ทัวร์อังกฤษ

ทัวร์อังกฤษ ทัวร์อังกฤษราคาถูก แพคเกจทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ เที่ยวอังกฤษราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์อังกฤษ  สถานที่ท่องเที่ยวอังกฤษ เช่น พระราชวังบัคกิ้งแฮม(Buckkingham Palace) รูปปั้นหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Rock Stonehenge) มหาวิหารเซนต์ปอล (The Basilica of Saint Paul) วิหารเวสต์มินสเตอร์(Westminster Abbey) ทราฟัลการ์สแควร์(Trafalgar Square)หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster)