ทัวร์ฮอกไกโดเดือนกุมภาพันธ์ 2561/2018 เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว HOKKAIDO DRIFT ICEWALK 7D5N บินการบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโดเดือนกุมภาพันธ์ 2561/2018 สัมผัสประสบการณ์สนุกสนานเพลินเพลินกับการเดินบน ธารน้ำแข็ง เทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด “เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” ชิวชิวกับการตกปลาน้ำแข็ง ที่ทะเลสาบอะคัง[กรุ๊ป 08-14 FEB] ซัปโปโร-ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2018 เที่ยวชม น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน 3 คืนเต็มๆช้อปปิ้งสุดเพลิน 1วันเต็ม ที่ซัปโปโร พิเศษสุดๆๆ กับเมนูปิ้งย่างพร้อมปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูสึไว, ปูทาราบะ, ปูขน แบบไม่อั้น ***

Code : HOKKAIDO DRIFT ICEWALK 7D5N Airline : TG
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
08-14 กุมภาพันธ์ 2561 63,900 บาท/ท่าน
19-25 กุมภาพันธ์ 2561 55,900 บาท/ท่าน

Day 1 สนามบินสุวรรณภุมิ
20.30 น. นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
23.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบินที่ TG 670 ** [บริการอาหารร้อน บนเครื่อง] **** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์เวย์ เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏระเบียบของสายการบิน สำหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า

Day 2 สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)-อาซาฮีคาว่า-หมู่บ้านราเมน-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า+เพนกวินพาเหรด โซอุนเคียว-น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ-ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-แช่น้ำแร่
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว …
09.30 น. ไกด์จะนำท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้ .. และเข้าสู่โปรแกรมท่องเที่ยวเริ่มจาก เมืองอาซาฮีคาว่า (Asahikawa) ที่ตั้งอยู่กลางเกาะฮอกไกโด .. เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองซัปโปโร .. พาทุกท่านไปยัง หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์การทำราเมน มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีน้ำซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บ้านราเมน ถือกำเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิมของร้านราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 ร้านได้อย่างเต็มที่
** อิสระ อาหารกลางวัน เลือกทานราเมน จากร้านต่างๆ ที่หมู่บ้านราเมน แห่งนี้ **
ช่วงบ่าย นำท่านไปยัง สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (Asahiyama Zoo) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะว่าสวนสัตว์แห่งนี้ได้สร้างมิติใหม่ให้กับผู้มาเยือน เช่น อุโมงค์ใต้น้ำของสระเพนกวินที่จะได้เห็นเหล่าเพนกวินตัวน้อยว่ายน้ำอยู่เหนือตัวเรา … โดมแก้วที่ให้ท่านได้โผล่หัวเข้าไปยังกรงของหมีขั้วโลกและหมาป่าเพื่อจะได้เห็นพวกเขาเหล่านั้นในระยะประชิด … รวมไปถึงสัตว์ป่าต่างๆ เช่น กวางป่า เหยี่ยว นกกะเรียน (ที่พบในฮอกไกโด) เสือดาว ยีราฟ หมีแพนด้า เป็นต้น และ พิเศษสุดในช่วงฤดูหนาว ทางสวนสัตว์จะมีขบวนพาเหรดเพนกวิน ให้ชมอีกด้วย (รอบการโชว์พาเหรดเพนกวินคือ 11.00 น. และ 14.30 น. ตั้งแต่ ปลายธันวาคม-กลางมีนาคม และช่วงมีนาคม จะมีเพียงรอบ 11.00 น. เท่านั้น ** จากนั้นเดินทางสู่เมืองโซอุนเคียว นำท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ำตกทั้งสองแห่งนี้มีต้นน้ำอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ำที่ไหลรวมกันกลายมาเป็นแม่น้ำอิชิคาริได้หลังจากฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง
จากนั้นชม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว เทศกาลประจำฤดูหนาวหรือที่เรียกว่า Hyobaku Matsuri จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม-18 มีนาคม 61 ท่านจะได้พบกับประติมากรรมต่างๆ ที่ทำมาจากหิมะและน้ำแข็งที่ประดับประดาโดยแสงไฟแสงสีตระการตา
เดินทางเข้าสู่ที่พัก SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น (Onsen)

