 2562 57,888.-

ทัวร์ฝรั่งเศส ธันวาคม 2562 ทัวร์ฝรั่งเศส การบินไทย เที่ยวฝรั่งเศส วันพ่อ 62 เที่ยวฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส ธันวาคม 2562 ทัวร์ฝรั่งเศสการบินไทย ทัวร์ฝรั่งเศส วันพ่อ 62 เที่ยวฝรั่งเศส ประเทศเดี่ยว France (ฝรั่งเศส) Hash Tag Paris เยือนแคว้นนอร์มังดี (Normandy) เที่ยวเมืองรูอ็อง (Rouen) อดีตเมืองหลวงแห่งนอร์มังดี เยือนดินแดน Queen of the Norman beaches ณ เมืองโดวิลล์ (Deauville) เยือนมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 3 ของยุโรป เต็มอิ่มกับปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ พักปารีส 4 คืน

 • เยือนแคว้นนอร์มังดี (Normandy) เที่ยวเมืองรูอ็อง (Rouen) อดีตเมืองหลวงแห่งนอร์มังดี
 • เยือนดินแดน Queen of the Norman beaches ณ เมืองโดวิลล์ (Deauville)
 • เยือนมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 3 ของยุโรป
 • เต็มอิ่มกับปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก
 • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่
 • พักปารีส 4 คืน
versaille-palace-2-400x250
พระราชวังเวซายส์
ทัวร์ฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ซายส์
พระราชวังแวร์ซายส์
ทัวร์ฝรั่งเศส หอไอเฟล
ฝรั่งเศส หอไอเฟล
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
เดินทางทุกวัน รับกรุ๊ปเหม่า กรุ๊ปส่วนตัว ( 8-12 ท่าน) 1,290.-

ล่องเรือ เจ้าพระยา ดินเนอร์สุดหรู เบฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมการแสดงมากมาย ไปกับทัวรอินดี

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ดินเนอร์สุดหรู บุฟเฟต์นานาชาติ ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา 2019/2562 พร้อมชมการแสดงมากมาย เที่ยวกรุงเทพ ล่องเรือสำราญ ชมความงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ยามค่ำคืน

ล่องเรือเดินเนอร์สุดหรู บุฟเฟต์นานาชาติ ชมความงดงามริ่มฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน พร้อมการแสดงมากมาย กับ เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครู๊ยส์ White Orchid River Cruise

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ดินเนอร์สุดหรู บุฟเฟต์นานาชาติ
ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ดินเนอร์บุฟเฟต์นานาชาติ
ล่องเรือดินเนอร์ชมแม่น้ำเจ้าพระยา
ล่องเรือดินเนอร์ชมแม่น้ำเจ้าพระยา
ล่องเรือดินเนอร์ชมแม่น้ำเจ้าพระยา
ล่องเรือดินเนอร์ชมแม่น้ำเจ้าพระยา

 

ล่องเรือดินเนอร์ชมแม่น้ำเจ้าพระยา
ล่องเรือดินเนอร์ชมแม่น้ำเจ้าพระยา
ล่องเรือดินเนอร์ชมแม่น้ำเจ้าพระยา
ล่องเรือดินเนอร์ชมแม่น้ำเจ้าพระยา

 

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
16, 23, 30 มิถุนายน 2019 1,190.-
7 ,14 ,21, 28 กรกฎาคม 2019 1,190.-
4 ,11, 18, 25 สิงหาคม 2019 1,190.-
1, 8,15 ,22, 29 กันยายน 2019 1,190.-
6 ,13 ,20, 27 ตุลาคม 2019 1,190.-

ทัวร์กรุงเทพ 1 วัน วัดพระแก้ว เที่ยวกรุงเทพ ไหว้พระ วัดอรุณ วัดโพธิ์ ชม มิวเซียมสยาม จัดทัวร์ท่องเที่ยวกรุงเทพ ไปกับ ทัวร์อินดี้

ทัวร์กรุง 1 วัน เที่ยวกรุงเทพ วัดพระแก้ว ทัวร์กรุงเทพ ไหว้พระ วัดอรุณ วัดโพธิ์ เที่ยวกรุงเทพ ชมมิวเซียมสยาม Museum Siam บริษัททัวร์อินดี้ จัดทัวร์ทัวร์กรุงเทพ ไกด์ภาษาอังกฤษ ไกด์ภาษาไทย บริการดี อาหารเด็ด

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพ 1 วัน เที่ยวกรุงเทพ วัดพระแก้ว ไหว้พระ วัดอรุณ ชมวัดโพธิ์ มิวเซียมสยาม อาหารดี ไกด์บริการเยื่ยม จัดได้ทั้งไกด์ภาษาอังกฤษ และ ไกด์ภาษาไทย

ทัวร์กรุงเทพ วัดพระแก้ว
เที่ยวกรุงเทพ ทัวร์วัดพระแก้ว
ทัวร์กรุงเทพ วัดพระแก้ว
เที่ยวกรุงเทพ วัดพระแก้ว
เที่ยววัดพระแก้ว กรุงเทพ
ทัวร์ไหว้พระ วัดพระแก้ว
ทัวร์กรุงเทพ วัดอรุณ
เที่ยวกรุงเทพ วัดอรุณ
ทัวร์กรุงเทพ วัดโพธิ์
เที่ยวกรุงเทพ ไหว้พระนอน วัดโพธิ์
ทัวร์กรุงเทพ วัดโพธิ์
ทัวร์กรุงเทพ วัดโพธิ์
มิวเซียมสยาม Museum Siam
มิวเซียมสยาม Museum Siam
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
3-8, 6-11, 7-12, 17-22 ธันวาคม 2019 37,900.-
5-10, 10-15 ธันวาคม 2019 39,900.-
24-25, 25-30 ธันวาคม 2019 44,900.-
31 ธันวาคม - 5 มกราคม 2019 45,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด ธันวาคม 2019 ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020 เที่ยวฮอกไกโด สกีหิมะ 2019/2020 ทัวร์ฮาโกดาเตะ HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ฮอกไกโด ธันวาคม 2019/2562 ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020/2563 ทัวร์ฮอกไกโด สกีหิมะ 6 วัน เที่ยวฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ 2562 เที่ยวฮอกไกโด สนุกสนานกับกิจกรรมสกี หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส โกดังอิฐแดง ทานุกิโคจิ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ฮอกไกโด ธันวาคม 2562/2019 ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020/2563 เที่ยวฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ สนุกสนานกับกิจกรรมสกี หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส โกดังอิฐแดง ทานุกิโคจิ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ฮอกไกโด สกีหิมะ 2019

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด 2562/2019

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2019 30,900.-
11-15, 18-22 ธันวาคม 2019 33,900.-
25-29, 23-30 ธันวาคม 2019 38,900.-
31 ธันวาคม - 4 มกราคม 2020 42,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด ธันวาคม 2019 ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020 สกีหิมะ 2019/2020 ทัวร์ออกไกโด ซัปโปโร 5 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด ธันวาคม 2562/2019 ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020 เที่ยวฮอกไกโด ซัปโปโร สนุกสนานกับลานสกีหิมะเย็นฉ่ำ หุบเขานรกจิโกกุดานิ คลองโอตารุ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ธันวาคม 2019 เที่ยวฮอกไกโด เทศกาลปีใหม่ 2020 สนุกสนานกับลานสกีหิมะเย็นฉ่ำ หุบเขานรกจิโกกุดานิ คลองโอตารุ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

 

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020
ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020 ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร สกีหมะ 5 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด สกีหิมะ 2019

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
1-6, 5-10, 8-13, 12-17 พฤศจิกายน 2019 35,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด พฤศจิกายน 2562/2019 เที่ยวฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ แพ็คเกจทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด พฤศจิกายน 2562/2019 ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 แพ็คเกจทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวฮอกไกโด 6 วัน นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา คลองโอตารุ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

โปรแกรมท่องเที่ยวฮอกไกโด พฤศจิกายน 2562/2019 เที่ยวฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 นั่งกระเช้า ชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา คลองโอตารุ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ฮอกไกโด วันปิยะ 62

ทัวร์ฮอกไกโด คุโรดาเกะ 2019

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562

ทัวร์ฮอกไกโด คลองโอตารุ

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
19 - 24 พฤศจิกายน 2019 35,900.-
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2019 36,900.-
29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2019 36,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด พฤศจิกายน 2562 เที่ยวฮอกไกโด สกีหิมะ 2019 ทัวร์ฮาโกดาเตะ HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ฮอกไกโด พฤศจิกยน 2562 ทัวร์ฮอกไกโด สกีหิมะ 6 วัน เที่ยวฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ เริ่มต้น 35,900.- โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ 2562 เที่ยวฮอกไกโด สนุกสนานกับกิจกรรมสกี หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส โกดังอิฐแดง ทานุกิโคจิ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ฮอกไกโด พฤศจิกายน 2562/2019 เที่ยวฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ สนุกสนานกับกิจกรรมสกี หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส โกดังอิฐแดง ทานุกิโคจิ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ฮอกไกโด สกีหิมะ 2019

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด 2562/2019

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
5-10, 12-17, 19-24 กันยายน 2019 42,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด กันยายน 2562 ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ กันยายน 2019 เที่ยวฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าชมวิว 6 วัน บิน TG

ทัวร์ฮอกไกโด กันยายน 2562/2019 ทัวร์ฮอกไกโด กันยายน บิน TG เที่ยวฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ แพ็คเกจทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ เดือนสิงหาคม 2019 เที่ยวออกไกโด เที่ยวเต็ม 6 วัน หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ ภูเขาไฟโชวะชินซัง ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด

ทัวร์ออกไกโด ฮาโกดาเตะ กันยายน 2562 เที่ยวเต็ม 6 วัน หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ ภูเขาไฟโชวะชินซัง ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาตะ

ทัวร์ฮอกไกโด คลองโอตารุ

ทัวร์ฮอกไกโด วันแม่ 62

 

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2019 35,900.-
2-7, 26-31 ตุลาคม 2019 37,900.-
12-17, 23-28 ตุลาคม 2019 38,900.-
19-24 ตุลาคม 2019 39,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562 เที่ยวฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ วันปิยะ 2562 แพ็คเกจทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562 ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 แพ็คเกจทัวร์ฮอกไกโด วันปิยะ 2562 เที่ยวฮอกไกโด 6 วัน นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา คลองโอตารุ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

โปรแกรมท่องเที่ยวฮอกไกโด ตุลาคม 2562/2019 เที่ยวฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา คลองโอตารุ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ฮอกไกโด วันปิยะ 62

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562

ทัวร์ฮอกไกโด คลองโอตารุ

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
2-6, 16-20, 20-24 ตุลาคม 2019 32,900.-
23-27, 26-30 ตุลาคม 2019 32,900.-
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2019 32,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562 ทัวร์ฮอกไกโด วันปิยะ 62 เที่ยวฮอกไกโด 5 วัน HOKKAIDO AUTUMN ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562 ทัวร์ฮอกไกโด วันปิยะ 62 เที่ยวฮอกไกโด HOKKAIDO AUTUMN 5 วัน นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา คลองโอตารุ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

เที่ยวฮอกไกโด HOKKAIDO AUTUMN 5 วัน นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา คลองโอตารุ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562
ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562 เที่ยวฮอกไกโด วันปิยะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด วันปิยะ 62

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน

ทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2562

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
8-12,22-26 กันยายน 2019 28,900.-
11-15, 18-22, 25-29 กันยายน 2019 31,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด กันยายน 2562 ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด ซัปโปโร ช้อปปิ้งเอาเล้ตท์ 5 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย

ทัวร์ฮอกไกโด กันยายน 2562/2019 ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร 5 วัน เที่ยวฮอกไกโด ซัปโปโร ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ ช้อป ชิม ชิว คลองโอตารุ ที่แสนโรแมนติก ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับหลายร้อยร้านค้าใน ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ อิออน มิตชุยเอาเล้ตท์ เมนูปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีวันอิสระ พัก Sapporo 3 คืนเต็ม บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus

ทัวร์ฮอกไกโด กันยายน ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ ช้อป ชิม ชิว คลองโอตารุ ที่แสนโรแมนติก ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับหลายร้อยร้านค้าใน ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ อิออน มิตชุยเอาเล้ตท์  เมนูปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีวันอิสระ พัก Sapporo 3 คืนเต็ม  Free Wi-Fi on Bus !!

ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ
ทัวร์ฮอกไกโด คลองโอตารุ
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร
ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่า
โรงงานช็อคโกแล็ต ฮอกไกโด
ทัวร์ฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแล็ต เที่ยวซัปโปโร
ทานุกิโคจิ
ฮอกไกโด ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
Mitsui Outlet Park
ทัวร์ฮอกไกโด มิตชุยเอาเล้ตท์
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
28-31 กรกฎาคม 2019 48,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด 26 กรกฎาคม 2562 เที่ยวฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ ทัวร์ฮอกไกโด ฟาร์มเชอร์รี่ 6 วัน บิน TG

ทัวร์ฮอกไกโด 26 กรกฏาคม 2562 ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ เที่ยวฮอกไกโด ฟาร์มเชอร์รี่ 6 วัน โปรแกรมทัวร์ออกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ โทมิตะฟาร์ม สวนซิกิไซโนะโอกะ ชมบ่อน้ำสีฟ้า ปิ้งย่าง+ขาปู 3 ชนิด ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ ฟาร์มเชอร์รี่ การบินไทย

ทัวร์ฮอกไกโด กรกฎาคม 2562 โทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งลาเวนเดอร์ สวนซิกิไซโนะโอกะ ชมบ่อน้ำสีฟ้า ปิ้งย่าง+ขาปู 3 ชนิด ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ ฟาร์มเชอร์รี่

ทัวร์ฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม
ทัวร์ฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม
ทัวร์ฮอกไกโด ฟาร์มโทมิตะ 2015/2558
ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งลาเวอเดอร์ 6 วัน บิน TG
ทัวร์ฮอกไกโด สวนเชอร์รี่
ทัวร์ฮอกไกโด สวนเชอร์รี่ 2019
ทัวร์ฮอกไกโด การบินไทย
ทัวร์ฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า 6 วัน
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
6-11 สิงหาคม 2019 42,900.-
7-12, 8-13, 10-15 สิงหาคม 2019 43,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด สิงหาคม 2562/2019 ทัวร์ฮอกไกโด วันแม่ 62 เที่ยวออกไกโด ฮาโกดาเตะ เที่ยวเต็ม 6 วัน บิน TG

ทัวร์ฮอกไกโด สิงหาคม 2562 ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ เที่ยวฮอกไกโด วันแม่ 6 วัน บิน TG แพ็คเกจทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ เดือนสิงหาคม 2019 เที่ยวออกไกโด เที่ยวเต็ม 6 วัน หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ ภูเขาไฟโชวะชินซัง ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด

ทัวร์ออกไกโด ฮาโกดาเตะ เที่ยวเต็ม 6 วัน หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ ภูเขาไฟโชวะชินซัง ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาตะ

ทัวร์ฮอกไกโด คลองโอตารุ

ทัวร์ฮอกไกโด วันแม่ 62

 

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
2-4, 3-5, 17-19, 23-25, 24-26 สิงหาคม 2019 9,999.-
30 ส.ค. - 1 ก.ย. / 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2019 9,999.-
9-11 สิงหาคม 2019 12,999.-

ทัวร์พม่า สิงหาคม 2562/2019 เที่ยวพม่า สิงหาคม ทัวร์พม่า วันแม่ 62 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า สิงหาคม 2562/2019 เที่ยวพม่า สิงหาคม ทัวร์พม่า วันแม่ 62 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ ขอพรเทพทันใจ ทัวร์พม่า สิเรียม 3 วัน 2 คืน

 • หงสาวดี วัดไจ้คะวาย  เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน  พระนอนชเวตาเลียว  เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • พระนอนตาหวาน  เจดีย์ชเวดากอง  เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)
 • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต  วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก

 

ทัวร์พม่า 2562/2019

 

ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน 2562

ทัวร์พม่า เทพทันใจ 2562/2019

ทัวร์พม่า 2562/2019

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
5-7, 6-8, 12-14, 13-15 กรกฎาคม 2019 9,999.-
26 - 28 กรกฎาคม 2019 11,999.-
27-29 กรกฎาคม 2019 12,999.-

ทัวร์พม่า กรกฎาคม 2562 เที่ยวพม่า กรกฎาคม 62 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน สิเรียม 3 วัน

ทัวร์พม่า กรกฎาคม 2562/2019 เที่ยวพม่า กรกฏาคม 3 วัน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ ขอพรเทพทันใจ ทัวร์พม่า สิเรียม 3 วัน 2 คืน

 • หงสาวดี วัดไจ้คะวาย  เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน  พระนอนชเวตาเลียว  เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • พระนอนตาหวาน  เจดีย์ชเวดากอง  เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)
 • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต  วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก

 

ทัวร์พม่า 2562/2019

 

ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน 2562

ทัวร์พม่า เทพทันใจ 2562/2019

ทัวร์พม่า 2562/2019

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
8-9,15-16,22-23, 29-30 มิถุนายน 2019 3,290.-
6-7 ,13-14 ,20-21, 27-28 กรกฎาคม 2019 3,290.-
3-4 ,10-11, 17-18, 24-25, 31 สค.-1 กย. 2019 3,290.-
7-8, 14-15 ,21-22, 28-29 กันยายน 2019 3,290.-
5-6 ,12-13 ,19-20, 26-27 ตุลาคม 2019 3,290.-

ทัวร์พัทยา เกาะล้าน เที่ยวพัทยา โปรแกรมทัวร์พัทยา 2 วัน เที่ยวเกาะล้าน เขาชีจรรย์ ไร่องุ่นชิลเวอร์เลค ตลาดน้ำสี่ภาค

