คลังเก็บหมวดหมู่: ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2559 ทัวร์ญีปุ่นชมใบไม้เปลี่ยนสี ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิ วัดเซงันโทจิ น้ำตกนาจิ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ 21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ วันที่สองของการเดินทาง สนามบินคันไซ – เมืองอิเสะ – ศาลเจ้าอิเสะจิงกุ แหล่งเพาะพันธ์ไข่มุกมิกิโมโต้ – เมืองชิราฮาม่า – แช่น้ำแร่ 00.25 น.   เดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728 06.30 น.  เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวญีปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต เที่ยวญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2559 ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์ไฟ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า 21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาโกย่า – เมืองกิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า   ถนนสายซันมาจิ ซูจิ 00.25 น.   เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL738 07.55 น.    เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวคิวชู เดือนพฤศจิกายน 2559/2016 ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟูอิน ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ-ช่องแคบทาคาจิโฮะ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ   หมู่บ้านยูฟุอิน – เมืองเบปปุ – แช่น้ำแร่ 00.50 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2559/2016 วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดโทไดจิ หลวงพ่อโตไดบุสสึ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ 20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL 728 วันที่สองของการเดินทาง สนามบินคันไซ – เมืองฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – เมืองโกเบ – ชมตึกโกเบพอร์ตทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งฮาร์เบอร์แลนด์ –ย่านชินไซบาชิ 06.30 น.   เดินทางถึง สนามบินโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญีปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2559/2016 เที่ยวญี่ปุ่นโอซาก้า-โตเกียว 2559 อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินโอซาก้า 20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 23.05 น. เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 วันที่สองของการเดินทาง โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – โซน HARRY POTTER เมืองนาโงย่า 06.25 น.   เดินทางถึง สนามบินโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร.เรียบร้อยแล้ว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า-โตเกียวเดือนธันวาคม 2559/2016 ปีใหม่ 2017/2560 HILIGHT JAPAN-C 6D4N เที่ยวยูนิเวอร์แซล

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ 20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 23.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL 728 วันที่สองของการเดินทาง สนามบินคันไซ – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – โซน HARRY POTTER เมืองนาโกย่า 06.35 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร.เรียบร้อยแล้ว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลาก หลายชนิดตื่นเต้น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นธันวาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียวเดือนธันวาคม 2559 เที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2016 อุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระออก 06.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 806 15.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย นำคณะเข้าสู่ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สองของการเดินทาง หุบเขาโอวาคุดานิ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่   … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นธันวาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2559/2016 เที่ยวทาคายาม่า ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ นาโกย่า

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า 21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระออก วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาโกย่า – จังหวัดชิกะ – ปราสาทฮิโกเนะ เมืองกิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – แช่น้ำแร่ 00.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 08.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่จังหวัดชิกะ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นธันวาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคมปีใหม่ 2017 เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เที่ยวยูนิเวอร์แซล

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 23.30 น. เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 วันที่สองของการเดินทาง สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เมืองโอซาก้า 07.00 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร..เรียบร้อยแล้ว วัดคิโยมิสึ หรือ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นธันวาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2559/2016นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ เมืองมัสซึโมโต้ ปราสาทมัสซึโมโต้-คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เมืองนาโกย่า 21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและ วันที่สองของการเดินทาง เมืองนาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ 00.40 น. เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 08.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นธันวาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2559 ปีใหม่ 2017 ทาคาย่ามา หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โตเกียว สวนเคนโระคุเอ็น

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า 21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระออก วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาว่า 00.25 น. เดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 07.55 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นธันวาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ โปรโมชั่น หน้าหลัก | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2559 ชมใบไม้เปลี่ยนสี COLORFUL BEAUTIFUL 6D3N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เมืองนาโกย่า 21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ วันที่สองของการเดินทาง เมืองนาโกย่า – ปราสาทนาโงย่า – ช้อปปิ้ง ณ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA – NABANA NO SATO [ชมไฟ] 00.40 น. เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ต่างประเทศ | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2559 เที่ยวญี่ปุ่นปีใหม่ 2017 HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว] 6D4N โดยสายการบินไทย

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินโอซาก้า 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 23.15 น. เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 วันที่สองของการเดินทาง โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโงย่า 06.25 น.    เดินทางถึง สนามบินโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร.. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นธันวาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2017 เดือนธันวาคม 2559 SUPER COOL TOKYO OWAKUDANI 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600 วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – อาบน้ำแร่ 08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร…เรียบร้อยแล้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นธันวาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2559 ปีใหม่ 2017 ECO TOKYO 6D3N [ฟูจิ-โตเกียว] โดยสายการบินไทย

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ 20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 23.15 น. เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 วันที่สองของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – แช่น้ำแร่ 06.55 น.   เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร…เรียบร้อยแล้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นธันวาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2559/2016 HILIGHT JAPAN-A PLUS TAKAYAMA 6D3N โดยสายการบินไทย

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ/ฮาเนดะ 19.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 22.30 น. เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 * กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่ 07-12 DEC ออกเดินทางด้วยไฟล์ TG 682 กรุงเทพ-สนามบินฮาเนดะ เวลา 23.15-06.55 น. นัดหมายที่สนามบินเวลา 20.00 น. * วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ/ฮาเนดะ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นธันวาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม ปีใหม่ 2017 โตเกียวสกายทรีแลนด์ เมืองโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ หุบเขาโอวาคุดานิ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 22.30 น. เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TG 640 วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุซะ – โตเกียวสกายทรีแลนด์ เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ 06.00 น.    เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร…เรียบร้อยแล้ว วัดอาซากุซะ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นธันวาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2559 ราคา 32,900 บาท NIKKO TOKYO FULL FUN 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 20.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 23.45 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600 วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – อาบน้ำแร่ 08.00 น. เดินทางถึง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ ตุลาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดเดือนพฤศจิกายน 2559 HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6D4N โดยสายการบินไทย

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ 21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 วันที่สองของการเดินทาง สนามบินชิโตเซะ – หมู่บ้านไอนุ – เมืองฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ – แช่น้ำแร่ 08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นพฤศจิกายน, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ พฤศจิกายน | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความเห็น

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2559 GREETING KYUSHU [HUIS TEN BOSCH] 6D4N โดยสายการบินไทย

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ   22.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่    ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ วันที่สองของการเดินทาง      กรุงเทพฯ –สนามบินฟุคุโอกะ –ศาลเจ้าดาไซฟุ    เฮ้าส์เทนบอช – แช่น้ำแร่ 00.50 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่นตุลาคม, ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น, ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความเห็น