ทัวร์เวียดนามเดือนธันวาคม2561

ทัวร์เวียดนามเดือนธันวาคม  แพคเก็จทัวร์เวียดนามเดือนธันวาคม เที่ยวเวียดนามเดือนธันวาคม โปรโมชั่นเดือนธันวาคม พาท่านท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ(ฮานอย-ฮาลองเบย์-ซาปา-ฮาลองบก-นิงห์บิงห์) เวียดนามกลาง(เว้-ดานัง-ฮอยอัน) เวียดนามใต้(โฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-ดาลัด-มุยเน่-ญาจาง-เกิ่นเทอ-เกาะฟู้ก๊วก-หวุงเต่า-ฟานเถียต)