คลังเก็บหมวดหมู่: ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 สายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY405 22.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – เวโรน่า 02.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน EY81 07.00 น. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ มกราคม, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปมกราคม | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวโมโน อิตาลี (มิลาน-โรม) 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG)<<ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรน่า 00.35 น. ออกเดินทางสู่มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน TG 940 07.10 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปตุลาคม, ทัวร์ยุโรปธันวาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ทัวร์โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)เดือนธันวาคม 2559 ปีใหม่ 2017 ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ***คณะที่เดินทางตั้งแต่ 8 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 20.35 น. วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – เวโรน่า 00.50 น. เดินทางถึง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปตุลาคม, ทัวร์ยุโรปธันวาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ใส่ความเห็น

ทัวร์โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.20 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405 21.55 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี้ – เวนิส – เวโรน่า 02.15 น. ออกเดินทางต่อ สู่กรุงโรม เที่ยวบินที่ EY … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปตุลาคม | ใส่ความเห็น

ทัวร์อิตาลี ลิกูเรีย 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) ชมเมืองปอร์โตฟิโน เมืองสวยริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.20 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405 21.55 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี้ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี้ – เวนิส – เวโรน่า 02.15 น. ออกเดินทางต่อ สู่กรุงโรม เที่ยวบินที่ EY … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปตุลาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ทัวร์โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืนเดือนพฤศจิกายน 2559/2016 โดยสายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์ (EY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 15.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY405 ***คณะเดินทางวันที่ 8 พ.ย. 59 เป็นต้นไป เดินทางถึงอาบูดาบี เวลา 22.20 น.*** 21.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี – มิลาน – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น | ใส่ความเห็น

ทัวร์เจาะลึก สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน เดือนธันวาคมปีใหม่ 2560 โดยสายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 13.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค โดยเที่ยวบินที่ LX181 19.30 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON ZURICH หรือเทียบเท่า วันที่สองของการเดินทาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปธันวาคม | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)ชมความสวยงาม เขาแมทเทอร์ฮอร์น เขากลาเซียร์ 3000 เขา Rigi Kulm

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง ซูริค – วาดุซ – เซ็นต์มอริทซ์ 01.05 น. ออกเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970 ***ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 00.55 น. และถึงซูริค เวลา 07.15 น.*** … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปธันวาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ใส่ความเห็น

ทัวร์ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน ปีใหม่ 2017 โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ซูริค 21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น 01.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 ***วันที่ 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560 ออกเดินทางเที่ยวบินที่ EK371 เวลา 02.05 น. และ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ โปรโมชั่น หน้าหลัก, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปธันวาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ทัวร์เจาะลึก สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืนเดือนธันวาคม 2559/2016 โดยสายการบินไทย (TG)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 22.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง ซูริค – น้ำตกไรน์ – แซงต์มอริส 01.05 น.   ออกเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970 ***ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 00.55 น. และถึงซูริค เวลา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปธันวาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ใส่ความเห็น

ทัวร์ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ***พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000 ”

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ 01.05 น. ออกเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970 ***ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 00.55 น. และถึงซูริค เวลา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปธันวาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี 15.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.20 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY405 21.55 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น 02.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบิน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปตุลาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ทัวร์ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืนเดือนธันวาคม 2559โดยสายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ซูริค 09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 13.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค โดยเที่ยวบินที่ LX181 ***คณะเดินทางวันที่ 22-28 ก.ย. 2559 ออกเดินทางเวลา 12.40 น. และถึงซูริค เวลา 19.30 น.*** 19.30 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปธันวาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรปเดือนพฤศจิกายน 2559/2016 เที่ยวยุโรปเยอรมนี ตอนใต้ 8 วัน 5 คืนโดยสายการไทย (TG)ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ 21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ TOUR คอยอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาส – การ์มิช 00.50 น. ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 ***ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 00.50 และถึง มิวนิค เวลา 06.45 น.*** … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนีตอนใต้ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า (LH)เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก และปราสาทนอยชวานสไตน์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต 20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ G สายการบินลุฟต์ฮันซ่า พบเจ้าหน้าที่จาก TOUR ที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ***คณะเดินทางเดือน พ.ย. เป็นต้นไป คณะพร้อมกันเวลา 20.30 น ออกเดินทางเวลา 23.50 น. และถึง สนามบิน แฟรงค์เฟิร์ต เวลา 05.45 น.*** 23.00 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 773 วันที่สองของการเดินทาง แฟรงก์เฟิร์ต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปตุลาคม | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ทัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปเยอรมนีตอนเหนือ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า (LH)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต 20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ G สายการบินลุฟต์ฮันซ่า พบเจ้าหน้าที่จาก TOUR ที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ***คณะเดินทางเดือน พ.ย. เป็นต้นไป คณะพร้อมกันเวลา 20.30 น ออกเดินทางเวลา 23.50 น. และถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต เวลา 05.45 น.*** 23.00 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 773 วันที่สองของการเดินทาง แฟรงก์เฟิร์ต – … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ใส่ความเห็น

SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ TOUR คอยอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา 01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960 *** คณะเดินทางเดือน พฤศจิกายน เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.25 น. และถึงสวีเดน เวลา 06.50 น.*** … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปตุลาคม, ทัวร์ยุโรปธันวาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ใส่ความเห็น

SCANDINAVIA 4 CAPITALS เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ (AY)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน 06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ พบเจ้าหน้าที่จาก TOUR ที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน 08.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 090 ***คณะเดินทางวันที่ 6 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป ออกเดินทาเวลา 09.05 น. และถึงเฮลซิงกิ เวลา 14.55 น.*** 15.05 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปธันวาคม | ใส่ความเห็น

ทัวร์โมโนนอร์เวย์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D การบินไทย พบเจ้าหน้าที่จาก TOUR ที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน วันที่สองของการเดินทาง ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – เกียร์โล 00.55 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG954 ***ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 00.20 น. และถึงออสโล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ใส่ความเห็น

ทัวร์กรีซเดือนตุลาคม 2559/2016 ดินแดนแห่งเทพเจ้า 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ 23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – เอเธนส์ – แหลมซูเนียน – วิหารแห่งเทพโพไซดอน 02.25 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 05.35 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 10.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปตุลาคม | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น