ทัวร์ลาวเดือนพฤษภาคม

ทัวร์ลาวเดือนพฤษภาคม  เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ เดือนพฤษภาคม  แพคเก็จทัวร์ลาวเดือนพฤษภาคม  สบายๆกับไฟล์ลงหลวงพระบาง ออกเวียงจันทร์สอบถามได้ค้า 🙂 สบายดีหลวงพระบาง เที่ยวเมืองมรดกโลก ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวชมตลาดเช้า พระราชวังหลวงพระบาง กุ้ยหลินเมืองลาง วังเวียง เมืองวังจันทร์ ชมประตูชัย นมัสการวัดพระธาตุหลวง ชมหอพระแก้ว พักโรงแรม 3 ดาว