ทัวร์ระยอง เที่ยวระยอง ทัวร์ระยอง สตรอเบอร์รี่ทาวน์ ช้อปปิ้งตลาดบ้านเพ ทานบุฟเฟต์ผลไม้แบบไม่อั้น 2 วัน 1 คืน พิเศษเมนูซีฟู๊ด

ทัวร์ระยอง เที่ยวระยอง กับทัวร์อินดี้ รับจัดทัวร์ระยอง พักรีสอร์ทติดหาด ช้อปปิ้งตลาดบ้านเพ เที่ยวสตรอเบอร์รี่ทาวน์ ทัวร์ระยอง เที่ยวสวนผลไม้ ทานบุฟเฟต์ผลไม้แบบไม่อั้น 2 วัน 1 คืน พิเศษเมนูซีฟู๊ด

Code : Indy Tour Rayong ทัวร์ระยอง สตรอเบอร์รี่ทาวน์ บุฟเฟต์ผลไม้ 2 วัน 1 คืน Airline : VAN
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สตรอเบอร์รี่ทาวน์ – ชายหาด ระยอง
เช้า พร้อมกัน ณ.จุดนัดหมาย…โดยมีเจ้าหน้าที่ “ทัวร์อินดี้” คอยให้การต้อนรับและให้บริการท่านเรื่องสัมภาระสมาชิกพร้อมออกเดินทางสู่ จ. ระยอง แหล่งผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1 อาหารกล่อง)จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าไปยัง “สตรอว์เบอร์รี่ทาวน์”เนเธอร์แลนด์เมืองไทยในระยอง ซึ่งตั้งอยู่ใน บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท (Brookside Valley Resort) รีสอร์ทสุดสวยที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่สวยงามของจังหวัดระยอง ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม สำหรับสตรอเบอร์รี่ทาว์ (Strawberry Town) นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองที่ตอนนี้กำลังฮิตแบบสุดๆ ด้วยไอเดียเก๋ๆไก๋กับเมืองจำลองของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ที่ถูกอกถูกใจขาเที่ยว และสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือการได้ถ่ายรูปคู่ กับเจ้าลูกสตรอเบอร์รี่สีแดงขนาดใหญ่ยักษ์ใส่มงกุฎหรือที่หลายๆคนนิยมเรียกกันว่า เจ้าชายสตรอเบอร์รี่ (Prince of Strawberry) นอกจากนั้นยังมี จุดท่องเที่ยวอื่นๆที่สวยงาม ซึ่งถูกจัดให้เป็นมีจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะบริเวณกลุ่มบ้านสีลูกกวาดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเจ้าลูกสตรอวเบอร์รี่สีแดง (เจ้าชายสตอร์เบอรี่) และอีกแห่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ ฟาร์มแกะที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมความน่ารักของน้องแกะตัวเป็นๆแบบใกล้ชิด สุดท้ายไม่พลาดไปชิมขนมหอมหวานกับกาแฟแก้วอร่อยซึ่งภายในสตรอเบอร์รี่ทาวน์มีไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านสเต็ก และร้านขายของที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร(มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไปยัง รีสอร์ทที่พัก“บัญดารา ออน ซี ระยอง”(Bandara on sea Rayong)รีสอร์ทที่พักติดหาดทรายขาวทอดยาวไปบนฝั่งทะเลอันสงบนิ่ง รับกุญแจห้องพัก จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยจะเลือกพักผ่อนนอนเล่น หรือ เล่นน้ำคลายร้อนพร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำ อาทิสระว่ายน้ำของทางรีสอร์ท หรือ กิจกรรมบนชายหาด เช่น บานาน่าโบ๊ท เล่นน้ำทะเล กีฬาชายหาด วอลเลย์บอล ฟุตบอล อย่าลืมเวลาที่สุดแสนโรแมนติค เก็บเกี่ยวบรรยากาศ อาทิตย์ลับขอบฟ้าตัดกับผืนน้ำสีฟ้าครามและหาดทรายสีขาว
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ. ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