ทัวร์พัทยา 2562/2019 โปรแกรมทัวร์พัทยา เกาะล้าน ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค 3,290.- แพคเกจทัวร์พัทยา เกาะล้าน 2 วัน เที่ยวพัทยา ทัวร์เกาะล้าน กับ ทัวร์อินดี้

โปรแกรมท่องเที่ยวพัทยา 2 วัน 1 คืน
Chill Out เที่ยวพัทยา เกาะล้าน สัมผัสสายลม
หาดทราย แสงแดด กิจกรรมชายหาด เขาชีจรรย์
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ตลาดน้ำสี่ภาค

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
8-9,15-16,22-23, 29-30 มิถุนายน 2019 2,990.-
6-7 ,13-14 ,20-21, 27-28 กรกฎาคม 2019 2,990.-
3-4 ,10-11, 17-18, 24-25, 31 สค.-1 กย. 2019 2,990.-
7-8, 14-15 ,21-22, 28-29 กันยายน 2019 2,990.-
5-6 ,12-13 ,19-20, 26-27 ตุลาคม 2019 2,990.-

ทัวร์แก่งกระจาน 2562/2019 เที่ยวแก่งกระจาน ล่องเรือยางแม่น้ำเพชรบุรี แพคเกจทัวร์แก่งกระจาน เพชรบุรี 2 วัน

ทัวร์แก่งกระจาน 2 วัน เที่ยวแก่งกระจาน ล่องแม่น้ำเพชรบุรี กับทัวร์อินดี้ 2,990.- แพคเกจทัวร์แก่งกระจาน 2562/2019 โปรแกรมทัวร์เพชรบุรี แก่งกระจาน 2 วัน 1 คืน เที่ยวเพชรบุรี แก่งกระจาน กับ ทัวร์อินดี้

โปรแกรมท่องเที่ยวแก่งกระจาน 2 วัน 1 คืน เที่ยวแก่งกระจาน ล่องเรือยาง แม่น้ำเพชรบุรี สะพานแขวน + ล่องเรือยนต์ชมวิวเขื่อนแก่งกระจาน

ทัวร์แก่งกระจาน ล่องแม่น้ำเพชรบุรี

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
1-4, 22-25, 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2019 14,900.-
9-12 สิงหาคม 2019 16,900.-

ทัวร์มัณฑะเลย์ สิงหาคม 2562/2019 ทัวร์มัณฑะเลย์ วันแม่ 62 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เที่ยวมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง บินบางกอกแอร์เวย์ PG

ทัวร์มัณฑะเลย์ สิงหาคม 2562/2019 ทัวร์มัณฑะเลย์ วันแม่ เที่ยวพม่า พุกาม เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ ทำบุญ ไหว้พระ เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)

 • ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry)
 • สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
 • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
 • ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์
 • ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 • เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์
 • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)
สะพานไม้อูเบ็ง
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม 5 วัน
พิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี
วัดพระมหามัยมุนี มัณฑะเลย์
วัดพระมหามัยมุนี มัณฑะเลย์
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
2-4, 3-5, 7-9, 11-13, 16-18, 17-19 สิงหาคม 2019 12,900.-
10-12 สิงหาคม 2019 (วันแม่) 15,900.-
23-25, 24-26, 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2019 12,900.-
31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2019 12,900.-

ทัวร์พม่าวันแม่ 62 ทัวร์พม่า สิงหาคม 2562/2019 เที่ยวพม่า วันแม่ ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์ (PG)

ทัวร์พม่า วันแม่ 62 ทัวร์พม่า สิงหาคม 2562/2019 เที่ยวพม่าวันแม่ 3 วัน 2 คืน นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต

 • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
 • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต

ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
2-3, 3-4, 16-17, 17-18 สิงหาคม 2019 8,900.-
11-12 สิงหาคม 2019 9,900
23-24, 24-25, 30-31 สิงหาคม 8,900.-
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2019 8,900.-

ทัวร์พม่าสิงหาคม 2562/2019 ทัวร์พม่า วันแม่ เที่ยวพม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

ทัวร์พม่าสิงหาคม 2562/2019 ทัวร์พม่า วันแม่ 62 เที่ยวพม่า 2 วัน นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
• บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ
• พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า
เจดีย์ชเวดากอง

 

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
3-4, 4-5, 10-11 สิงหาคม 2019 6,555.-
11-12 สิงหาคม 2019 (วันแม่) 6,999.-

ทัวร์พม่า วันแม่ 62 ทัวร์พม่า สิงหาคม 2562/2019 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เที่ยวพม่า บุญรักษา 2 วัน 1 คืน บินแอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า วันแม่ 62 ทัวร์พม่า สิงหาคม 2562/2019 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เที่ยวพม่า บุญรักษา 2 วัน 1 คืน เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน  เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)  พระงาทัตยี  เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี เจดีย์กาบาเอ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

 • เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน  เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 • พระงาทัตยี  เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • วัดบารมี เจดีย์กาบาเอ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

ทัวร์พม่าราคาถูก ขอพรเทพทันใจ

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
2-3, 34, 17-18, 23-24, 24-25, 25-26, 30-31 สิงหาคม 2019 6,555.-
9-10 สิงหาคม 2019 7,999.-
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2019 6,555.-

ทัวร์พม่า สิงหาคม 2562 ทัวร์พม่าวันแม่ 62 ทัวร์พม่า 2 วัน เที่ยวพม่า มหาบุญบารมี ไหว้พระ 9 วัด บินนกแอร์

ทัวร์พม่าสิงหาคม 2562/2019 ทัวร์พม่า วันแม่ 62 ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา ไหว้พระ 9 วัด เที่ยวพม่า 2 วัน โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง มหาบุญบารมี 9 วัด เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี เจดีย์กาบาเอ วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

 • เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 • พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ
 • วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี
 • เจดีย์กาบาเอ วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก
 • ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
เจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน
ทัวร์พม่า

