ทัวร์สิงคโปร์เดือนมีนาคม2560

ทัวร์สิงคโปร์มีนาคม  แพคเก็จสิงคโปร์มีนาคม เที่ยวสิงคโปร์ Life style 3 วัน 2 คืน พักโรงแรม 4 ดาว ชมโชว์ “ Wonder Full ” ที่ Marina Bay Sands การแสดง Light and Water Show ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อาทิเช่น ข้าวมันไก่-รสชาดต้นตำรับของสิงคโปร์ – พิเศษ เมนู ขาหมูเยอรมัน ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม บนถนนออร์ชาร์ด