ทัวร์ฮ่องกงเดือนกรกฎาคม

ทัวร์ฮ่องกง กรกฎาคม ทัวร์ฮ่องกงเทศกาลลดทั้งเกาะ  Hong Kong Summer Sale ( 22 มิถุนายน  – 31 สิงหาคม ทุกปี) ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระใหญ่ลันเตากระเช้านองปิง โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง สอบถามได้นะค่ะ