ทัวร์ลาวเดือนตุลาคม

ทัวร์ลาวเดือนตุลาคม  เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ เดือนตุลาคม  แพคเก็จทัวร์ลาวเดือนตุลาคม สบายๆกับไฟล์ลงหลวงพระบาง ออกเวียงจันทร์สอบถามได้ค้า 🙂 สบายดีหลวงพระบาง เที่ยวเมืองมรดกโลก ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวชมตลาดเช้า พระราชวังหลวงพระบาง กุ้ยหลินเมืองลาง วังเวียง เมืองวังจันทร์ ชมประตูชัย นมัสการวัดพระธาตุหลวง ชมหอพระแก้ว พักโรงแรม 3 ดาว