Day 3เมืองอาบาชิริ-พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ-กิจกรรมนั่งเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker -เมืองชิเรโตโกะ-น้ำตกโอชินโกชิน-แช่น้ำแร่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้น ทำการเช็คเอาท์
นำท่านเดินทางสู่เมืองอาบาชิริ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ พิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราววิถีชีวิตประจำวันของนักโทษซึ่งถูกนำมาจัดแสดงเอาไว้ พิพิธภัณฑ์นี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของเรือนจำในอดีต ปัจจุบันเรือนจำแห่งนี้ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์หลังจากเลิกใช้เมื่อปี 1984 นำท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker เพื่อชมธารน้ำแข็งที่ไหลมาจากขั้วโลกเหนือเรือตัดน้ำแข็งที่ใช้น้ำหนักเรือในการกระแทกก้อนน้ำแข็งในทะเล ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปพร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท้องทะเลตัดกับฟ้าคราม การล่องเรือขึ้นกับสภาวะทางธรรมชาติในแต่ละขณะด้วย (เรืออาจไม่ทำการออกเดินทางเนื่อง จากสภาพอากาศไม่อำนวย หรือ ในวันที่ลมแรงธารน้ำแข็งอาจถูกพัดให้ห่างฝั่งออกไป)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิเรโตโกะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO ในปี 2007 และด้วยธรรมชาติที่หลากหลายก็เป็นหนึ่งในจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกโอชินโกชิน ให้ท่านเพลิดเพลินชมความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งติดอันดับ 100 น้ำตกที่ดีที่สุดในประเทสญี่ปุ่น และยังเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดติด 1 น 8 ของเมืองชิเรโตโกะอีกด้วย น้ำตกแห่งนี้มีจุดเด่นคือน้ำตกจะแยกออกเป็น 2 สายหรือเรียกอีกอย่างว่า น้ำตกแฝด และในบริเวณใกล้เคียงยังมีร้านค้าต่างๆ ซึ่งสามารถซื้อของที่ระลึกได้อีกด้วย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHIRETOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น (Onsen)
Day 4 เมืองชิเรโตโกะ-กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็งที่ไหลมาจากขั้วโลก-หมู่บ้านไอนุ-ทะเลสาบอะคัง-กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ทำการเช็คเอาท์ .. และตรวจสอบสัมภาระ
นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับ กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็งที่ไหลมาจากขั้วโลก กิจกรรมที่ถือเป็นหนึ่งประสบการณ์ชีวิตให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเดินทางบนธารน้ำแข็งอย่างสนุกสนานโดยที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ทุกท่านจะได้สวมชุดเวทสูทที่สามารถป้องกันความหนาวและน้ำอีกทั้งยังสามารถลอยตัวในน้ำได้อีกด้วย (กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เนื่องจากหากสภาพอากาศไม่อำนวย หรือ ในวันที่ลมแรงธารน้ำแข็งอาจถูกพัดให้ห่างฝั่งออกไปจะไม่สามารถทำกิจกรรมได้)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวไอนุ ปัจจุบันที่นี่จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ ท่านจะได้ชมการแสดงวิถีชีวิต, เรื่องราวความเป็นมาของชนเผ่า, ข้าวของเครื่องใช้, อาวุธในการล่าสัตว์, และการดำรงชีวิตของชาวไอนุ
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย   นำท่านเดินทางชมบรรยากาศอันงดงาม ณ ทะเลสาบอะคัง ทะเลสาบอันสวยงามในอุทยานแห่งชาติอะคัง ซึ่งเป็นบ้านของเจ้าสาหร่ายมาริโม (สาหร่ายกลมๆสีเขียว) พืชน้ำพันธุ์หายากซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสะอาดของน้ำซึ่งมีอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKACHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น (Onsen)

Day 5 [กรุ๊ป 08-14 FEB] ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2018-OTARU CANDLE LIGHT / [กรุ๊ป 19-25 FEB ] โรงงานช็อคโกแลต / โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-DUTYFREE
พิเศษสุดๆๆ กับเมนูปิ้งย่างพร้อมปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูสึไว, ปูทาราบะ, ปูขน แบบไม่อั้น ***
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
[กรุ๊ป 08-14 FEB] ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2018 นำท่าน ชมเทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW FESTIVAL 2018 ครั้งที่ 69 ณ โอโดริปาร์คเป็นเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียงของเมืองซัปโปโร ซึ่งจัดขึ้นประมาณวันที่ 05-12 กุมภาพันธ์ 2561 บนพื้นที่จัดงาน 3 ส่วนคือสวนสาธารณะโอโดริ ย่านการค้าซูซูกิโนะ และซัปโปในงานมีการนำเสนอประติมา กรรมที่สร้างจากหิมะและน้ำแข็งเป็นจำนวนนับร้อยชิ้น เทศกาลหิมะซัปโปโรเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 2 ล้านคนทุกปี
[กรุ๊ป 19-25 FEB ] โรงงานช็อคโกแลต ( Ishiya Chocolate Park ) หรือ Shiroi Koibito Chocolate Park เป็น Theme park ที่สร้างโดยบริษัท อิชิยะ (Ishiya) ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรขนมคุ๊กกี้ที่มีแผ่นคุ๊กกี้เนยบางๆ สองแผ่นประกบเข้ากับชั้นช๊อคโกแลตขาว จนได้ชื่อว่าShiroi Koibito (แปลว่า คนรักสีขาว) และปัจจุบันนี้ก็เป็นของฝากขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว .. ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมของที่นี่ทั้งรูปแบบภายนอกอาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก ส่วนภายในจะมีทั้งโซนขายของที่ระลึกคาเฟ่
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าว ซึ่งในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครง สร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ [กรุ๊ป 08-14 FEB] จากนั้นนำท่าน สัมผัสเทศกาลสุดโรแมนติค OTARU CANDLE LIGHT FESTIVAL ซึ่งในปีนี้ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 09-18 กุมภาพันธ์ 2018 ให้ทุกท่านได้อิ่มเอมกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความโรแมนติคของแสงเทียนที่ถูกจัดวางไว้ภายใต้โคมที่สร้างขึ้นจากหิมะ
นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร
*** พิเศษสุดๆๆ กับเมนูปิ้งย่างพร้อมปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูสึไว, ปูทาราบะ, ปูขน แบบไม่อั้น ***
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTELหรือเทียบเท่า

Day 6 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (FREE DAY)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้อิสระทุกท่าน ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ) ให้ท่านเลือกอิสระ ช้อปปิ้งย่านการค้าในเมืองซัปโปโร แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ห้างปาร์โก้, ห้างมิซุโกชิ ที่เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่น หรือจะเป็นร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง shisedo, kose, kiss, SKII, Kanebo จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพ สินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นบนชั้น 10ของตึก ESTA ยังมีพิพิธภัณฑ์ราเมน เป็นแหล่งรวม ราเมนชื่อดังทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันที่นี่ ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบราเมนได้ลิ้มรสชิมราเมนจากเมืองต่างๆ ได้อย่างจุใจ
*เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ จึงไม่มีบริการอาหารลางวันและอาหารค่ำ*
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTELหรือเทียบเท่า
Day 7 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเสะ
08.00 น. ถึง สนามบินชิโตเสะ .. ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
– กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ [ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปสำหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 5,000 เยน ต่อท่าน/ทริป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นกุมภาพันธ์, ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ และติดป้ายกำกับ , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *