ทัวร์ลาวเดือนกันยายน

ทัวร์ลาวเดือนกันยายน  เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ เดือนกันยายน  แพคเก็จทัวร์ลาวเดือนกันยายน  สบายๆกับไฟล์ลงหลวงพระบาง ออกเวียงจันทร์สอบถามได้ค้า 🙂 สบายดีหลวงพระบาง เที่ยวเมืองมรดกโลก ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวชมตลาดเช้า พระราชวังหลวงพระบาง กุ้ยหลินเมืองลาง วังเวียง เมืองวังจันทร์ ชมประตูชัย นมัสการวัดพระธาตุหลวง ชมหอพระแก้ว พักโรงแรม 3 ดาว