ทัวร์พัทยา แพ็คเกจทัวร์พัทยา สวนนงนุช เขาชีจรรย์ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เที่ยวตลาดน้ำสี่ภาค Chic & Chill @ Art In Paradise

ทัวร์พัทยา แพ็คเกจทัวร์พัทยา สวนนงนุช เขาชีจรรย์ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เที่ยวตลาดน้ำสี่ภาค Chic & Chill @ Art In Paradise + เมืองจำลอง Mini Siam จุดชมวิวเขาพระตำหนัก

Code : พัทยา 2วัน1คืน
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – พัทยา – Art In Paradise – ตลาดน้ำสี่ภาค – เขาชีจรรย์ – Silver Lake- Mini Siam
07.00 น.      รับคณะ ณ จุดนัดพบ มีเจ้าหน้าที่ “ทัวร์อินดี้” คอยให้การต้อนรับและบริการท่านเรื่องสัมภาระสมาชิกทุกท่านพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง มุ่งหน้าสู่ “เมืองพัทยา”เมืองท่องเที่ยวทันสมัย หลากหลายอารยะธรรมชื่นฉ่ำเสียงดนตรี พร้อมบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่นบนรถ (มื้อที่ 1) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงนำทุกท่านไป Chic & Chill @ Art in paradise (รวมค่าเข้าชม) พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ แห่งเดียวในไทย ท่านจะได้ชมและ สัมผัสงานศิลปะ ได้อย่างใกล้ชิด ถ่ายภาพกับภาพเขียนได้อิสระแปลกแหวกแนวกับศิลปะภาพวาดแบบ 3D เวลาถ่ายรูปออกมาเหมือนกับ ภาพเสมือนจริง ทะลุออกมา ขึ้นอยู่ว่าเราจะมีไอเดียเอาตัวเองไปอยู่ในภาพยังไง ซึ่งในแต่ภาพก็จะมีตัวอย่างการโพสต์ท่าติดไว้ ด้านข้างงานศิลปะแต่ละชิ้นเพื่อเป็นแนวทางให้นักท่องเที่ยวดูว่าจะโพสต์ท่าแบบใด Art in paradise พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ บนพื้นที่กว่า 5,800 ตารางเมตร ภายในแบ่งเป็นห้องแสดงงาน 10 ห้องภาพ ที่วาดขึ้นทั้งหมดได้แก่ ห้องแรกลวงตา ห้องใต้สมุทร ห้องแห่งสัตว์ป่า ห้องภาพวาดศิลปิน ระดับโลก ห้องอารยธรรม ห้องศิลปะแนวเหนือจริง ห้องไดโนเสาร์ ห้องน้ำตก ห้องวิวทิวทัศน์ห้องนิทรรศการศิลปะ