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
1, 2, 3, 8, 16, 17, 22 สิงหาคม 2019 3,999.-
23 , 24, 29, 30 สิงหาคม 2019 3,999.-

ทัวร์พม่า สิงหาคม 2562/2019 ทัวร์พม่า วันแม่ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน ทัวร์พม่า 1 วัน บินนกแอร์

ทัวร์พม่าวันแม่ ทัวร์พม่าสิงหาคม 2562/2019 ทัวร์พม่าไหว้พระ เที่ยวพม่า 1 วัน เริ่ม 3,333 โปรแกรมทัวร์พม่า ไหว้พระเต็มวัน เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ /เทพกระซิบ) พระงาทัตยี วัดพระหินอ่อน

 • เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ /เทพกระซิบ)
 • พระงาทัตยี วัดพระหินอ่อน
เทพทันใจ
เจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน

 

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
7-11, 11-15, 14-18 สิงหาคม 2019 31,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด สิงหาคม 2562 ทัวร์ฮอกไกโด สิงหาคม วันแม่ 2562 เที่ยวฮอกไกโด ซัปโปโร ช้อปปิ้งเอาเล้ตท์ 5 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย

ทัวร์ฮอกไกโด สิงหาคม 2562/2019 ทัวร์ฮอกไกโด วันแม่ 62 ทัวร์ฮอกไกโด สิงหาคม 2562 เที่ยวฮอกไกโด ซัปโปโร ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ ช้อป ชิม ชิว คลองโอตารุ ที่แสนโรแมนติก ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับหลายร้อยร้านค้าใน ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ อิออน มิตชุยเอาเล้ตท์ เมนูปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีวันอิสระ พัก Sapporo 3 คืนเต็ม บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus

• ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ
• ช้อป ชิม ชิว คลองโอตารุ ที่แสนโรแมนติก
• ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับหลายร้อยร้านค้าใน ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ อิออน มิตชุยเอาเล้ตท์
• เมนูปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
• เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีวันอิสระ
• พัก Sapporo 3 คืนเต็ม
• บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
• Free Wi-Fi on Bus !!

ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ
ทัวร์ฮอกไกโด คลองโอตารุ
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร
ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่า
โรงงานช็อคโกแล็ต ฮอกไกโด
ทัวร์ฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแล็ต เที่ยวซัปโปโร
ทานุกิโคจิ
ฮอกไกโด ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
Mitsui Outlet Park
ทัวร์ฮอกไกโด มิตชุยเอาเล้ตท์
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
6-11 สิงหาคม 2019 43,900.-
7-12,8-13, 10-15 สิงหาคม 2019 44,900.-
5-10, 12-17, 19-24 กันยายน 2019 43,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด วันแม่ ทัวร์ฮอกไกโด สิงหาคม 2562 ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น เมนูขาปูยักษ์ 6 วัน บิน TG

ทัวร์ฮอกไกโด วันแม่ ทัวร์ฮอกไกโด สิงหาคม 2562/2019 เที่ยวฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ ถนนที่นิยมในหมู่ผู้รักการเดินเที่ยวชมวิว เดินช้อป เดินชิม เดินชิว คลองโอตารุ ที่แสนโรแมนติก ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับหลายร้อยร้านค้าใน ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืนเต็ม!! เมนูขาปูยักษ์แบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด!! บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus !!

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
 • เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ ถนนที่นิยมในหมู่ผู้รักการเดินเที่ยวชมวิว
 • เดินช้อป เดินชิม เดินชิว คลองโอตารุ ที่แสนโรแมนติก
 • ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับหลายร้อยร้านค้าใน ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืนเต็ม!!
 • เมนูขาปูยักษ์แบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด!!
 • บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
 • Free Wi-Fi on Bus !!
โรงงานช็อคโกแล็ต ฮอกไกโด
ทัวร์ฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแล็ต
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ บินตรง
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ บินตรง นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ
ทัวร์ฮอกไกโด เมนูปูกรกฏาคม
ทัวร์ฮอกไกโด เมนูปู กรกฏาคม 2559 ทัวร์ฮาโกดาเตะ
ทัวร์ฮอกไกโด คลองโอตารุ
ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวคลองโอตารุ ทัวร์ซัปโปโร
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน ทัวร์ฮอกไกโด การบินไทย
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
2-7, 5-10, 9-14 กรกฎาคม 2019 45,900.-
19-14, 23-28 กรกฎาคม 2019 47,900.-
25-30, 26-31 กรกฎาคม 2019 50,900.-

ทัวร์ฮอกไกโด กรกฎาคม 2562 ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ เที่ยวออกไกโด การบินไทย 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ฮอกไกโด กรกฎาคม 2562 ทัวร์ฮอกไกโด การบินไทย 6 วัน 4 คืน เที่ยวฮอกไกโดเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ เที่ยวโทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เที่ยวสวนซิกิไซโนะโอกะ ชมทุ่งดอกไม้หลากสี ชมบ่อน้ำสีฟ้า ที่เกิดจากธรรมชาติ สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บผลไม้ เดินช้อป ชิม ชิว คลองโอตารุ ที่แสนโรแมนติก ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับหลายร้อยร้านค้าใน ทานุกิโคจิ อิ่มอร่อย กับเมนูพิเศษปิ้งย่าง+ขาปู 3 ชนิด !! สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น(Onsen) บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด FREE Wi-Fi on Bus !!

• เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
• เที่ยวโทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
• เที่ยวสวนซิกิไซโนะโอกะ ชมทุ่งดอกไม้หลากสี
• ชมบ่อน้ำสีฟ้า ที่เกิดจากธรรมชาติ
• สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บผลไม้
• เดินช้อป ชิม ชิว คลองโอตารุ ที่แสนโรแมนติก
• ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับหลายร้อยร้านค้าใน ทานุกิโคจิ
• อิ่มอร่อย กับเมนูพิเศษปิ้งย่าง+ขาปู 3 ชนิด !!
• สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น(Onsen)
• บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
• FREE Wi-Fi on Bus !!

ทัวร์ฮอกไกโด ฟาร์มโทมิตะ 2015/2558
ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งลาเวอเดอร์ 6 วัน บิน TG
ทัวร์ฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม
ทัวร์ฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม
ทัวร์ฮอกไกโด 2562/2019
ทัวร์ฮอกไกโด Blue Pond
ทัวร์ฮอกไกโด ฟาร์มเชอร์รี่
ทัวร์ฮอกไกโด ฟาร์มเชอร์รี่ เที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์ โทมิตะฟาร์ม
ทัวร์ฮอกไกโด คลองโอตารุ
ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวคลองโอตารุ ทัวร์ซัปโปโร
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร
ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่า
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
15-16, 22-23, 23-24 มิถุนายน 2019 6,555.-
30 มิ.ย. - 1ก.ค. / 6-7, 7-8, 13-14, 14-15, 20-21, 21-22 กรกฎาคม 2019 6,555.-
27-28, 28-29 กรกฎาคม 2019 6,999.-

ทัวร์พม่ามิถุนายน – ทัวร์พม่ากรกฎาคม 2019/2562 ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา เที่ยวพม่า บุญรักษา 2 วัน 1 คืน บินแอร์เอเชีย

ทัวร์พม่ามิถุนายน - ทัวร์พม่ากรกฎาคม 2019/2562 ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา เที่ยวพม่า บุญรักษา 2 วัน 1 คืน เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน  เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) 
พระงาทัตยี  เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี เจดีย์กาบาเอ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

ทัวร์พม่ามิถุนายน – ทัวร์พม่ากรกฎาคม 2019/2562 ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา เที่ยวพม่าย่างกุ้ง บุญรักษา 2 วัน 1 คืน บินแอร์เอเชีย

 • เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน  เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 • พระงาทัตยี  เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • วัดบารมี เจดีย์กาบาเอ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

ทัวร์พม่าราคาถูก ขอพรเทพทันใจ

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
8-9, 22-23, 29-30 มิถุนายน 2019 6,555.-
5-6, 6-7, 7-9, 13-14, 16-17 กรกฎาคม 2019 6,555.-
14-15, 20-21, 28-29 กรกฎาคม 2019 7,999.-

ทัวร์พม่า มิถุนายน – ทัวร์พม่ากรกฎาคม 2562 ทัวร์พม่า 2 วัน เที่ยวพม่า มหาบุญบารมี ไหว้พระ 9 วัด บินนกแอร์

ทัวร์พม่ามิถุนายน - ทัวร์พม่า กรกฎาคม 2562 ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา ไหว้พระ 9 วัด เที่ยวพม่า 2 วัน โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง มหาบุญบารมี 9 วัด เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี เจดีย์กาบาเอ วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

ทัวร์พม่ามิถุนายน – ทัวร์พม่า กรกฎาคม 2562 ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา ไหว้พระ 9 วัด เที่ยวพม่า 2 วัน โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง มหาบุญบารมี 9 วัด

 • เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 • พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ
 • วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี
 • เจดีย์กาบาเอ วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก
 • ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
เจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน
ทัวร์พม่า

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
13,19 มิ.ย. / 11 ก.ค. 2019 3,333.-
2,8,15,22,23,29,30 มิถุนายน 2019 3,999.-
5,6,7,12,13,20,21,26 กรกฎาคม 2019 3,999.-
27 กรกฎาคม 2019 4,888.-
28 กรกฎาคม 2019 4,777.-

ทัวร์พม่ามิถุนายน – ทัวร์พม่ากรกฎาคม 2562 เที่ยวพม่า วันอาสาฬหบูชา ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน ทัวร์พม่า 1 วัน บินนกแอร์

ทัวร์พม่ามิถุนายน - ทัวร์พม่ากรกฎาคม 2562 ทัวร์พม่าไหว้พระ เที่ยวพม่า 1 วัน เริ่ม 3,333 โปรแกรมทัวร์พม่า ไหว้พระเต็มวัน เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ /เทพกระซิบ) พระงาทัตยี วัดพระหินอ่อน

ทัวร์พม่ามิถุนายน – ทัวร์พม่ากรกฎาคม 2562 ทัวร์พม่าไหว้พระ เที่ยวพม่า 1 วัน เริ่ม 3,333 โปรแกรมทัวร์พม่า ไหว้พระเต็มวัน  เที่ยวย่างกุ้ง

 • เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ /เทพกระซิบ)
 • พระงาทัตยี วัดพระหินอ่อน
เทพทันใจ
เจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน

 

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง 3,900.-

ทัวร์ระยอง 2 วัน 1 คืน โปรแกรมทัวร์ระยอง เที่ยวระยอง ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ 2562 เที่ยวทะเลระยอง ทานบุฟเฟ่ต์ทะเลเผา เที่ยวระยอง 2 วัน

ทัวร์ระยอง 2 วัน 1 คืน โปรแกรมทัวร์ระยอง แพคเกจทัวร์ระยอง 2 วัน ไปเฮฮาที่ระยองกัน 2 วัน พักดี 3 ดาวติดหาด หรือ 4 ดาวไม่ติดหาด ดำน้ำ 3 เกาะ เกาะมันใน เกาะมันกลาง เกาะทะลุ บุฟเฟ่ต์ทะเลเผาไม่จำกัดเวลา บุฟเฟต์ผลไม้ทานไม่อั้น เที่ยวระยอง พฤษภาคม 2562 ทัวร์ระยอง มิถุนายน - กรกฎาคม 2019

ทัวร์ระยอง 2 วัน 1 คืน เพียง 3,900 บาท/ท่าน
ไปเฮฮาที่ระยองกัน 2 วัน 1 คืน
> พักดี 3 ดาวติดหาด หรือ 4 ดาวไม่ติดหาด
> ดำน้ำ 3 เกาะ เกาะมันใน เกาะมันกลาง เกาะทะลุ
> บุฟเฟ่ต์ทะเลเผาไม่จำกัดเวลา
> บุฟเฟ่ต์ผลไม้ทานไม่อั้น

#ทัวร์ระยอง ไปกับเราเดินทาง ทุกเสาร์-อาทิตย์ #เที่ยวระยอง พฤษภาคม –กรกฎาคม 2019 จุดรับ-ส่งห้างเทสโก้ตัสอ่อนนุช (BTSอ่อนนุช)

สอบถาม 081 458 0962, 02 727 0556
หรือ แอด Line มาได้เลยที่ LINE@tourindy นะจ๊ะ

ทัวร์ระยอง เที่ยวระยอง 2 วัน 1 คืน
แพคเกจทัวร์ ระยอง 2 วัน เที่ยวระยอง ดำน้ำ 3 เกาะ
เที่ยวระยอง ไปกับ ทัวร์อินดี้
ทัวร์ระยอง บุฟเฟ่ต์ผลไม้ 2019
ทัวร์ระยอง 2562/2019 เที่ยวระยอง บุฟเฟ่ต์ผลไม้
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
10-17, 22-29 ตุลาคม 2019 63,900.-

ทัวร์อิตาลีใต้ ตุลาคม 2562/2019 ทัวร์อิตาลีวันปิยะ 62 เที่ยวอิตาลี ปอมเปอี โรม แกรนด์อิตาลี 8 วัน การบินไทย TG

ทัวร์อิตาลีใต้ ตุลาคม 2562/2019 ทัวร์อิตาลี วันปิยะ 62 แกรนด์อิตาลี 8 วัน เที่ยวเมืองใต้ลาวาปอมเปอี (Pompeii) ชมเส้นทางธรรมชาติริมผาสูง อมาลฟี่โคสท์ (Amalfi Coast) พักเมืองท่าเรือสำคัญแห่งแคว้นกัมปาเนียที่เมืองเนเปิ้ล (Naple) นั่งเรือไฮโดรฟอยล์ (Hydrofoil) สู่เกาะคาปรี 1 ในเกาะที่สวยที่สุดของอิตาลี เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) เข้าชมความยิ่งใหญ่ในอดีตสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ พักซอร์เรนโต้ 1 คืน และโรม 2คืน

 • เที่ยวเมืองใต้ลาวาปอมเปอี (Pompeii)
 • ชมเส้นทางธรรมชาติริมผาสูง อมาลฟี่โคสท์ (Amalfi Coast)
 • พักเมืองท่าเรือสำคัญแห่งแคว้นกัมปาเนียที่เมืองเนเปิ้ล (Naple)
 • นั่งเรือไฮโดรฟอยล์ (Hydrofoil) สู่เกาะคาปรี 1 ในเกาะที่สวยที่สุดของอิตาลี
 • เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)
 • เข้าชมความยิ่งใหญ่ในอดีตสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • พักซอร์เรนโต้ 1 คืน และโรม 2คืน

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
8-15 ตุลาคม 2019 55,900.-
20-27 ตุลาคม 2019 54,900.-
27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2019 54,900.-

ทัวร์อิตาลี ตุลาคม 2562 ทัวร์อิตาลี วันปิยะ ทัวร์อิตาลี 8 วัน การบินไทย เที่ยวอิตาลี โรม เวนิส ปีซ่า ฟลอเรนซ์

ทัวร์อิตาลี ตุลาคม 2562/2019 ทัวร์อิตาลี วันปิยะ 62 แกรนด์อิตาลี 8 วัน 5 คืน การบินไทย TG เที่ยวอิตาลี มหาวิหารอันยิ่งใหญ่แห่งอิตาลี มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม , มหาวิหารมิลาน , โบสถ์เซนท์มาโคแห่งเวนิสและมหาวิหารฟลอเรนซ์ ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า เดินทางสู่ดินแดนทั้งห้า (Five Land) แห่ง ชิงเกวเตรเร (Cinque Terre) ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขา แอลป์ ดิ ซุสซี่ (Alpe di Siusi) ในเขตอุทยานโดโลไมท์ (Dolomites) ชมโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งกรุงโรม

 • ชมความอลังการของ 4 มหาวิหารอันยิ่งใหญ่แห่งอิตาลี มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม , มหาวิหารมิลาน , โบสถ์เซนท์มาโคแห่งเวนิสและมหาวิหารฟลอเรนซ์
 • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า
 • เดินทางสู่ดินแดนทั้งห้า (Five Land) แห่ง ชิงเกวเตรเร (Cinque Terre)
 • ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขา แอลป์ ดิ ซุสซี่ (Alpe di Siusi) ในเขตอุทยานโดโลไมท์ (Dolomites)
 • ชมโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งกรุงโรม

 

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
9-18 กันยายน 2019 65,900.-
10-19, 20-29 ตุลาคม 2019 65,900.-

ทัวร์เยอรมนี กันยายน – ตุลาคม 2562/2019 ทัวร์เยอรมนี วันปิยะ 62 แกรนด์เยอรมนีใต้ บิน TG ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 10 วัน

ทัวร์เยอรมนี กันยายน - ตุลาคม 2019 ทัวร์เยอรมนี วันปิยะ 62 เที่ยวเยอรมนี แกรนด์เยอรมนีตอนใต้ Grand Southern Germany บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี เข้าชมความงามของปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) และ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ (Black Forest) เข้าชม พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ พระราชวังที่ได้รับการขนานนามเป็น “แวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน”

 • บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี
 • พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี
 • เข้าชมความงามของปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau)
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
 • เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ (Black Forest)
 • เข้าชม พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ พระราชวังที่ได้รับการขนานนามเป็น “แวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน”

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
8-16, 21-29 ตุลาคม 2019 59,900.-

ทัวร์ฝรั่งเศส ตุลาคม 2562/2019 ทัวร์ฝรั่งเศส วันปิยะ การบินไทย เที่ยวฝรั่งเศส มงต์แซงต์มิเชล แวร์ซายน์ 9 วัน

