ทัวร์เวียดนามเดือนมกราคม

ทัวร์เวียดนามเดือนมกราคม 2562/2019 ทัวร์เวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนามเดือนมกราคม ฮาลอง 4 วัน 3 คืน สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ลิ้มรส  อาหารทะเลครบสูตร ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดี โฮจิมินท์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า