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านไปเดินย่อยอาหารกันที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค(ไม่มีค่าเข้าชม) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งรวมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และสินค้าต่าง ๆ ทั้ง 4 ภาคของไทยที่เอามารวมกันไว้ได้อย่างลงตัวทุกท่านจะได้ สัมผัสบรรยากาศความเป็นไทย ๆ ที่ได้จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทีเรียบง่าย เพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้วิถีพอเพียงดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลใน 4 ภาค จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “เขาชีจรรย์(ไม่มีค่าเข้าชม)” ไหว้พระพุทธรูปแกะสลักหินเนื้อปูนประกอบด้วยหินอ่อนแคลก์ซิลิเกต, รูปเลนส์, ขนาบด้วยหินฟิลไลต์, หินฉนวน, และหินเมต้าเชิร์ต ที่สร้างถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยังไร่องุ่นหนึ่งเดี่ยวในภาคตะวันออก ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค” Silver Lake ของคุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ บนพื้นที่มากว่า 1,000 ไร่ มีทั้งพื้นที่ปลูกองุ่นทานสด และองุ่นสำหรับทำไวน์ มีแปลงปลูกดอกไม้สวยงาม นอกจากนั้นยังมีส่วนที่เรียกว่า “The Movie House” ซึ่งเป็นบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักเพื่อสัมผัสบรรยากาศอันแสนสบายของที่นี่ โดยบ้านพักแต่ละหลังจะมีชื่อเรียกต่างกันออกไป ตามชื่อผลงานละครและภาพยนตร์ที่คุณสุพรรษา อดีตนางเอกชื่อเมืองของเมืองไทย และเป็นเจ้าของไร่องุ่นแห่งนี้ได้เคยแสดงไว้ แล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกหลายชนิด นำท่านนั่งรถชมไร่ (รวมค่าบริการ) หลังจากนั้นอิสระให้ท่านจะเลือกเช่ารถจักรยาน รถ ATV หรือจะปั่นจักรยานน้ำก็ได้ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ) พอเหนื่อยแล้วท่านจะแวะหาร้านกาแฟหาเครื่องดื่มมาดับกระหาย หรือจะแวะซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น อย่างน้ำองุ่น 100% แยมองุ่น เจลลี่องุ่น ลูกเกด คุกกี้ต่างๆ หรือไวน์จากไร่ซิลเวอร์เลคติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนทางบ้านกันก็ได้ทั้งนั้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองจำลอง Mini Siam (รวมค่าเข้าชม) สถานที่จำลองปูชนียสถาน และโบราณสถาน ที่สำคัญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ย่อส่วนในอัตรา 1 ต่อ 25 เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานพระราม 9 ปราสาทหินพิมาย สะพานทาวเวอร์บริดจ์ หอไอเฟล หอเอนปิซา เทพีสันติภาพ ฯลฯ
เย็น    บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมบารอนบีช หรือ ซันไชน์ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกท่องราตรีกันที่ Pattaya Walking Street ถนนคนเดินยามราตรีที่คึกคักที่สุดของเมืองพัทยา สีสันความสนุกไม่เป็นรองแถบถนนสีลม จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ… ก็เชิญทุกท่านได้ตามอัธยาศัย

วันที่สอง   เขาพระตำหนัก – สวนนงนุช – กรุงเทพฯ

เช้า     บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4 ) จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมเดินทางกลับกรุงเทพฯ นำทุกท่านชม จุดชมวิวเขาพระตำหนัก พัทยา เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวเมืองพัทยาในมุมสูงแบบ 360 องศารอบตัวได้สวยที่สุด นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถไปกราบไหว้ขอพร อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร จากนั้นนำท่านเข้าชม“สวนนงนุช” (รวมค่าเข้าชมสวน และการแสดงช้างแสนรู้) บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ แบ่งเป็นหลายส่วน เช้าๆ แบบนี้มา เริ่มกันที่บรรดาสวนกลางแจ้งก่อน แล้วไปสวนกระถาง พรรณไม้หายากต่างๆ ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศกันได้จากนั้นนำท่านไปโรงละคร ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ซึ่งมีความสวยงาม ต่อด้วยการนำท่านไปยังโรงแสดงช้างแสนรู้ ดูช้างเตะฟุตบอล ปาเป้า โยนโบว์ลิ่ง วาดภาพ !! อันน่าทึ่งและประทับใจ ได้เวลาสมควร อำลาสวนนงนุช
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯระหว่างทางนำท่านแวะซื้อของฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
– ค่าที่พัก 1 คืน / ค่าอาหาร 5 ตามโปรแกรม
– ค่าเข้าอุทยานและสถานที่ท่องเที่ยวตามที่แจ้งในโปรแกรม
– ค่าน้ำดื่ม + เครื่องดื่ม+ อาหารว่าง+ ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง
– ค่าตู้ปรับอากาศหลังคาสูง เดินทางไป/กลับ และท่องเที่ยวตามโปรแกรม
– ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
– ค่าไกด์นำเที่ยวดูแลให้บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าบริการอื่นๆที่ไม่อยู่ในโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
– ไม่รวม Vat 7%

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ในประเทศ โปรโมชั่น และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ ทัวร์พัทยา แพ็คเกจทัวร์พัทยา สวนนงนุช เขาชีจรรย์ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เที่ยวตลาดน้ำสี่ภาค Chic & Chill @ Art In Paradise

  1. เอื้อพร พูดว่า:

    ทัวร์พัทยาเดินทางวันไหนคะ อาทิตย์หน้าคือวันที่ 23-28 มีมั๊ยคะ น่าไปจังคะ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *