คลังเก็บหมวดหมู่: ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ฝรั่งเศส PARIS BONJOUR 6 D ราคา 29999 บาท เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ เที่ยวอิสระ 2 วันในกรุงปารีส ช้อปปิ้ง La Vallee Outlet

วันแรก   กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ 17.30 น. พร้อมกัน ณ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ P  ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ เจ้าหน้าที่จาก ทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกดูแลเรื่องการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ 20.40 น. นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ QR-835 / QR-041 ( มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า / แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา )   วันที่สอง กรุงเทพฯ-พระราชวังแวร์ซายส์-ปารีส 07.10 น. นำท่านเดินทางถึงสนามบินปารีส ชาร์ลส เดอ โกลล์ ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น, ทัวร์ยุโรปตุลาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความเห็น

ทัวร์เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 8 วัน ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน – ธันวาคม 2015/2558 ทัวร์เยอรมนี ปราสาทดิสนีย์แลนด์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี 15.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 18.20 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี เที่ยวบินที่ EY 405 22.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก 02.05 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ ธันวาคม, ทัวร์ต่างประเทศ พฤศจิกายน, ทัวร์ต่างประเทศ ราคาพิเศษ, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรปธันวาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน – ธันวาคม 2015/2558

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ส โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 19.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 835  ***คณะเดินทางวันที่ 11 พ.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 19.55 น. และเดินทางถึงสนามบินโดฮา เวลา 23.10 น. *** 22.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง วันที่สองของการเดินทาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ ธันวาคม, ทัวร์ต่างประเทศ พฤศจิกายน, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรปธันวาคม, ทัวร์ยุโรปพฤศจิกายน | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น