ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกันยายน

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกันยายน  ทัวร์ญี่ปุ่นกันยายน ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นกันยายน เริ่มต้นฤดูใบไม้เปลียนสี ทัวร์ญี่ปุ่นฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (กันยายน-พฤศจิกายน) หรือใบไม้แดง Autumn In Japan ฤดูกาลของสีสัน ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสี จากสีเขียวเ ป็นสีเหลือง ส้ม หรือแดง ก่อนที่จะร่วงหล่นไปจนหมดต้น  โดยปกติ ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีจากทางภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ของญี่ปุ่น