ทัวร์กวางเจา

ทัวรกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 116 ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ตุลาคม 2014/2557 The 116th Canton Fair 2014 October (China Import And Export Fair Complex) ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ชมงานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของจีน

เฟส 1 : 15-19 ตุลาคม 2014 / เฟส 2 : 23-27 ตุลาคม 2014 / เฟส 3 : 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2014

กวางเจาเทรดแฟร์เป็นงานแสดงสินค้าที่ได้รับความนิยม 1 ใน 3 งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ของโลก จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เฟส เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ โดยงานครั้งแรกจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม และครั้งที่สองจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cantonfair.net