บริการของเรา

 Meeting Incentive Convention Exhibition

  

รับทำความปราถนาของท่านให้เป็นจริง ด้วยบริการ…
จัดท่องเที่ยว / ขอบคุณลูกค้า / ประชุม / สัมมนา / อบรม / ดูงาน / Theme Party / แนะนำสินค้าใหม่ / กิจกรรมระหว่างท่องเที่ยว / Rally / กลุ่มสัมพันธ์ ฯลฯ…. ทั้งใน และต่างประเทศ

  

… ด้วยทีมงานมืออาชีพ ตามงบประมาณ พร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง จริงใจ!

ติดต่อ : MICE ทัวร์อินดี้
E-mail: sale@tourindy.co.th

รูปแบบการบริการ

ทัวร์หมู่คณะ (Group Tours)

สำหรับคณะที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เดินทางเฉพาะกลุ่มของตัวเอง หรือต้องการจัดทัวร์ให้กับพนักงาน โดยทั่วไปซึ่งเปรียบเสมือนการให้โบนัส อันเป็นผลตอบแทนจากการอุตสาหกรรมในการทำงานมาตลอดทั้งปี และยังเป็นการเชื่อมความสามัคคี เสริมสัมพันธไมตรีระหว่างพนักงานด้วยกัน ทัวร์อินดี้ สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางท่องเที่ยว, การจัดกิจกรรม สันทนาการต่างๆงานจัดเลื้ยงสังสรรค์ ฯลฯ เราสามารถที่จะคิดรูปแบบที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ อาหาร พาหนะการเดินทาง ให้เหมาะกับงบประมาณของบริษัทฯท่านต้องการ

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล(Incentive Tour)

ปัจจุบันนี้บริษัทฯ หรือหน่วยงานมักมีนโยบายในการจัดการท่องเที่ยวให้กับพนักงานหรือลูกค้า เพื่อเป็นรางวัลและเป็นแรงกระตุ้นในการเพิ่มผลผลิต หรือเพิ่มยอดขาย เราสามารถพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวที่ท่านต้องการให้เหมาะกับงบประมาณและค่าใช่จ่ายของทางบริษัทฯ ท่านเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเดินทาง ตามโอกาสและความเหมาะสม พร้อมทั้งเติมเต็มสิ่งที่พิเศษในการเดินทางท่องเที่ยวที่หาไม่ได้จากการเดินทางโดยบริการทัวร์ทั่วไป เพื่อสร้างความประทับใจ และรู้สึกถึงความสำคัญที่บริษัทของท่านให้แก่ คณะผู้เดินทาง เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตและเพิ่มยอดขายของบริษัทฯและพร้อมที่จะร่วมแสดงความยินดีในทุกความสำเร็จ ที่ท่านตั้งเป็้าหมายไว้

การจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ (MICE,Organizer)

” การจัดประชุมสัมมนา” และ “ดูงาน” ซึ่งถือว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ พนักงานหรือนักขายจะได้รับความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะสร้างความประทับใจและเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่น ภูมิใจในสินค้าและหน้าที่รับผิดชอบของตน อันจะเป็นผลต่อเนื่องมาถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทด้วย นอกจากนี้เรายังมีบริการในด้านการจัดนิทรรศการ รวมถึงงานแสดงสินค้าต่างๆด้วย

บริการท่องเที่ยวส่วนบุคคล ( F.I.T.&Package Tour)

เราเลือกสรรที่พัก ยานพาหนะ นำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมืออาชีพ โดยเน้นที่บริการที่เป็นเอกลักษณ์และใส่ใจในทุกรายละเอียด ของความต้องการเพื่อให้ทุกท่านมีความสุขในวันพักผ่อนมากที่สุด

ทัวร์ต่างประเทศ (OUTBOUND TOUR)

เราเน้นในเรื่องของคุณภาพของโปรแกรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ให้บริการตลอดจนการจัดการ และเจาะลึกข้อมูลในแต่ละประเทศอย่างละเอียดรวมทั่งให้คำปรึกษาและบริการด้านการขอวีซ่า เอกสารต่างๆในการเดินทาง

บัตรโดยสารเครื่องบิน (Air Ticket) 
เรามีบริการจำหน่ายบัตร โดยสารเครื่องบินทุกสายการบิน ทั้งในและต่างประเทศ

พาหนะเดินทางทุกประเทศ (Rental Services)

เราพิถีพิถันในการเลือกพาหนะเดินทางให้เหมาะสมกับจำนวนคนและเส้นทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย มารยาทและบริการของพนักงานขับรถเป็นพิเศษสำหรับการเดินทางของท่าน

กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ( Activities Walk Rally,Theme party)

เราสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ล่าขุมทรัพย์ Bus Rally,Car Rally,Walk Rally,Team Building Beach Games,Mini Games,Theme Party ต่างๆ จัด แสง สี เสียง วงดนตรี ศิลปินเราสามารถจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อบรรลุ ถึงจุดประสงค์และความต้องการของท่าน
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Traval Consulting Services) 

สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางโปรแกรมการเดินทาง เรามีทีมงานที่มีความชำนาญในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

มัคคุเทศก์ (Guide)

เพราะเราเน้นถึงการบริการบริการที่เอาใจใส่ดูแล เป็นกันเองสนุกสนาน การให้ข้อมูลในเส้นทางเพื่อให้ทุกท่านมีความสุขตลอดการเดินทางในวันพักผ่อนของท่าน ดังนั้นทีมงานมัคคุคเทศก์ ของทัวร์อินดี้ ทุกคนจึงต้องผ่านการคัดเลือกและฝึกอบรมจากทางบริษัท เป็นพิเศษ

สุธาทิพย์ วิริโยทัย
Sutatip Wiriyotai

Managing Director

จัดกรุ๊ปทัวร์ ทัวร์ดูงาน ทัวร์ดูงานต่างประเทศ ทัวร์สัมมนา

ทัวร์หมู่คณะ (Group Tours)

สำหรับคณะที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เดินทางเฉพาะกลุ่มของตัวเอง หรือต้องการจัดทัวร์ให้กับพนักงาน โดยทั่วไปซึ่งเปรียบเสมือนการให้โบนัส อันเป็นผลตอบแทนจากการอุตสาหกรรมในการทำงานมาตลอดทั้งปี และยังเป็นการเชื่อมความสามัคคี เสริมสัมพันธไมตรีระหว่างพนักงานด้วยกัน ท่องฝัน ฮอลิเดย์ สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางท่องเที่ยว,การจัดกิจกรรม สันทนาการต่างๆงานจัดเลื้ยงสังสรรค์ ฯลฯ เราสามารถที่จะคิดรูปแบบที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ อาหาร พาหนะการเดินทาง ให้เหมาะกับงบประมาณของบริษัทฯท่านต้องการ

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล(Incentive Tour)

ปัจจุบันนี้บริษัทฯ หรือหน่วยงานมักมีนโยบายในการจัดการท่องเที่ยวให้กับพนักงานหรือลูกค้า เพื่อเป็นรางวัลและเป็นแรงกระตุ้นในการเพิ่มผลผลิต หรือเพิ่มยอดขาย เราสามารถพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวที่ท่านต้องการให้เหมาะกับงบประมาณและค่าใช่จ่ายของทางบริษัทฯ ท่านเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเดินทาง ตามโอกาสและความเหมาะสม พร้อมทั้งเติมเต็มสิ่งที่พิเศษในการเดินทางท่องเที่ยวที่หาไม่ได้จากการเดินทางโดยบริการทัวร์ทั่วไป เพื่อสร้างความประทับใจ และรู้สึกถึงความสำคัญที่บริษัทของท่านให้แก่ คณะผู้เดินทาง เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตและเพิ่มยอดขายของบริษัทฯและพร้อมที่จะร่วมแสดงความยินดีในทุกความสำเร็จ ที่ท่านตั้งเป็้าหมายไว้

ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์

เยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในทุกๆด้านของชาติในอนาคต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน คงต้องฝากความหวังไว้กับนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์เหล่านี้ สิ่งที่ผู้ใหญ่ในปัจจุบันสามารถทำได้ก็คือการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้พวก เขาได้รู้จักรัก หวงแหน และเห็นความสำคัญของทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ สัตว์ป่า หรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ทีมงาน “ทัวร์อินดี้” มีความยินดี จัดแพ็คเกจทัวร์ สำหรับทุกท่านที่ต้องการเดินทางเป็นกลุ่ม ยินดีให้บริการทุกเส้นทาง เราเป็นบริษัททัวร์ที่ให้ครอบครัวและ เพื่อนของคุณมากกว่าคำว่าประหยัด
  • จัดทัวร์ตามความต้องการ
  • บริการในราคาที่คุณพอใจ
  • ประทับใจตลอดการเดินทาง

ติดต่อทีมงาน จัดกรุ๊ปทัวร์ โทร (+66)2 727 0556