ทัวร์ฝรั่งเศส ตุลาคม 2562/2019 ทัวร์ฝรั่งเศส วันปิยะ 62 เที่ยวฝรั่งเศส ประเทศเดี่ยว France (ฝรั่งเศส) Hash Tag Paris เยือนแคว้นนอร์มังดี (Normandy) เที่ยวเมืองรูอ็อง (Rouen) อดีตเมืองหลวงแห่งนอร์มังดี เยือนดินแดน Queen of the Norman beaches ณ เมืองโดวิลล์ (Deauville) เยือนมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 3 ของยุโรป เต็มอิ่มกับปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ พักปารีส 4 คืน

 • เยือนแคว้นนอร์มังดี (Normandy) เที่ยวเมืองรูอ็อง (Rouen) อดีตเมืองหลวงแห่งนอร์มังดี
 • เยือนดินแดน Queen of the Norman beaches ณ เมืองโดวิลล์ (Deauville)
 • เยือนมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 3 ของยุโรป
 • เต็มอิ่มกับปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก
 • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่
 • พักปารีส 4 คืน
versaille-palace-2-400x250
พระราชวังเวซายส์
ทัวร์ฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ซายส์
พระราชวังแวร์ซายส์
ทัวร์ฝรั่งเศส หอไอเฟล
ฝรั่งเศส หอไอเฟล
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
19-26 กันยายน 2019 62,900.-

ทัวร์อิตาลี ใต้ กันยายน 2562/2019 ทัวร์อิตาลี ปอมเปอี โรม แกรนด์อิตาลี 8 วัน การบินไทย TG

ทัวร์อิตาลี ใต้ กันยายน 2562/2019 แกรนด์อิตาลี 8 วัน เที่ยวเมืองใต้ลาวาปอมเปอี (Pompeii) ชมเส้นทางธรรมชาติริมผาสูง อมาลฟี่โคสท์ (Amalfi Coast) พักเมืองท่าเรือสำคัญแห่งแคว้นกัมปาเนียที่เมืองเนเปิ้ล (Naple) นั่งเรือไฮโดรฟอยล์ (Hydrofoil) สู่เกาะคาปรี 1 ในเกาะที่สวยที่สุดของอิตาลี เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) เข้าชมความยิ่งใหญ่ในอดีตสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ พักซอร์เรนโต้ 1 คืน และโรม 2คืน

 • เที่ยวเมืองใต้ลาวาปอมเปอี (Pompeii)
 • ชมเส้นทางธรรมชาติริมผาสูง อมาลฟี่โคสท์ (Amalfi Coast)
 • พักเมืองท่าเรือสำคัญแห่งแคว้นกัมปาเนียที่เมืองเนเปิ้ล (Naple)
 • นั่งเรือไฮโดรฟอยล์ (Hydrofoil) สู่เกาะคาปรี 1 ในเกาะที่สวยที่สุดของอิตาลี
 • เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)
 • เข้าชมความยิ่งใหญ่ในอดีตสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • พักซอร์เรนโต้ 1 คืน และโรม 2คืน

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
7-14, 16-23 กันยายน 2019 55,900.-

ทัวร์อิตาลี กันยายน 2562 ทัวร์อิตาลี 8 วัน การบินไทย เที่ยวอิตาลี โรม เวนิส ปีซ่า ฟลอเรนซ์

ทัวร์อิตาลี กันยายน 2562/2019 แกรนด์อิตาลี 8 วัน 5 คืน การบินไทย TG เที่ยวอิตาลี มหาวิหารอันยิ่งใหญ่แห่งอิตาลี มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม , มหาวิหารมิลาน , โบสถ์เซนท์มาโคแห่งเวนิสและมหาวิหารฟลอเรนซ์ ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า เดินทางสู่ดินแดนทั้งห้า (Five Land) แห่ง ชิงเกวเตรเร (Cinque Terre) ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขา แอลป์ ดิ ซุสซี่ (Alpe di Siusi) ในเขตอุทยานโดโลไมท์ (Dolomites) ชมโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งกรุงโรม

 • ชมความอลังการของ 4 มหาวิหารอันยิ่งใหญ่แห่งอิตาลี มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม , มหาวิหารมิลาน , โบสถ์เซนท์มาโคแห่งเวนิสและมหาวิหารฟลอเรนซ์
 • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า
 • เดินทางสู่ดินแดนทั้งห้า (Five Land) แห่ง ชิงเกวเตรเร (Cinque Terre)
 • ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขา แอลป์ ดิ ซุสซี่ (Alpe di Siusi) ในเขตอุทยานโดโลไมท์ (Dolomites)
 • ชมโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งกรุงโรม

 

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
8-15, 15-22, 22-29 กันยายน 2019 51,900.-

ทัวร์อิตาลี กันยายน 2562/2019 แกรนด์อิตาลี 8 วัน เที่ยวอิตาลี มิลาน ฟลอเรนซ์ เวนิส ปิซ๋า นครวาติกัน บิน TG

ทัวร์อิตาลี กันยายน 2562/2019 แกรนด์อิตาลี เที่ยวอิตาลี มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่น ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้าที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีชมภูมิทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ เที่ยวเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมหอเอนปิซ่า ณ เมืองปิซ่า ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน

 • นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่น
 • ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้าที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีชมภูมิทัศน์ของเทือกเขาแอลป์
 • เที่ยวเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์
 • เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก
 • ชมหอเอนปิซ่า ณ เมืองปิซ่า
 • ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน

วันเดินทาง
ราคาทัวร์
4-13 กรกฎาคม 2019 72,900.-

ทัวร์เยอรมนี กรกฎาคม 2562/2019 แกรนด์เยอรมนีใต้ พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 10 วัน

ทัวร์เยอรมนี กรกฎาคม 2562/2019 แกรนด์เยอรมนีตอนใต้ Grand Southern Germany บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี เข้าชมความงามของปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) และ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ (Black Forest) เข้าชม พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ พระราชวังที่ได้รับการขนานนามเป็น “แวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน”

 • บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี
 • พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี
 • เข้าชมความงามของปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau)
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
 • เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ (Black Forest)
 • เข้าชม พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ พระราชวังที่ได้รับการขนานนามเป็น “แวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน”