คลังเก็บหมวดหมู่: ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2559 GREETING KYUSHU [HUIS TEN BOSCH] 6D4N โดยสายการบินไทย

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ   22.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่    ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ วันที่สองของการเดินทาง      กรุงเทพฯ –สนามบินฟุคุโอกะ –ศาลเจ้าดาไซฟุ    เฮ้าส์เทนบอช – แช่น้ำแร่ 00.50 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน ชมใบไม้เปลี่ยนสี GRAND KYOTO AUTUMN 6D3N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ   21.00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 23.00 น.  เจ้าหน้าที่   ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  JL 728 วันที่สองของการเดินทาง        สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2016 ชมใบไม้เปลี่ยนสี บินการบินไทย ECO TOKYO 6D3N

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ    20.00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 22.45 น.           เจ้าหน้าที่    ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 682 วันที่สองของการเดินทาง      สนามบินฮาเนดะ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2559 ใบไม้เปลี่ยนสี ไหว้หลวงพ่อโตไดบุทซึ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – เมืองนาริตะ   04.30 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เจ้าหน้าที่   ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 06.50 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่   NH 806 15.00 น.     … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกันยายน ราคา 26,900 บาท KOBE-KYOTO FREE OSAKA 5D3N

วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ   11.30 น.     พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 14.15 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่   XJ 610 21.40 น.     เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นกันยายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดเดือนตุลาคม 2559 /2016 ป้อมโกะเรียวคะคุ ย่านโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง-นั่งกระเช้าชมเมืองฮาโกดาเตะ

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ   19.00 น.      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจเปนแอร์ไลน์ 21.55 น.    เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ เดินทางสู่ เมืองฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ JL 034 วันที่สองของการเดินทาง        สนามบินฮาเนดะ – สนามบินฮาโกดาเตะ – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2559/2016 TOKYO FINVER 5D3N [ฟูจิ-โตเกียว]

วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ –สนามบินนาริตะ   20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ   23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600   วันที่สองของการเดินทาง         สนามบินนาริตะ –เมืองโตเกียว –วัดอาซากุซะ    โกเทมบะเอ้าท์เล็ต  –อาบน้ำแร่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ โปรโมชั่น หน้าหลัก | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุุ่นเดือนตุลาคม 2559 วันปิยะ HOKKAIDO BETTER WEATHER 6D4N ทานขาปู อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ   21.00 น.           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย  23.45 น.  เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 วันที่สองของการเดินทาง          สนามบินชิโตเซะ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WELCOME WINTER 6D4N คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ   23.30 น.            พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ วันสองของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินฮ่องกงแอร์ไลน์ – สนามบินชิโตเซะ     เมืองโซอุนเคียว – อาบน้ำแร่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ โปรโมชั่น หน้าหลัก | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2559/2016 ชมใบไม้เปลี่ยนสี NIKKO SENDAI AUTUMN 6D4N

วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 05.30 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 08.15 น. เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  JL 708 16.05 น.             เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2559 ใบไม้เปลี่ยนสีชมซากุระ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า

วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – เมืองนาโกย่า   21.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ วันที่สองของการเดินทาง          เมืองนาโกย่า –  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า    ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ 00.40 น.     … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี เดือนพฤศจิกายน 2559 NABANA NO SATO [ชมแสดงไฟ]

วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – เมืองนาโกย่า   21.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ วันที่สองของการเดินทาง          เมืองนาโกย่า –  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า    ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ 00.05 น.     … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2559 ใบไม้เปลี่ยนสี วัดอาซากุซะ เมืองคามาคุระ หลวงพ่อโตไดบุทสึ

วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – เมืองนาโกย่า   21.00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่   ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ วันที่สองของการเดินทาง          เมืองนาโกย่า –  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า    ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ 00.05 น. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่น เดือนพฤศจิกายน 2559/2016 ใบไม้เปลี่ยนสี HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว]

วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – สนามบินโอซาก้า    20.30 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 23.30 น. เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 622 วันที่สองของการเดินทาง          โอซาก้า – เมืองเกียวโต – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2559 SPECIAL ROUTE TOKYO AUTUMN บิน TG

วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ    20.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 22.45 น. เจ้าหน้าที่   ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 682 วันที่สองของการเดินทาง    สนามบินฮาเนดะ – จังหวัดยามานาชิ – นั่งกระเช้า KACHI KACHI    ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูชิโกะ – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2559 ใบไม้เปลี่ยนสี ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอโซน HARRY POTTER

วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ – สนามบินโอซาก้า    20.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 23.00 น. เจ้าหน้าที่   ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL 728 วันที่สองของการเดินทาง        โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – โซน HARRY … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2559 JAPAN FUNPARK [3 สวนสนุก] 7D4N บินการบินไทย

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ    20.00 น.        พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 22.45 น. เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 วันที่สองของการเดินทาง         โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA-KAMIKOCHI AUTUMN 6D3N บินการบินไทยทานบุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ

วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – เมืองนาโกย่า   21.00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ วันที่สองของการเดินทาง          เมืองนาโกย่า –  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า    ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ 00.05 น.   … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2559 เที่ยวญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี JAPAN ALPS & KAMIKOCHI AUTUMN 7D4N

วันแรกของการเดินทาง             กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ   19.00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย  22.10 น. เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 640 วันที่สองของการเดินทาง          สนามบินนาริตะ – เมืองเก่าคาวาโกเอะ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2559/2106 JAPAN ALPS & HOME STAY 7D4N บินการบินไทย

วันแรกของการเดินทาง              กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า   21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย  00.05 น. เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 644 วันที่สองของการเดินทาง            สนามบินนาโกย่า  – เมืองกิฟุ – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น