ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี สะพานมอญ ด่านเจดีย์สามองค์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว 2 วัน 1 คืน

ทัวร์กาญจนบุรี แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก

Code : กาญจนบุรี 2วัน1คืน
วันเดินทาง
ราคาทัวร์
รับเฉพาะกรุ้ปเหมา ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

วันแรก  กาญจนบุรี – น้ำพุร้อนหินดาด-วัดวังก์วิเวการาม -สะพานมอญ
06.30 น.    พร้อมกัน ณ. จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่ กาญจนบุรี แวะรับประทานอาหารเช้า ที่เมืองกาญจนบุรี08.30 น. ออกเดินทางสู่ อำเภอสังขละบุรี ระหว่างทาง แวะเที่ยวน้ำพุร้อนหินดาด ให้ทุกท่าน ได้ลองอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน สปาจากธรรมชาติ
10.30 น.   นำคณะเดินทางต่อไปยังอำเภอสังขละบุรี เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี มีชาวมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตัวอำเภอตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “สามประสบ” คือบริเวณที่ลำน้ำสามสายไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อย เดินทางเข้าสู่ สังขละนำคณะ แวะชม ถ่ายรูป ณ สะพานมอญหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง 850 เมตร สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลียสำหรับให้ประชาชนฝั่งตัวอำเภอสังขละบุรี และฝั่งหมู่บ้านชาวมอญเดินข้ามสัญจรไปมา ชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ จากบริเวณสะพานอุตตมานุสรณ์ ท่านจะสามารถมองเห็นลำห้วยสายต่างๆ คือ ซองกาเลีย บีคลี่และรันตีที่ไหลมารวมกันเป็นสามประสบ

12.00 น.    แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร
13.30 น.   หลังรับประทานอาหารนำคณะไปเที่ยวชม วัดวังก์วิเวการาม หรือวัดหลวงพ่ออุตตมะ มีวิหารริมแม่น้ำประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงามชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อขาว และเป็นที่จำพรรษาของ “หลวงพ่ออุตตมะ” ซึ่งประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งกระเหรี่ยงและพม่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเคารพนับถือ นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของเจดีย์แบบพุทธคยา ซึ่งจำลองแบบมากจากประเทศอินเดีย มีลักษณะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวาขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเส็งนมัสการไหว้พระพุทธรูปหินอ่อน และงาช้างแมมมอธ เพื่อความเป็นศิริมงคล หลังจากนั้นนำคณะไปยัง ด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า หินสามกองเข้าชม วัดเสาร้อยต้น วัดแห่งนี้มีเสาของศาลาการเปรียญมากถึง 100 ต้น ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะได้สร้างไว้โดยใช้ศิลปะแบบพม่า
17.00 น.   เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ. สวนแมกไม้รีสอร์ท หรือ สังขละบุรี กาญจนบุรี

วันที่สองของการเดินทาง น้ำตกเกริงกระเวีย – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ร้านรจนา

07.00 น.    อรุณสวัสดิ์ สัมผัสบรรยากาศสายหมอกยามเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหาร ของรีสอร์ทที่พัก สังขละบุรี จัดเก็บสัมภาระ ออกเดินกลับ
09.00 น.   นำท่านเข้าชม น้ำตกเกริงกระเวีย ซึ่งอยู่ริมถนนแต่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้อันเขียวขจี แวะชมน้ำตก ไทรโยคน้อย หรือ น้ำตกเขาพังซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของนักผจญภัยที่ชอบการโรยตัว จากนั้น ออกเดินทางกลับ เข้าสู่เมืองกาญจนบุรี
13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังรับประทานเสร็จ ให้ท่านได้เดินชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่ง เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่าย สัมพันธมิตรได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์ ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีกจำนวนมาก มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าซึ่งเส้นทาง ช่วงหนึ่ง จะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้ เต็มไปด้วยความยากลำบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัย ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ทำให้เชลยศึกหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง
15.00 น.    ออกเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากร้านรจนา เช่น มะขามแก้ว เค้กฝอยทอง ทองม้วนกรอบ ทองม้วนสด วุ้นมะพร้าว วุ้นเส้น น้ำพริก เป็นต้น ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝาก
18.30น.    เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน @ สวนแมกไม้รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
– ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามโปรแกรม
– ค่าน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ขนมทานเล่น ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
– ค่าไกด์นำเที่ยวดูแลตลอดการเดินทาง
– ค่ารถตู้ ไป- กลับ/ รับ –ส่งตามจุดที่นัดหมาย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ หรือ ค่าอื่นๆ (ถ้ามี)

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์อัมพวา สมุทรสงคารม, ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ในประเทศ โปรโมชั่น และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *