ทัวร์ระยองดำน้ำ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ดำน้ำ ระยอง เกาะมันใน เกาะมันกลาง เกาะทะลุ ช้อปปิ้งตลาดบ้านเพ

ทัวร์เกาะช้าง โปนแกรมทัวร์เกาะช้าง เที่ยวไทยสุขสันต์ สวรรค์ตะวันออก ระยอง ดำน้ำเกาะมันใน เกาะมันกลาง เกาะทะลุ ช้อปปิ้งตลาดบ้านเพ ท่องทะเลมนต์เสน่ห์เมืองระยอง หาดทรายขาว คลื่นลม ชมพระอาทิตย์อัสดง

Code : ระยอง ดำน้ำเกาะมันใน 2 วัน 1 คืน
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

วันแรกของการเดินทาง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันใน –ดำน้ำตื้นเกาะมันใน มันกลาง เกาะทะลุ

07.00น.   พร้อมกันณ จุดนัดพบ…….. เจ้าหน้าที่ทัวร์อินดี้คอยให้การต้อนรับและให้บริการท่านเรื่องสัมภาระสมาชิกทุกท่าน พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง นอนหลับพักผ่อนบนรถเอาแรงไว้สำหรับกิจกรรมดำน้ำเกาะมันในเกาะมันกลาง เกาะทะลุ ระหว่างเดินทางบริการท่านด้วยอาหารและเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1 อาหารกล่อง) เดินทางถึง จ.ระยอง
09.30 น.    นำท่านถึงจุดนัดกิจกรรมดำน้ำ ** กรุณาเปลี่ยนชุดที่เหมาะสมหรับหรับกิจกรรมดำน้ำ**จากนั้นท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวมะขามป้อมนั่งเรือข้ามฝาก สู่เกาะมันใน เพื่อเดินทางเข้าชม “ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลเกาะมันใน”สำหรับ เกาะมันในนั้นเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถโดยมีพระราชประสงค์ให้เกาะมันในเป็นที่ดำเนินโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล นำท่าน เยี่ยมชมบ่ออนุบาลเต่าอายุตั้งแต่ 10 วัน และช่วงอายุของการเจริญเติบโตเยี่ยมชมฟาร์มพ่อ – แม่พันธ์เต่าอายุหลายสิบปีเยี่ยมชมบ่อธรรมชาติก่อนปล่อยเต่าลงสู่ท้องทะเลจริง บริการอาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่าน“ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น”รอบๆเกาะมันใน เกาะมันกลาง เกาะทะลุ ที่มีแนวปะการังน้ำตื้นกระจายอยู่ทั่วบริเวณ สภาพน้ำทะเลที่นี่ใส มองเห็นปะการังสดสวยไม่แพ้ทะเลฝั่งอันดามัน เลยทีเดียว สมควรแก่เวลานำท่านกลับขึ้นฝั่ง เข้าสู่ที่พัก
“Maepim Resort ”(แม่พิมพ์ รีสอร์ท)รีสอร์ทที่พักติดหาดทรายขาวทอดยาวไปบนฝั่งทะเลอันสงบนิ่ง รับกุญแจห้องพัก จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยจะเลือกพักผ่อนนอนเล่น หรือ เล่นน้ำคลายร้อนพร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำ อาทิสระว่ายน้ำของทางรีสอร์ท หรือ กิจกรรมบนชายหาด เช่น เล่นน้ำทะเล กีฬาชายหาด วอลเลย์บอล ฟุตบอล อย่าลืมเวลาที่สุดแสนโรแมนติค เก็บเกี่ยวบรรยากาศ อาทิตย์ลับขอบฟ้าตัดกับผืนน้ำสีฟ้าครามและหาดทรายสีขาว
เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ. ร้านอาหาร(มื้อที่ 3) สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

วันที่สองของการเดินทาง ระยอง- สถานพันธุ์สัตว์น้ำ ระยองอควาเรี่ยม -บ้านเพ–ตลาดเกาะกลอย

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย สายๆเตรียมตัวเดินทางกลับนำท่านแวะช้อปปิ้ง ซื้อของฝากตลาดบ้านเพให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทะเลทั้งสดและแห้ง อาทิเช่น ผลไม้สดหลากหลายชนิด ปลาสด ปลากรอบ กุ้งแห้ง รวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดระยองเดินทางต่อไปยัง “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองอควาเรี่ยม” ชมพันธ์สัตว์ทะเลมีชีวิต ปลาสวยงามและสัตว์ทะเลที่หายาก พรรณไม้น้ำรูปแบบต่างๆ
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านไปเที่ยวชม “ตลาดเกาะกลอย”มีคำขวัญของตลาดดังนี้ “เพลิดเพลินเดินเล่น ตลาดเกาะกลอย อุ่นไอร่องรอย ความทรงจำครั้งวัยเยาว์”แหล่งพักผ่อนของชาวระยองที่นี่…เป็นชุมชนเล็กๆที่ประกอบไปด้วยเรือนบ้านร้านตลาดที่อยู่กันอย่างเอื้ออาทรเหมือนความหมายที่เราตั้งบ้านเรือนรวมหมู่อิงกระแสสายน้ำมีมิตรจิตมิตรใจในการใช้ชีวิตมีตลาดเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนซื้อขายหล่อเลี้ยงชุมชนให้เจริญเติบโตผ่านยุคสมัยมากระทั่งปัจจุบันด้วยบรรยากาศที่ชวนให้รื้อฟื้นคืนอดีตจึงอยากชวนท่านทั้งหลายมายลสภาพความเป็นอยู่คราวครั้งเก่าก่อนร่วมลิ้มชิมรสกับหลากหลายอาหารการกินและปล่อยใจให้รื่นรมย์กับเรื่อนบ้านร้านตลาดบรรยากาศย้อนยุคได้ในทุกรายละเอียดของรอยอดีตที่เราตั้งใจสร้างสรรค์ให้ท่านได้ชมตั้งแต่10 โมงเช้าถึง 3ทุ่ม ทุกวันสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจและอิ่มหนำสำราญ 

หมายเหตุ: โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
– ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน @ Maepim Resort หรือเทียบเท่า
– ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่าน้ำดื่ม น้ำอัดลม ลูกอม ขนมทานเล่น ผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง
– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม กิจกรรมดำน้ำเกาะมันใน เกาะมันกลาง เกาะทะลุ /ค่าเข้าชมระยองอควาเรี่ยม
– ค่ารถตู้ปรับอากาศ+ ค่าน้ำมัน ไป/ กลับ รับส่งที่จุดนัดหมายและท่องเที่ยวตามโปรแกรม
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
– ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวดูแลตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าบริการอื่นๆที่ไม่อยู่ในโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ในประเทศ โปรโมชั่น, ทัวร์ในประเทศ โปรโมชั่น หน้าหลัก, เที่ยวทะเลไทย และติดป้ายกำกับ , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *