ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน 2561/2018 เที่ยวไต้หวัน ไทเป ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง • ขึ้นตึกไทเป101  ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล

 สนใจโทร.02-727-0556