ทัวร์พม่าเดือนเมษายน

ทัวร์พม่าเมษายน 2562/2019 ทัวร์พม่าวันสงกรานต์ 2562 ทัวร์พม่า 1 วัน เช้าเย็น  ทัวร์พม่า วันจักรี โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง ..

## หยุดยาวเดือนเมษายน 2562 ## 

วันจักรี หยุดติดกัน 3 วัน

– วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 วันจักรี
– วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562
– วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันจักรี

วันสงกรานต์ หยุดติดกัน 4 วัน (หรือ 5 วัน)

– วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
– วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
– วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
– วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

* บางสถานที่หยุดวันที่ 17 เมษายน ด้วย