วันที่สองของการเดินทาง ระยอง-บ้านเพ-ช้อปปิ้ง -บุฟเฟ่ต์ผลไม้สวนละไมท่ามกลางหุบเขา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของ Bandara on sea rayong (มื้อที่ 4) หลังอาหารให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย สายๆเตรียมตัวเดินทางกลับนำท่านแวะช้อปปิ้ง ซื้อของฝากตลาดบ้านเพให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทะเลทั้งสดและแห้ง อาทิเช่น ผลไม้สดหลากหลายชนิด ปลาสด ปลากรอบ กุ้งแห้ง รวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดระยอง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไปยัง “สวนละไม”อาณาจักรไม้ผลท่ามกลางขุนเขานำท่านชมสวนผลไม้บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ธรรมชาติอากาศเย็นสบายด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีผลไม้ไว้คอยต้อนรับท่านหลากหลายชนิด อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ ชมพู่ ลำไย สละแก้วมังกร ลองกอง มะเฟือง มะยงชิด องุ่น ฯลฯ เป็นต้น สนุกกับบรรยากาศ และความสุขจากการเก็บผลไม้สดๆจากต้น สะดวกสบายด้วยรถบริการเข้าชมสวน มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และข้อมูลตลอดการชมสวน “พร้อมเต็มอิ่มกับการทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้แบบไม่อั้น”สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
เย็น เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจและอิ่มหนำสำราญ

หมายเหตุ: โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
– ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน แบบบ้านสิริคอทเทจ @ Bandara on sea rayong หรือเทียบเท่า
– ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่าน้ำดื่ม น้ำอัดลม ลูกอม ขนมทานเล่น ผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง
– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม เข้าชมสตรอเบอร์รี่ทาวน์ /ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้สวนละไม
– ค่ารถตู้ปรับอากาศ+ ค่าน้ำมัน ไป/ กลับ รับส่งที่จุดนัดหมายและท่องเที่ยวตามโปรแกรม
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
– ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าบริการอื่นๆที่ไม่อยู่ในโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
– ไม่รวม Vat 7% และ ภาษีหักณ ที่จ่าย

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ในประเทศ โปรโมชั่น, เที่ยวทะเลไทย และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ รีวิวทัวร์เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย ทองสมบูรณ์คลับ สวนดอกไม้ The Bloom By TV Pool เดอะปาลิโอ้ ไหว้หลวงพ่อขาว ลิ้มลองข้าวโพดหวานไร่สุวรรณ กับทัวร์อินดี้

  1. มณีรัตน์ พูดว่า:

    ทัวร์ระยอง เที่ยวระยอง ทัวร์ระยอง สตรอเบอร์รี่ทาวน์ ช้อปปิ้งตลาดบ้านเพ ทานบุฟเฟต์ผลไม้แบบไม่อั้น 2 วัน 1 คืน พิเศษเมนูซีฟู๊ด
    ทัวร์ระยอง เที่ยวระยอง กับทัวร์อินดี้ รับจัดทัวร์ระยอง พักรีสอร์ทติดหาด ช้อปปิ้งตลาดบ้านเพ เที่ยวสตรอเบอร์รี่ทาวน์ ทัวร์ระยอง เที่ยวสวนผลไม้ ทานบุฟเฟต์ผลไม้แบบไม่อั้น 2 วัน 1 คืน พิเศษเมนูซีฟู๊ด
    Code : Indy Tour Rayong ทัวร์ระยอง สตรอเบอร์รี่ทาวน์ บุฟเฟต์ผลไม้ 2 วัน 1 คืน Airline : VAN
    สอบถามช่วงวันที่ 18-19 มีนาคม 2561 เดินทางผู้ใหญ่ 7 คน เด็ก 2 คนอายุไม่เกิน 3 ขวบ ราคาเท่าไรค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *