ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนเมษายน

ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนเมษายน วันสงกรานต์  ราคาถูก เที่ยวนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์เดือนเมษายน  เกาะเหนือ เกาะใต้  เที่ยวนิวซีแลนด์ราคาถูก ทัวร์นิวซีแลนด์ โปรโมชั่นนิวซีแลนด์ เที่ยว เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) ขึ้นเขาอีเดน (Mt.Eden) ภูเขาไฟที่ดับแล้วชมความงามของเมืองโอ๊คแลนด์ เดินชมบ้านฮอบบิท (Hobbiton movie set) สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์Lord of the Ring เยือนเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพที่เมืองโรโตรัว (Rotorua)  ชิมอาหารพื้นเมืองและชมโชว์ชาวเมารี (Maori)