ทัวร์จันทบุรี เที่ยวจันทบุรี 2559 ทัวร์จันทบุรี หลาดเจ้าหลาว เที่ยวโอเอซิส ซีเวิลด์ วัดคาทอลิก 2 วัน 1 คืน พิเศษเมนูซีฟู๊ด

ทัวร์จันทบุรีเที่ยวจันทบุรี  แพคเกจทัวร์จันทบุรี  แพคเกจทัวร์จันทบุรี 2 วัน 1 คืน เที่ยวจันทบุรีหาดเจ้าหลาว ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เตาทะเลเกาะมันใจ ดำน้ำดูปะการัง ทัวร์จันทบุรี วัดเขาสุกิม ชมปลาโลมา ที่ Oasis See World  วัดคาทอลิคจันทบุรี ไหว้ศาลสมเด็ดพระเจ้าตากสิน  ศาลหลักเมือง เมนูพิเศษซีฟู๊ด (เดินทางตุลาคม - เมษายน เป็นช่วงที่ทะเลจันทบุรีน่าเล่นน้ำและสวยที่สุด)

Code : Indy Tour Tala02 จันทบุรี 2 วัน 1 คืน Airline : Van
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

วันแรก     กรุงเทพ – จันทบุรี – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เตาทะเลเกาะมันใน -ดำน้ำดูปะการัง

07.00น.    พร้อมกันณ จุดนัดพบเทสโก้โลตัสอ่อนนุช (สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุข) เจ้าหน้าที่ทัวร์อินดี้คอยให้การต้อนรับและให้บริการท่านเรื่องสัมภาระสมาชิกทุกท่าน พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรี เมืองน้ำตกเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี ระหว่างเดินทางบริการท่านด้วยอาหารและเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1 อาหารกล่อง) เดินทางถึง จ.จันทบุรี

10.00 น.    นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก  ** กรุณาเปลี่ยนชุดที่เหมาะสมหรับหรับกิจกรรมดำน้ำ** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือหาดเจ้าหลาวนั่งเรือข้ามฝากสู่เกาะมันใน เพื่อเดินทางเข้าชม “ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลเกาะมันใน”สำหรับนั้น เกาะมันในนั้นเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถโดยมีพระราชประสงค์ให้เกาะมันในเป็นที่ดำเนินโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  นำท่าน เยี่ยมชมบ่ออนุบาลเต่าอายุตั้งแต่ 10 วัน และช่วงอายุของการเจริญเติบโตเยี่ยมชมฟาร์มพ่อ – แม่พันธ์เต่าอายุหลายสิบปีเยี่ยมชมบ่อธรรมชาติก่อนปล่อยเต่าลงสู่ท้องทะเลจริง บริการอาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่าน“ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น”รอบๆเกาะมันใน ที่มีแนวปะการังน้ำตื้นกระจายอยู่ทั่วบริเวณ สภาพน้ำทะเลที่นี่ใส มองเห็นปะการังสดสวยไม่แพ้ทะเลฝั่งอันดามัน เลยทีเดียว สมควรแก่เวลานำท่านกลับขึ้นฝั่ง เข้าสู่ที่พัก อิสระท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินเล่นที่หาดทราย หาดเจ้าหลาว เป็นชายหาดที่มีชื่อแห่งหนึ่งของเมืองจันท์ เพราะมีชายหาดที่สวยงาม มีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว หาดทรายจะเป็นสีแดงละเอียด ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของหาดทรายเมืองจันท์  อิสระท่านเล่นน้ำทะเล กินลมชมวิวพระอาทิตย์ตก เย็น    บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง     วัดเขาสุกิม – OASIS SEA WORLD– วัดคาทอลิกจันทบุรี – ศาลหลักเมือง – กรุงเทพฯ

เช้า    บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4 ) ณ รีสอร์ทที่พัก หลังอาหารให้ท่านได้เก็บสัมภาระส่วนตัว พร้อมออกเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาสุกิม วัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิมตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านสามารถเลือกได้ว่าจะฝึกความแข็งแรงของร่างกาย โดยการเดินขึ้นบันไดไปอย่างช้า ๆ หรือจะเลือกนั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นไปแทน บริเวณวัดมีพื้นที่กว้างขวางประมาณ 3,280 ไร่ อยู่สูงขึ้นไปบนเนินเขา ทางวัดได้สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้นมัสการ และมีบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าวัดใกล้ ๆ กับบริเวณทางขึ้นรถรางไฟฟ้า ด้านบนมีสถานที่ทำบุญหลายจุด และอาคารสี่ชั้นชื่อ ตึก 60 ปีเฉลิมพระเกียรติ ภายในจัดแสดงศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุ และวัตถุโบราณล้ำค่าต่าง ๆ มากมายรวมถึงมุมทำบุญถวายสังฆทานสมควรแก่เวลานำท่านชม OASIS SEA WORLDสถานที่เพาะพันธุ์โลมา และการแสดงโลมา 2 สายพันธุ์ไทย นั่นก็คือ โลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพู และโลมาหัวบาตรหรือโลมาอิระวดี และนอกจากการแสดงโลมาแล้วนั้นโอเอซีส ซีเวิลด์ก็ยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกับโลมาด้วย จับได้ สัมผัสได้ ชนิดที่เรียกว่า “เนื้อแนบเนื้อ” กันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจ เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่เป็น ครั้งหนึ่งในชีวิต

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหาร นำท่านชม วัดคาทอลิกจันทบุรีเป็นโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิตรสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เรียกว่า ศิลปะแบบโกธิค ตบแต่งด้วยกระจกสีติดผนังเป็นภาพทางคริสต์ศาสนา สวยงามมากจากนั้นนำท่านกราบสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองจันท์ บ่งบอกถึงความผูกพันของชาวเมืองนี้ที่มีต่อพระเจ้าตาก โดยมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่ได้มาสักการะพระเจ้าตาก ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองจันท์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เดิมเป็นศาลไม้อยู่ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต่อมาในปี 2463 สมัย ม.จ. สฤษดิเดชชยางกูร เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี ได้สร้างศาลขึ้นใม่บรเวณด้านหน้าค่าย ทหารกองพันนาวิกโยธิน คนละฝั่งถนนกับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดยอาศัยอาคารเป็นศาลาคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุรมุตข มีบันไดด้านหน้าและด้านข้างรวม 3 ด้าน กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ  ภายในเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำพระองค์พระเจ้าตากสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ นำท่านแวะซื้อของฝากเมืองจันทบุรี จากนั้นเดินทางต่อ เย็น    เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

หมายเหตุ :         โปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ที่ลูกค้าเป็นสำคัญ    

 

อัตรานี้รวม
– ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
– ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่าน้ำดื่ม น้ำอัดลม ลูกอม ขนมทานเล่น ผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง
– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
– ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง+ ค่าน้ำมัน ไป/ กลับ รับส่งที่จุดนัดหมายและท่องเที่ยวตามโปรแกรม
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
– ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าบริการอื่นๆที่ไม่อยู่ในโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
– ไม่รวม Vat 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี เงื่อนไขการชำระเงิน
– ชำระเงินมัดจำ 50% เมื่อตกลงใช้บริการ ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทางตามโปรแกรม
– หากมีการชำระเงินหรือโอนเงินมัดจำแล้ว ทุกครั้งต้อง Fax. เอกสารยืนยันมาที่ 02-727-0557

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ในประเทศ ธันวาคม, ทัวร์ในประเทศ โปรโมชั่น, เที่ยวทะเลไทย และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ รีวิวทัวร์เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย ทองสมบูรณ์คลับ สวนดอกไม้ The Bloom By TV Pool เดอะปาลิโอ้ ไหว้หลวงพ่อขาว ลิ้มลองข้าวโพดหวานไร่สุวรรณ กับทัวร์อินดี้

  1. มณีรัตน์ พูดว่า:

    ทัวร์ระยอง เที่ยวระยอง ทัวร์ระยอง สตรอเบอร์รี่ทาวน์ ช้อปปิ้งตลาดบ้านเพ ทานบุฟเฟต์ผลไม้แบบไม่อั้น 2 วัน 1 คืน พิเศษเมนูซีฟู๊ด
    ทัวร์ระยอง เที่ยวระยอง กับทัวร์อินดี้ รับจัดทัวร์ระยอง พักรีสอร์ทติดหาด ช้อปปิ้งตลาดบ้านเพ เที่ยวสตรอเบอร์รี่ทาวน์ ทัวร์ระยอง เที่ยวสวนผลไม้ ทานบุฟเฟต์ผลไม้แบบไม่อั้น 2 วัน 1 คืน พิเศษเมนูซีฟู๊ด
    Code : Indy Tour Rayong ทัวร์ระยอง สตรอเบอร์รี่ทาวน์ บุฟเฟต์ผลไม้ 2 วัน 1 คืน Airline : VAN
    สอบถามช่วงวันที่ 18-19 มีนาคม 2561 เดินทางผู้ใหญ่ 7 คน เด็ก 2 คนอายุไม่เกิน 3 ขวบ ราคาเท่าไรค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *