ทัวร์เวียดนามเดือนกุมภาพันธ์

ทัวร์เวียดนาม เดือนกุมภาพันธ์ 2562/2019 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ลิ้มรส อาหารทะเลครบสูตร ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดี โฮจิมินท์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ทะเลสาบ แห่งเวียดนามเหนือ ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งไนท์