คลังเก็บหมวดหมู่: ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป EUROPE NORTH SEA เบลเยี่ยม – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)ปีใหม่2018

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 21.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – ลักเซมเบิร์ก 00.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม 07.00 น.  ถึงสนามบินบรัสเซลส์ (Brussel) ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปธันวาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า) ปีใหม่ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 22.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน 01.35 น.    ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 ***ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.05 น. และถึงดูไบ เวลา 05.00 น.*** 04.45 น. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกันยายน, ทัวร์ยุโรปตุลาคม, ทัวร์ยุโรปธันวาคม, ทัวร์ยุโรปสิงหาคม | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 23.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส 02.05 น.   ออกเดินทางสู่เวนิส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 ***คณะเดินทางวันที่ 20 – 26 ก.ย. และ 11 – 17 ต.ค. 60 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกรกฎาคม, ทัวร์ยุโรปกันยายน, ทัวร์ยุโรปตุลาคม, ทัวร์ยุโรปสิงหาคม | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป อิตาลีเดือนมิถุนายน 2560 IN LOVE ITALY 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ ราคา 46900 บาท

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ 18.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 21.05 น.    ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK373 วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – เวโรน่า 00.50 น.   เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 03.45 น. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมิถุนายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปมนต์เสน่ห์ อิตาลีใต้ 8 วัน 5 คืนเดือนมิถุนายน 2560/2017 ราคา 59900 บาท โดยสายการบินไทย (TG)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 22.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – กรุงโรม – สเปอร์ลอนกา – คาปัว – เนเปิ้ล 00.01 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 05.55 น.    ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป โมโน อิตาลี (เวนิส) หอเอนปิซ่า ซานจีมิญญาโน 7 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท โดยสายการบินเอมิเรตส์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 23.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส 02.05 น.    ออกเดินทางสู่เวนิส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 *** คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป ออกเดินทางเที่ยวบิน EK 371 เวลา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปกรกฎาคม, ทัวร์ยุโรปมิถุนายน, ทัวร์ยุโรปสิงหาคม | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป FRANCE Mont Saint Michel 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินการ์ต้า

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โดฮา 17.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 20.25 น.    ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835 23.35 น.    เดินทางถึง สนามบินโดฮา นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ วันที่สองของการเดินทาง โดฮา – ปารีส – รูอ็อง – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ โปรโมชั่น หน้าหลัก, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปพฤษภาคม, ทัวร์ยุโรปมิถุนายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ Charming Morocco 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี้ 15.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.20 น.    ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัด โดยเที่ยวบินที่ EY 401 21.55 น.     เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี้ – คาซาบลังก้า – มาราเกซ 02.45 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมิถุนายน | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Glacier Switzerland 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (ทัวร์ ZRH-TG004)

วันแรกของการเดินทาง 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ 01.05 น. ออกเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970 07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปพฤษภาคม, ทัวร์ยุโรปมิถุนายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์คาบสมุทรบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ) 7 วัน 5 คืนโดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)(ทัวร์ VNO-AY004)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์) – วิลนิอุส (เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย) 06.00 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY090 ***วันเดินทางที่ 20 – 26 มี.ค. 60 ออกเดินทางเวลา 09.05 และถึงเฮลซิงกิ เวลา 14.55 น.*** 15.05 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปพฤษภาคม, ทัวร์ยุโรปมีนาคม, ทัวร์ยุโรปเมษายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ไฮไลท์เยอรมนี 8 วัน 5 คืน เมษายน2560 โดยสายการบินเอมิเรตส์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ 18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 21.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373 *** วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – แอร์ฟูร์ท – ไลป์ซิก 00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 03.55 น. ออกเดินทางต่อสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปเมษายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป( เมษา2560) GLAMOR ICELAND 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) (ทัวร์ REK-TG001)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ที่จะคอยอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สต็อคโฮล์ม – บินภายใน – เรคยาวิก – เพอร์ลัน 01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960 07.00 น. ถึงท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปเมษายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป โมโนนอร์เวย์ 8วัน 5คืน เมษา60 (สงกรานต์)โดยสายการบิน การบินไทย TG (ทัวร์ OSL-TG001)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 21.30น. คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 3เคาน์เตอร์ Dการบินไทยพบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทางออสโล –อุทยานฟรอกเนอร์ –กอล 00.55 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน การบินไทยเที่ยวบินที่TG954 07.25 น. เดินทางถึงสนามบินการ์เดอร์มอน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชม กรุงออสโล (Oslo)เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ซึ่งในปี 2006 ออสโลได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว (ข้อมูลจากนิตยสาร THE ECONOMIST) โดยออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อ “ออสโลฟยอร์ด” ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปเมษายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ SCANDINAVIA 4 CAPITALS เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน มีนาคม-เมษายน60 โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ (AY) (ทัวร์CPH-AY002)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน 06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ พบเจ้าหน้าที่จาก ที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน 09.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 090 *** ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2560 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 08.55 น. และถึงเฮลซิงกิ เวลา 15.05 น.*** 14.55 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปเมษายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน เมษายน60 (สงกรานต์) โดยสายการบิน EVA AIR (BR)(ทัวร์ VIE-BR002)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 23.50 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก 03.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ BR061 ***คณะเดินทางวันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 03.30 น. และถึงเวียนนา เวลา 09.40 น.*** … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปเมษายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเดือนมีนาคม 2560 งานเทศกาลดอกไม้ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ 17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 ออกเดินทางเวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น. วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมีนาคม | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น