ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก เที่ยวตุรกี   หลากหลายโปรแกรม เช่น อิสตันบูล เวนิส เมืองเวนิส เมืองบารี โอลิมเปีย เมืองอังการา เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี และมีความใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองลงมาจากอิสตันบูล  เมืองอิสตันบูล เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี และยังเป็นเมืองหลวงของออตโตมัน เป็นเมืองที่รวยที่สุดในตุรกี  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ในปัจจุบันใช้เป็นที่สวดมนต์ของชาวมุสลิม