ทัวร์เวียดนามเดือนมีนาคม

ทัวร์เวียดนามมีนาคม 2562/2019 เที่ยวเวียดนามมีนาคม  เที่ยวเวียดนามฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ลิ้มรส อาหารทะเลครบสูตร ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดี โฮจิมินท์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ วัดเจดีย์เสาเดียว เที่ยววิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ทะเลสาบ แห่งเวียดนามเหนือ ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งไนท์