ทัวร์ลาวเดือนกรกฎาคม

ทัวร์ลาวเดือนกรกฏาคม  เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ เดือนกรกฏาคม  แพคเก็จทัวร์ลาวเดือนกรกฏาคม  สบายๆกับไฟล์ลงหลวงพระบาง ออกเวียงจันทร์สอบถามได้ค้า 🙂 สบายดีหลวงพระบาง เที่ยวเมืองมรดกโลก ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวชมตลาดเช้า พระราชวังหลวงพระบาง กุ้ยหลินเมืองลาง วังเวียง เมืองวังจันทร์ ชมประตูชัย นมัสการวัดพระธาตุหลวง ชมหอพระแก้ว พักโรงแรม 3 ดาว